menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
RADA MIASTA
Zapytania i interpelacje Radnych
PDF Drukuj
Zapytania i interelacje Radnych
kadencja 2014 - 2018
1

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie kosztów organizacji imprezy pn. Tyskie Wianki 2017.

2

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona drogą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 3 lipca 2017 r. w sprawie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy biletów na U21 oraz Industriadę.

3

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie remontu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10.

4

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 czerwca 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa w ruchu rowerowym przy ul. Katowickiej i regulacji lustra przy ul. Świerkowej.

5

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Ewy Węglarz, Marka Gołosza, Pawła Porszke oraz Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach usytuowanych na terenie miasta podlegających MCO w latach 2013-2017.

6

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie usunięcia suchych konarów drzew usytuowanych wzdłuż chodników i jezdni na terenie dzielnic JUWe oraz Wartogłowiec.

7

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej.

8

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona w dniu 08 maja 2017 r. w sprawie budowy strzelnicy golfowej w Tychach.

9

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 maja 2017 r. w sprawie stanu zagrożenia bezpieczeństwa skrzyżowaniu ulic Katowicka-Grabowa w Tychach Czułowie.

10

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 maja 2017 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Rynku w dzielnicy Stare Tychy.

11

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nieczynnej szkoły przy ul. Młodzieżowej w Tychach.

12

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego 2 w Tychach.

13

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie termomodernizacji wraz z modernizacją budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida, Przedszkola nr 10.

14

Interpelacja radnych: Grzegorza Gwoździa, Wojciecha Czarnoty oraz Marcina Rogali złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji Al. Bielskiej w Tychach.

15

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uporządkowania powalonych drzew w lesie wzdłuż DK1 na odcinku obsługującym miasto Tychy.

16

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie modernizacji nawierzchni drogi oraz montażu progów zwalniających na ul. Granicznej.

17

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona w dniu 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu realizacji planowanej inwestycji wyniesienia skrzyżowania ul. Borowej i ul. Jaśkowickiej.

18

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie zorganizowanego przez dyrekcję SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 wyjazdu uczniów na kolonie do Bułgarii.

19

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie odnowienia nawierzchni ulicy Kowalskiej w Tychach.

20

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 marca 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Głównej w Tychach.

21

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie mariny żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim.

22

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie miejsc do siedzenia w pobliżu przejść dla pieszych objętych ochrona osób pracujących jako opiekunowie dzieci i młodzieży w czasie przechodzenia przez jezdnię.

23

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 lutego 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych.

24

Interpelacja radnego Wojciecha Czarnoty złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2017 r. w sprawie informacji nt. planowanych działań inwestycyjnych PEC Tychy w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie dzielnic Tychów, w których obecnie dominują rozproszone kotłownie przydomowe.

25

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Tychach.

26

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie działki nr 4527/26 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach.

27

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie programu rządowego Mieszkanie Plus.

28

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych

29

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania fragmentu chodnika w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od ul. Damrota do dworca kolejowego.

30

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania fragmentu chodnika wraz z parkingiem w ciągu ul. Wałowej na odcinku od wjazdu do byłych magazynów PSS a ul. Podleską w dzielnicy Wilkowyje.

31

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wymiany krawężnika w ciągu ul. Wałowej od ul. Dojazdowej do ul. Podleskiej wraz z wykonaniem wjazdów do posesji.

32

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania nawierzchni ul. Wilkowyjskiej oraz oświetlenia nowo powstałego terenu osiedla.

33

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 grudnia 2016 r. w sprawie budowy przystanków autobusowych w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego na ul. Edukacji i rozwiązanie problemu z miejscami parkingowymi.

34

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii prawnej dot. własności działek, na których ma powstać skwer Marii i Lecha Kaczyńskich.

35

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 21 przy ul. Zelwerowicza 21 oraz zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2017 r. na ten cel.

36

Interpelacja radnego Tadeusza Furczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie terminu realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek usytuowanych wzdłuż potoku Tyskiego.

37

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 listopada 2016 r. w sprawie budowy oświetlenia wzdłuż ul. de Gaulle'a, remontu chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz remontu chodnika od ul. Wejchertów 4 do ul. Edukacji 55.

38

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 21 listopada 2016 r. w sprawie budowy parkingu na ul. Morcinka, remontu chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz remontu nawierzchni ul. Orzeszkowej.

39

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie naprawy nawierzchni na ul. Towarowej i Przemysłowej w Tychach.

40

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie montażu poręczy przy schodach na Placu Św. Anny.

41

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Arkadowej i Andersa.

42

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 31 października 2016 r. w sprawie montażu znaków informujących o drodze pożarowej.

43

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie utrzymania czystości stawów i oczek wodnych zlokalizowanych w parkach miejskich.

44

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie terenu położonego pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Nałkowskiej oraz Orzeszkowej.

45

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie stanu prac związanych z zagospodarowaniem pasów zieleni wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Al. Jana Pawła II.

46

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października w sprawie stworzenia Klubu Osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na wzór klubu funkcjonującego w ramach MCK w dzielnicy Wilkowyje.

47

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zainstalowania gniazd do poboru prądu 220V przy pulpitach radnych w sali obrad 102.

48

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2016 r. w sprawie budowy azylu dla pieszych, ew. innego rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej na wys. ul. Marzanny i ul. Czarnej.

49

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 października 2016 r. w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Marzanny w Tychach.

50

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 października 2016 r. w sprawie realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego na Czułowie za 2015 r.

51

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie budowy zaległych chodników wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej w Tychach.

52

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż ul. Goździków i ul. Spokojnej.

53

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie przebudowy ul. Oświęcimskiej DK44.

54

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie projektowania ul. Łącznej i ul. Dzwonkowej w Tychach.

55

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 12 października 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie DK1 i ul. Oświęcimskiej.

56

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie PPiU Concret.

57

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie budowy w Tychach profesjonalnego toru do jazdy na rolkach.

58

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie ustawienia urządzeń bramowych na Glince.

59

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie parkingów działających wg zasady "Parkuj i jedź".

60

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie podjęcia czynności celem rozwiązania problemu mieszkańców.

61

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie nakładów finansowych na zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla szkół.

62

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie umowy zawartej przez Teatr Mały w Tychach ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni.

63

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 października 2016 r. w sprawie monitoringu miasta Tychy.

64

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy Pumptracku oraz doświetlenia torów.

65

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 września 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 0050/283/16 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2016 r.

66

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. na zakup rezonansu dla Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. na etaty w Straży Miejskiej.

67

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie stworzenia klubu osiedlowego w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele.

68

Interpelacja radnych: Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie koncepcji przebudowy ul. Mikołowskiej.

69

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie budowy ul. Kormoranów.

70

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2017 r. realizację pierwszego etapu budowy miejsc parkingowych na ul. Jaracza.

71

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 28 września 2016 r. w sprawie stanu technicznego chodnika ul. Powstańców.

72

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 19 września 2016 r. w sprawie budowy ekranów akustycznych na ul. Beskidzkiej w rejonie ul. Skotnica.

73

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2016 r. w sprawie stawki opłaty abonamentowej nałożonej przez RCGW S.A.

74

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie spółek prawa handlowego z udziałem gminy Tychy.

75

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie budowy i uruchomienia w Tychach sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

76

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 września 2016 r. w sprawie akcji darmowych szczepień dla tyskich seniorów.

77

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 września 2016 r. w sprawie projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

78

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 06 września 2016 r. w sprawie Zarządzenia Nr 0050/283/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 05 sierpnia 2016 r.

79

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy w budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie MZBM ROM IV.

80

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustawienia znaku B-18 na ul. Granicznej.

81

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie interwencji w sprawie wypuszczania do atmosfery wyziewów lakierniczych z firmy znajdującej się na terenie osiedla Wilkowyje.

82

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rewitalizacji oraz nadania właściwego kształtu miejscu o nazwie Plac Konstytucji 3 Maja.

83

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonywania prac na majątku miasta Tychy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Spółka Jawna.

84

Interpelacja radnych: Grzegorza Gwoździa oraz Wojciecha Czarnoty złożona na sesji Rady Miasta w w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie uruchomienia bezpłatnego połączenia  autobusowego do OW Paprocany.

85

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie targowiska na Starych Tychach.

86

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 lipca 2016 r. w sprawie wykonania prac związanych z utrzymaniem w porządku Potoku Tyskiego.

87

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 lipca 2016 r. w sprawie ograniczonej drożności ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Katowickiej - rejon Stawu Drobowizna.

88

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji nt. budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do działki nr 1581/13.

89

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji nt. realizacji inwestycji budowy pasa włączeniowego na ul. Mikołowską do firmy Speed Transport.

90

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania chodnika łączącego się z  istniejącym chodnikiem przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Browarowej.

91

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. w sprawie pasa włączającego do ul. Mikołowskiej położonego na działce nr 1581/13.

92

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 czerwca 2016 r. w sprawie przejścia przez tory kolejowe do przystanku Tychy - ul. Przemysłowa.

93

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 czerwca 2016 r. w sprawie wykaszania traw w mieście.

94

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 czerwca 2016 r. w sprawie remontu ul. Orzechowej.

95

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie dostosowania boiska lekkoatletycznego przy Stadionie Miejskim w Tychach do wymogów Wydziału Sędziowskiego SPZFA oraz umożliwienie drużynie Tychy Falcons przeprowadzania na nim treningów i rozgrywania meczy ligowych.

96

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie pisma nr D/11/05/2016.

97

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie budowy parkingu wraz z przebudową zjazdu oraz miejsc postojowych na ul. gen. de Gaulle'a w Tychach.

98

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie modernizacji ul. Kaczeniec.

99

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie informacji o zakupie przez gminę Tychy terenów zlokalizowanych w okolicy węzła drogowego ul. Beskidzka i ul. Oświęcimska.

100

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 10 maja 2016 r. w sprawie budowy asfaltowej rolkostrady.

101

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 10 maja 2016 r. w sprawie parkingu przy ul. Baziowej.

102

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ograniczenia ruchu samochodowego na ul. Cyganerii 37-43.

103

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Piłsudskiego.

104

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wymiany i obniżenia krawężników i poboczy jezdni wraz z remontem i wymianą nawierzchni wjazdów do posesji ul. Wałowej.

105

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy parkingu na terenie gminnym przylegającym do "Domu samotnej matki" przy ul. Szkolnej.

106

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy stref pieszo-jezdnych w ciągu ulic: Szkolnej i Wiejskiej.

107

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Nad Jeziorem i terenem Huty Paprockiej.

108

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania chodników wzdłuż ul. Legionów Polskich.

109

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania drogi rowerowej na ul. Katowickiej.

110

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie modernizacji Al. Bielskiej w Tychach.

111

Interpelacja radnej Lidii Gajdas oraz radnego Grzegorza Gwoździa złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie modernizacji parkingu przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach.

112

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia ul. Pogodnej z ul. Spokojną oraz remontu ul. Spokojnej.

113

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy chodników przy ul. Dzwonkowej oraz ul. Zwierzynieckiej.

114

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nałożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaczeniec oraz ul. Paproci.

115

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wycinki drzew i krzewów przy ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej.

116

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia trasy autobusu linii "L".

117

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy DK1 za ekranami dźwiękochłonnymi od ul. Skotnica i Goździków.

118

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wykupu gruntów przy ul. Pod Lasem.

119

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji dot. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, w których udział brali nauczyciele i dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2015/2016.

120

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Obywatelskiej.

121

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie doposażenia i remontu placów zabaw przy ul. Przejazdowej, Sportowej i Miodowej.

122

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie remontu nawierzchni i budowy chodników wzdłuż ul. Głównej od skrzyżowania z ul. Urbanowicką w kierunku lasu.

123

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie miejsca parkingowego przy Szpitalu Wojewódzkim ul. Edukacji 102.

124

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla rowerzystów oraz montażu stojaków rowerowych dla petentów załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Tychach.

125

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie naprawy chodnika przy ul. Filaretów.

126

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż Al. Bielskiej.

127

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni dróg.

128

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego udostępniania parkingów wielopoziomowych.

129

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 21 marca 2016 r. w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej błędnych informacji odnośnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 37.

130

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 marca 2016 r. w sprawie utrzymania placu zabaw w rejonie ulic: Batorego i Bibliotecznej.

131

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 marca 2016 r. w sprawie wyposażenia tyskich placówek oświatowych w stojaki rowerowe.

132

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 marca 2016 r. w sprawie zagospodarowania działki nr 895/122.

133

Interpelacja radnego Macieja Gramatyki złożona w dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

134

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 lutego 2016 r. w sprawie zabudowania urządzeń inżynieryjnych na ul. Katowickiej oraz radarów pedagogicznych w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Grabową i ul. Lipową.

135

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 12 lutego 2016 r. w sprawie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.

136

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 11 lutego 2016 r. w sprawie terenu nieruchomości 895/122 przylegającej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach Czułowie.

137

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 08 lutego 2016 r. w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na boisku przy ul. Browarowej 14.

138

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie nowego oświetlenia zamontowanego na części ulic w Tychach.

139

Interpelacja radnego Klaudiusza Slezaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie zaopatrzenia jeziora Paprocańskiego w czystą wodę.

140

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 20 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania problemu ruchu na pętli autobusowej przy Cmentarzu Komunalnym Wartogłowiec.

141

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 07 stycznia 2016 r. w sprawie kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla Miasta Tychy.

142

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r. w sprawie modernizacji skrzyżowania ul. Katowickiej i ul. Grabowej.

143

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie adaptacji opuszczonych budynków szkół i przedszkoli w związku z otwarciem nowego obiektu szkolno-przedszkolnego w Urbanowicach.

144

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych na ul. Towarowej w Tychach.

145

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie oświetlenia Krzyża Świetego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Świerkową.

146

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie budynków zajmowanych przez SP nr 4 i Przedszkole nr 25 w Tychach, które zostaną przekazane po przeniesieniu ww. jednostek do nowego budynku przy ul. Pogodnej 37. 

147

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie usunięcia suchych drzew wzdłuż ul. Zwierzynieckiej i Dzwonkowej oraz odmłodzenie pozostałych drzew.

148

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania oświetlenia ścieżki biegnącej pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Beskidzką. 

149

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania nawierzchni na ul. Dziewanny.

150

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyasfaltowania odcinka ul. Dzwonkowej.

151

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Dzwonkowej i Zwierzynieckiej.

152

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie odwodnienia oraz utwardzenia dojścia do przystanku autobusowego od ul. Marzanny do ul. Oświęcimskiej.

153

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania ciągów pieszo-rowerowych lub pieszo-jezdnych w rejonie ogródków działkowych "Kaczeniec".

154

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2015 r. w sprawie pisma pani Gabrieli Marczuk dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

155

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 grudnia 2015 r. w sprawie boiska przy SP 22 wybudowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

156

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+.

157

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i przemieszczających się osób na odcinku ul. Katowickiej pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Katowicka-Mikołowska-Oświęcimska a ul. Kościuszki.

158

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r. w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mikołowska - Dołowa.

159

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 23 listopada 2015 r. w sprawie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na os. N-O.

160

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 listopada 2015 r. w sprawie poinformowania mieszkańców o głosowaniu nad projektami budżetu partycypacyjnego za pomocą usługi "naTYCHmiastowy sms".

161

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 09 listopada 2015 r. w sprawie remontu i naprawy DK1 na wysokości wiaduktu przy Al. Niepodległości.

162

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2015 r. w sprawie przystosowania pomieszczeń w budynku pawilonowym Szpitala Wojewódzkiego Spółki Megrez na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

163

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożoną na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 22 października 2015 r. w sprawie: 1. usunięcia suchych konarów drzew rosnących wzdłuż pasów drogowych, 2. przebudowy ul. Goździków i Dzwonkowej,3. pomalowania farbą odblaskową krawędzi wyniesionych przejść dla pieszych, 4. uzupełnienia chorągiewek odblaskowych na ul. Oświęcimskiej.

 

164

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 15 października 2015 r. w sprawie uporządkowania nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

165

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 października 2015 r. w sprawie utworzenia w mieście muralu poświęconego pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

166

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2015 r. w sprawie wymiany sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej i na terenie osiedla Wilkowyje.

167

Interpelacja radnych Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 24 września 2015 r. w sprawie usuwania azbestu na terenie miasta Tychy.

168

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2015 r. w sprawie zainstalowania stanowisk na psie odchody.

169

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 września 2015 r. w sprawie "dzikiej plaży" w Paprocanach.

170

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie działalności audytora wewnętrznego przy UM Tychy.

171

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie współpracy MCK Tychy z Radami Osiedlowymi.

172

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 07 września 2015 r. w sprawie wyjazdu dzieci na kolonie do Bułgarii w SP nr 5 i Gimnazjum nr 2.

173

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 02 września 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2016 r. na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Goździków i Spokojnej.

174

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania projektu budowy ul. Jemiołowej.

175

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sprawie kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

176

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2015 r. w sprawie montażu ekranów dźwiękochłonnych na wysokości ul. Skotnica wzdłuż drogi S1.

177

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiego-Boczna-Hlonda.

178

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy do szpitali zlokalizowanych w Katowicach.

179

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 sierpnia 2015 r. w sprawie spółek miejskich.

180

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców uczniów tyskich szkół w sprawie godzin otwarcia świetlic szkolnych.

181

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat parkingowych pobieranych przez MZUiM w Tychach.

182

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie remontu ul. Targiela.

183

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Budowlanych z ul. Begonii.

184

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie jakości wody w jeziorze Paprocany.

185

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania wyjazdu dzieci SP nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Tychach na kolonie do Bułgarii.

186

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 27 lipca 2015 r. w sprawie stanu terenów zielonych w związku z brakiem przeprowadzenia pokosu traw w rejonie osiedla Magdalena.

187

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 20 lipca 2015 r. w sprawie wydłużenia linii autobusowych MZK Tychy w Katowicach do szpitali tam zlokalizowanyych.

188

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie parkingu przy ul. Baziowej.

189

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie budowy parkingu przy ul. Braterskiej 7.

190

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Batorego.

191

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Tychy drogą elektroniczną w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie budowy parkingów w rejonie os. B.

192

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie odpowiedzi na interpelacje Nr: DUR.0003.69.2015, DUR.0003.71.2015, DUR.0003.72.2015.

193

Interpelacja radnego Pawła Porszke i radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego.

194

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie podatków od nieruchomości z terenu os. Wilkowyje.

195

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie budowy ul. Jemiołowej wraz z oświetleniem.

196

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy skrzyżowania lub przeprogramowania sygnalizacji świetlnej ul. Stoczniowców, Legionów Polskich i Konecznego.

197

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie spółki RCGW.

198

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie spółki RCGW.

199

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie finansowania budowy Parku Wodnego.

200

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie Spółki RCGW.

201

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 czerwca 2015 r. w sprawie czynności podjętych przez Urząd Miasta Tychy i Miejski Zarząd Oświaty w związku z informacjami o prowadzeniu kampanii wyborczej na terenie tyskich szkół we wrześniu i październiku 2014 r.

202

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie opinii prawnej mec. Mirosława Nosalika.

203

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie wykupu gruntów pod układ drogowy w rejonie ul. Piaskowej.

204

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

205

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

206

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

207

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

208

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

209

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2015 r. w sprawie działalności spółki Tyski Sport i wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działalności spółki.

210

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 r. w sprawie przebudowy ul. Mikołowskiej w Tychach.

211

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia przystanku autobusowego na ul. Harcerskiej nr 3 do 7 w Tychach.

212

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie źle wykonanych robót przy ul. Jabłoni w Tychach w ramach projektu realizowanego przez Miasto Tychy pt. "Gospodarka ściekowa w Tychach w dzielnicy Czułów".

213

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 maja 2015 r. w sprawie niepełnej odpowiedzi na interpelację w sprawie MDK nr 2 w Tychach z dnia 24 marca 2015 r.

214

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy chodnika na osiedlu Urszula.

215

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy boisk sportowych przy SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

216

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy Parku Południowego w Tychach.

217

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie kosztów związanych z utrzymaniem samochodu służbowego przez UM Tychy.

218

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie prowadzenia przez UM Tychy programu profilaktycznego i edukacyjnego - przedporodowej szkoły rodzenia

219

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

220

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budynku po dawnym Gimnazjum nr 5 w Tychach

221

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia tyskiej wersji portalu: naprawmyto.pl/tychy.

222

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie remontu parkingu przy ul. Żwakowskiej

223

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta. 

224

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział Budownictwa UM Tychy.

225

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie wyjazdu Prezydenta Tychów do Katowic w dniu 14 lutego 2015 r.

226

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie budowy mieszkań przez Spółkę TTBS i bieżącej działalności.

227

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia prędkości na wiadukcie na drodze DK nr 1 w Tychach.

228

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie działalności Straży Miejskiej w Tychach.

229

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, Master, TLT, PKM, TTBS, RCGW, RPWiK.

230

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie dochodów miasta Tychy i nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach.

231

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie naprawy oświetlenia wzdłuż ul. Żwakowskiej w Tychach.

232

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia informacji o wysokości kwot rocznych premii przyznanych członkom zarządu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master za okresy sprawozdawcze w latach 2010,2011,2012,2013,2014 oraz w sprawie aktualnych regulaminów udzielania miesięcznych premii dla członków zarzadu Spółek: PEC, PKM, TLT, RCGW, RPWiK, Śródmieście, Tyski Sport, TTBS, Master.

233

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy boiska sportowego na osiedlu "O".

234

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania remontu chodników - przed budynkiem ul. Dmowskiego 31-33 (Brama Słońca) i przed Zespołem Szkół Nr 6 ul. Piłsudskiego 10 w Tychach (działki nr 3694/58, 3641/58, 3644/58).

235

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona na sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:

1) zalegających śmieci w lasach,

2) zalegających śmieci na terenach wzdłuż ulic i chodników, w pasie drogowych i placów.

236

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania remontu ulicy Husarii Polskiej na osiedlu H-6.

237

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2015 r.

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Tychy na rok 2015 na dokumentację projektową dla inwestycji związanej z przebudową ulicy Łącznej, 

- w sprawie wykonania dojścia do nowo wybudowanej siłowni plenerowej na ulicy Jaroszowickiej,

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Tychy na rok 2015 na realizację przebudowy ulicy Urbanowickiej. Dla ww. inwestycji wykonana jest pełna dokumentacja oraz wydane zostało pozwolenie na budowę.

238

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie stanu czystości dróg i chodników w Tychach po okresie zimowym.

239

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie Pasażu Kultury Andromeda.

240

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie nakładów na reklamę w gazecie Twoje Tychy przez miejskie spółki: PEC, MASTER, TLT, PKM, TBS, RCGW, RPWiK.

241

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 r. w sprawie zarządzania Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2 w Tychach.

242

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 marca 2015 r. w sprawie wycięcia odrostów drzew przy ul. Darwina.

243

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 18 marca 2015 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż budynku przy ul. Darwina 11-17.

244

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie zainstalowania stanowisk z biodegradowalnymi woreczkami na psie odchody.

245

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie wykonania progu zwalniającego płytowego na przejściu dla pieszych przy ul. Hetmańskiej.

246

Interpelacja radnego Kazimierza Chełmińskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie naprawy nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Zrębowej i Chałupniczej.

247

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 05 marca 2015 r. w sprawie uporządkowania nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

248

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Jakuba Chełstowskiego, Pawła Porszke oraz Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, której organizatorem jest MZK w Tychach.

249

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie rozbudowy ul. Wiązowej.

250

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego w sprawie budowy w Tychach placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

251

Interpelacja radnego Damiana Fierli złożona na sesji Rady Miasta w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie Izby Wytrzeźwień w Tychach.

252

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 09 lutego 2015 r. w sprawie programu 3+ Liczna Rodzina.

253

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 lutego 2015 r. w sprawie placu zabaw przy ul. Starokościelnej 2 i 18.

254

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 lutego 2015 r. w sprawie fetoru w okolicach Rynku na Starych Tychach.

255

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 20.

256

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnienia z opłat za bilety komunikacji miejskiej.

257

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie wady prawnej w uchwale Nr XVIII/379/12 z dn. 29.03.2012 r.

258

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały Nr XVIII/379/12 z dn. 29.03.2012 r.

259

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2015 r. w sprawie akcji "Zima".

260

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 14 stycznia 2015 r. w sprawie "ślizgawki" na Stadionie Zimowym.

261

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

262

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawieprojektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

263

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta Tychy na 2015 r.

264

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany rozkładu autobusów w związku z nowym rozkładem jazdy Kolei Śląskich.

265

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 08 stycznia 2015 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z ul. Dzwonkowej i ul. Zwierzynieckiej w Tychach.

266

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie oświetlenia ulic: Beskidzkiej i Oświęcimskiej.

267

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie remontu ul. Oświęcimskiej, przejścia dla pieszych przy ul. Katowickiej, opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Łącznej oraz rozbudowy ul. Dzwonkowej.

268

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 05 stycznia 2015 r. w sprawie drogowskazu znajdującego się przy ul. Oświęcimskiej nr 308 oraz kałuży na przejściu dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej na wys. nr 295.

269

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury.

270

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Spółki Master - Odpady i Energia w Tychach.

271

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 17 grudnia 2014 r. w sprawie rewizji oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Tychy, bezpieczeństwa na ul. Katowickiej oraz przejścia pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 6 a Przedszkolem Nr 20.

272

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2014 r. w sprawie 1. nawierzchni ul. Oświęcimskiej 2. doświetlenia tarczy przejścia przy ul. Katowickiej w rejonie Giełdy Kwiatowej 3. remontu ul. Łącznej 4. wprowadzenia bezpiecznego rozwiązania komunikacyjnego na ul. Dzwonkowej.

273

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 15 grudnia 2014 r. w sprawie stanu nawierzchni ul. Rymarskiej.

274

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 13 grudnia 2014 r. w sprawie budowy oświetlenia placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Batorego w Tychach.

275

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania monitoringu na Placu Korfantego.

276

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie oznakowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Batorego w Tychach.

277

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 grudnia 2014 r. w sprawie wyposażenia placu zabaw przy ul. Starokościelnej 2 i 18.

278

Interpelacja radnego Marcina Rogali złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta drogą elektroniczną w dniu 02 grudnia 2014 r. w sprawie budowy parkingów w rejonie os. B.