menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Administrator Systemów Informatycznych (DSI) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
2 Audytor Wewnętrzny (PAW) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
3 Miejski Konserwator Zabytków (GKZ) Informacje (3) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
4 Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM) Informacje (11) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
5 Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (PKZ) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
6 Rzecznik Prasowy (PPR) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
7 Samodzielne stanowisko bhp i ppoż (DBH) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
8 Samodzielne stanowisko ds. prawnych (PRP) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
9 Straż Miejska (PSM) Informacje (2) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
10 Urząd Stanu Cywilnego (DUC) Informacje (4) | Sprawy (20)
Przetargi (0)
11 Wydział Administracyjny (DUA) Informacje (1) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
12 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (PZK) Informacje (7) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
13 Wydział Budownictwa (GWB) Informacje (0) | Sprawy (13)
Przetargi (0)
14 Wydział Budżetu (DKB) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
15 Wydział Dowodów Osobistych (DUD) Informacje (8) | Sprawy (15)
Przetargi (0)
16 Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (DUG) Informacje (7) | Sprawy (8)
Przetargi (0)
17 Wydział Geodezji (GWG) Informacje (4) | Sprawy (17)
Przetargi (0)
18 Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL) Informacje (4) | Sprawy (3)
Przetargi (7)
19 Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN) Informacje (10) | Sprawy (7)
Przetargi (1)
20 Wydział Innowacji i Inwestycji (RII) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
21 Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO) Informacje (23) | Sprawy (25)
Przetargi (0)
22 Wydział Komunikacji (RKM) Informacje (6) | Sprawy (39)
Przetargi (0)
23 Wydział Kontroli (DUK) Informacje (1) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
24 Wydział Księgowości (DKK) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
25 Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR) Informacje (3) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
26 Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (DUO) Informacje (3) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
27 Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (GWP) Informacje (0) | Sprawy (15)
Przetargi (0)
28 Wydział Podatków i Opłat (DKP) Informacje (15) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
29 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (SPK) Informacje (4) | Sprawy (2)
Przetargi (0)
30 Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego (PPN) Informacje (1) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
31 Wydział Remontów (RWR) Informacje (0) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
32 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF) Informacje (4) | Sprawy (0)
Przetargi (0)
33 Wydział Spraw Obywatelskich (DUL) Informacje (8) | Sprawy (30)
Przetargi (0)
34 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ) Informacje (19) | Sprawy (1)
Przetargi (0)
35 Wydział Zamówień Publicznych (RZP) Informacje (1) | Sprawy (1)
Przetargi (0)