Tyskie krajobrazy

Wydziały

Lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Administrator Systemów Informatycznych (DSI)
2 Audytor Wewnętrzny (PAW)
3 Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta (PRM)
4 Biuro Prasowe (PPR)
5 Miejski Konserwator Zabytków (GKZ)
6 Miejski Rzecznik Konsumentów (DUM)
7 Pełnomocnik ds. elektromobilności (PEM)
8 Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (PKZ)
9 Pełnomocnik ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy (PRO)
10 Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w mieście Tychy (PPP)
11 Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju ruchu rowerowego w Mieście Tychy (PRR)
12 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PIN)
13 Samodzielne stanowisko bhp i ppoż (DBH)
14 Samodzielne stanowisko ds. prawnych (PRP)
15 Straż Miejska (PSM)
16 Urząd Stanu Cywilnego (DUC)
17 Wydział Administracyjny (DUA)
18 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (PZK)
19 Wydział Budownictwa (GWB)
20 Wydział Budżetu (DKB)
21 Wydział Dowodów Osobistych (DUD)
22 Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (DUG)
23 Wydział Geodezji (GWG)
24 Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL)
25 Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
26 Wydział Innowacji i Inwestycji (RII)
27 Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
28 Wydział Komunikacji (RKM)
29 Wydział Kontroli (DUK)
30 Wydział Księgowości (DKK)
31 Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR)
32 Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia (DUO)
33 Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (GWP)
34 Wydział Podatków i Opłat (DKP)
35 Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą (SPW)
36 Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego (PPN)
37 Wydział Remontów (RWR)
38 Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
39 Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
40 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
41 Wydział Zamówień Publicznych (PZP)
Powrót