Tyskie krajobrazy

Wydziały

Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Administrator Systemów Informatycznych (DSI)
2 Audytor Wewnętrzny (PAW)
3 Biuro Prasowe (PPR)
4 Miejski Konserwator Zabytków (GKZ)
5 Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM)
6 Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (PKZ)
7 Samodzielne stanowisko bhp i ppoż (DBH)
8 Samodzielne stanowisko ds. prawnych (PRP)
9 Straż Miejska (PSM)
10 Urząd Stanu Cywilnego (DUC)
11 Wydział Administracyjny (DUA)
12 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (PZK)
13 Wydział Budownictwa (GWB)
14 Wydział Budżetu (DKB)
15 Wydział Dowodów Osobistych (DUD)
16 Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (DUG)
17 Wydział Geodezji (GWG)
18 Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL)
19 Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
20 Wydział Innowacji i Inwestycji (RII)
21 Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
22 Wydział Komunikacji (RKM)
23 Wydział Kontroli (DUK)
24 Wydział Księgowości (DKK)
25 Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR)
26 Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (DUO)
27 Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (GWP)
28 Wydział Podatków i Opłat (DKP)
29 Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą (SPW)
30 Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego (PPN)
31 Wydział Remontów (RWR)
32 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
33 Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
34 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
35 Wydział Zamówień Publicznych (PZP)
Powrót