menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Administrator Systemów Informatycznych (DSI) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
2 Audytor Wewnętrzny (PAW) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
3 Inspektor Ochrony Danych (IOD) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
4 Miejski Konserwator Zabytków (GKZ) Informacje (3) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
5 Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM) Informacje (17) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
6 Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (PKZ) Informacje (1) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
7 Rzecznik Prasowy (PPR) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
8 Samodzielne stanowisko bhp i ppoż (DBH) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
9 Samodzielne stanowisko ds. prawnych (PRP) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
10 Stanowisko samodzielne ds. utworzenia filii DDPS "Wrzos" (SPS) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
11 Straż Miejska (PSM) Informacje (2) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
12 Urząd Stanu Cywilnego (DUC) Informacje (3) | Sprawy (20)
Przetargi (0)
13 Wydział Administracyjny (DUA) Informacje (1) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
14 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (PZK) Informacje (18) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
15 Wydział Budownictwa (GWB) Informacje (0) | Sprawy (13)
Przetargi (0)
16 Wydział Budżetu (DKB) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
17 Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (DUG) Informacje (5) | Sprawy (8)
Przetargi (0)
18 Wydział Geodezji (GWG) Informacje (3) | Sprawy (16)
Przetargi (0)
19 Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL) Informacje (4) | Sprawy (3)
Przetargi (0)
20 Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN) Informacje (8) | Sprawy (7)
Przetargi (0)
21 Wydział Innowacji i Inwestycji (RII) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
22 Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO) Informacje (31) | Sprawy (25)
Przetargi (0)
23 Wydział Komunikacji (RKM) Informacje (6) | Sprawy (36)
Przetargi (0)
24 Wydział Kontroli (DUK) Informacje (1) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
25 Wydział Księgowości (DKK) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
26 Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR) Informacje (3) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
27 Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (DUO) Informacje (3) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
28 Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (GWP) Informacje (0) | Sprawy (14)
Przetargi (0)
29 Wydział Podatków i Opłat (DKP) Informacje (15) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
30 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (RPK) Informacje (4) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
31 Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego (PPN) Informacje (1) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
32 Wydział Remontów (RWR) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
33 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF) Informacje (6) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
34 Wydział Spraw Obywatelskich (DUL) Informacje (15) | Sprawy (46)
Przetargi (0)
35 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ) Informacje (30) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
36 Wydział Zamówień Publicznych (RZP) Informacje (1) | Sprawy (1)
Przetargi (0)