Tyskie krajobrazy

Zapytania i interpelacje Radnych

Zapytania i interpelacje Radnych
kadencja 2018 - 2024
1

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 4 grudnia 2023 r. w sprawie rozwiązania sytuacji związanej z wyjazdem z dzielnicy w stronę centrum miasta przy ul. Mikołowskiej obok restauracji McDonald u zbiegu ulic Dołowej i Mąkołowskiej.

2

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 30 listopada 2023 r. w sprawie realizacji ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 2324/83 należącej do miasta Tychy.

3

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Anny Krzystyniak i Lidii Gajdas złożona 28 listopada 2023 r. w sprawie sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na remont nawierzchni drogowej przy ul. Nizinnej.

4

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz i Aleksandry Pabian złożona 24 listopada 2023 r. w sprawie montażu dodatkowych elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady przy al. Bielskiej.

5

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas złożona 25 października 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przygotowanie projektu przebudowy ul. Filaretów wraz z jego wykonaniem (przebudowa drogi wraz z remontem chodników).

6

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas złożona 25 października 2023 r. w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na remont nawierzchni drogowej przy ul. Zgody.

7

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona 24 października 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Jurajskiej w Tychach.

8

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 28 września 2023 r. w sprawie usunięcia suchych konarów i drzew wzdłuż pasów drogowych oraz chodników w dzielnicach Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Wartogłowiec, Czułów, Wilkowyje oraz Żwaków.

9

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 28 września 2023 r. w sprawie remontu chodników przy ul. Urbanowickiej, ul. Głównej, ul. Kościelnej, ul. Jaroszowickiej, ul. Długiej, ul. Mysłowickiej, ul. Przemysłowej, ul. Serdecznej poprzez usunięcie chwastów oraz wyrównanie kostki brukowej i remont barierek oraz poręczy.

10

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 28 września 2023 r. w sprawie ograniczenia wielkości wysepki przy skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i ul. Urbanowickiej oraz wydłużenie pasa włączającego w kierunku centrum.

11

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 28 września 2023 r. w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych i rowerzystów na ul. Urbanowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską.

12

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 25 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenie środków i przystąpienie do kolejnego etapu przebudowy ul. Dzwonkowej.

13

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 25 września 2023 r. w sprawie montażu ekranów wygłuszających przy ul. Turyńskiej od odcinka zmodernizowanego w/w ulicy do skrzyżowania z ul. Samochodową.

14

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 25 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków i przystąpienia do kolejnego etapu przebudowy ul. Paproci.

15

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 25 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków i wykonanie remontu ulicy wzdłuż bloków Elfów 31-37.

16

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 25 września 2023 r. w sprawie przekazania środków na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach.

17

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 15 września 2023 r. w sprawie podziału planowanej inwestycji budowy drogi pomiędzy ul. Strzelecką a Bieruńską na etapy.

18

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 12 września 2023 r. w sprawie budowy podwórka i naprawy chodników przy ul. Bałuckiego 1-3.

19

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 3 lipca 2023 r. w sprawie pilnego wyregulowania żywopłotów na głównych ciągach rowerowych.

20

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 3 lipca 2023 r. w sprawie przebudowy ciągu komunikacyjnego (chodnika) na odcinku przystanek autobusowy Harcerska – rondo Harcerskie.

21

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 3 lipca 2023 r. w sprawie dokończenia przebudowy chodnika na brakującym odcinku od skrzyżowania Starokościelna/Bielska do skrzyżowania Katowicka/Sadowa.

22

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 26 czerwca 2023 r. w sprawie parkomatów w P&R na ul. Wyszyńskiego.

23

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 26 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia liczby miejsc parkingowych.

24

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian i Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz złożona 19 czerwca 2023 r. w sprawie pilnego remontu chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie 6-24.

25

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 6 czerwca 2023 r. w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21.

26

Interpelacja radnych Iwony Oleksiak oraz Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 5 czerwca 2023 r. w sprawie źródła finansowania przejazdu uczestników na marsz organizowany przez Donalda Tuska w dniu 4 czerwca 2023 r.

27

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 30 maja 2023 r. w sprawie naprawy uszkodzonego fragmentu jezdni przy wyjeździe z ul. De Gaulle’a na al. Niepodległości. 

28

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 30 maja 2023 r. w sprawie naprawy uszkodzonego fragmentu jezdni przy wyjeździe z budynku zlokalizowanym przy al. Bielskiej 105 na al. Jana Pawła II. 

29

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 30 maja 2023 r. w sprawie pilnego koszenia traw w okolicach skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz rond. 

30

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 29 maja 2023 r. w sprawie jakości wody w Jeziorze Paprocańskim.

31

Interpelacja Klubu Radnych Miasta Tychy Prawa i Sprawiedliwości złożona 29 maja 2023 r. w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych.

32

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 29 maja 2023 r. w sprawie remontu ul. Młodzieżowej oraz budowę nowych miejsc parkingowych na osiedlu M od wjazdu z ul. Dmowskiego do parkingu przy ul. Moniuszki.

33

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 8 maja 2023 r. w sprawie nadania ulicy w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Kościelnej nazwy „Wandy Rutkiewicz”.

34

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 8 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji oznakowania oraz prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w rejonie ulic: Pogodnej i Miłej na skrzyżowaniu w kierunku ulicy prowadzącej do ul. Kościelnej.

35

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 5 maja 2023 r. w sprawie uporządkowania terenu na i wokół skweru Marii i Lecha Kaczyńskich.

36

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych.

37

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 5 maja 2023 r. w sprawie wykonania oznaczeń poziomych przejść dla pieszych.

38

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak, złożona 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaplanowania wymiany elementów małej architektury w postaci ławek i koszy w związku z ich złym stanem technicznym.

39

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 25 kwietnia 2023 r. w sprawie montażu wiat przystankowych na nowych przystankach autobusowych usytuowanych przy ul. Oświęcimskiej w rejonie posesji nr 161 i 106.

40

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 24 kwietnia 2023 r. w sprawie interwencji dotyczącej zintensyfikowanej emisji substancji szkodliwych do otoczenia – z zakładów przemysłowych ulokowanych w obrębie ulic: Granicznej, Wałowej, Murarskiej.

41

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 21 kwietnia 2023 r. w sprawie planowanej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Mikołowskiej nad torami PKP między dzielnicami Mąkołowiec, Stare Tychy i Wilkowyje.

42

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 18 kwietnia 2023 r. w sprawie podjęcia interwencji u właściciela działki przy ul. Wyszyńskiego w celu doprowadzenia nieruchomości do porządku, ponieważ stan działki stwarza zagrożenie.

43

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys i Barbary Koniecznej złożona 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zainstalowania małej architektury na Dzikiej Plaży.

44

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefa Twardzika złożona 30 marca 2023 r. w sprawie wykonania urządzeń uniemożliwiających wjazd na pas drogowy ul. Katowickiej (naprzeciwko ul. Tulipanów) ciężkich pojazdów i innych w celu długotrwałego parkowania.

45

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 30 marca 2023 r. w sprawie zagospodarowania parku Łabędzi znajdującego się z tyłu kościoła pw. Św. Krzysztofa.

46

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 14 marca 2023 r. w sprawie poprawy komfortu życia mieszkańców dzielnicy Cielmice.

47

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 14 marca 2023 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego - rondo Lwowskie.

48

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 3 marca 2023 r. w sprawie nieopublikowania na bip.umtychy.pl/srodowisko/decyzje-srodowiskowe obwieszczenia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przytsąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku budowy spalarni śmieci w Tychach Wilkowyjach

49

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona 27 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia chodnika biegnącego od Alei Marszałka Piłsudskiego w kierunku ul. Młodzieżowej (wykonania dojścia do przedszkola nr 26).

50

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 13 lutego 2023 r. w sprawie nadania rondu nazwy „Rondo Powstań Śląskich”.

51

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 8 lutego 2023 r. w sprawie udostępnienia wyników badań które miały wskazać kierunki rozwoju miejskiej polityki parkingowej.

52

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 8 lutego 2023 r. w sprawie naprawy drogi przy ul. Gilów.

53

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 7 lutego 2023 r. w sprawie kosztów rozbudowy ul. Czarnej – od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej i budowie chodnika.

54

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozbudowy ul. Czarnej – od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej i budowie chodnika.

55

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 25 stycznia 2023 r. w sprawie planowanego chodnika w ramach rozbudowy ulicy Czarnej – odcinek od ul. Oświecimskiej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach.

56

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 11 stycznia 2023 r. w sprawie nadania rondu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (łącznik ulicy Goździków z ulicą Oświęcimską).

57

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 25 listopada 2022 r. w sprawie naprawy kostki brukowej przy replice lampki górniczej na Osiedlu A.

58

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 24 listopada 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na projekt i przebudowę ul. Żniwnej w Tychach, zwłaszcza budowę kanalizacji deszczowej.

59

Interpelacja radnych: Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Michała Kasperczyka złożona 18 listopada 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2023 na remont nawierzchni ul. Borowej oraz ul. Kurpińskiego.

60

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 9 listopada 2021 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przebudowę ul. Długiej oraz na projekty przebudowy ul. Sportowej i ul. Spokojnej.

61

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 31 października 2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Samochodowa/Turyńska.

62

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 27 października 2021 r. w sprawie nieregularnego kursowania autobusu linii 31 w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele.

63

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 25 października 2021 r. w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy

64

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lidii Gajdas złożona 20 października 2021 r. w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ul. Długiej w roku 2022/2023.

65

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 10 października 2022 r. w sprawie przebudowy linii kolejowej 139 oraz 142 na wysokości ul. Objazdowej.

66

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk i Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta 29 września 2022 r. w sprawie remontu tj. usunięcia gałęzi, chwastów, uszkodzonych kostek brukowych, wyrównania zapadlisk na chodnikach wzdłuż ul. Głównej, ul. Urbanowickiej, ul. Jaroszowickiej, ul. Długiej oraz ul. Mysłowickiej, remontu barierek na moście przy ul. Głównej a także poprawy warunków technicznych poboczy, które funkcjonują jako drogi rowerowe.

67

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk i Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta 29 września 2022 r. w sprawie remontu nawierzchni oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Głównej od ul. Urbanowickiej w kierunku lasu.

68

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 27 września 2022 r. w sprawie przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej R.

69

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Urszuli Paździorek-Pawlik, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Aleksandry Pabian Grzegorza Kołodziejczyka złożona 26 września 2022 r. w sprawie przeanalizowania sposobów zablokowania, tym samym nie dopuszczenia do uruchomienia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów przez firmę EKOTECH Silesia, w tym również zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

70

Interpelacja radnych:  Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas  złożona 19 września 2022 r. w sprawie naprawy nawierzchni przy ulicy Korczaka oraz ulicy Elfów a także licznymi zgłoszeniami mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych wnosimy o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta na remont ww. drogi.

71

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 15 września 2022 r. w sprawie wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remontu dla dalszej części ulicy Uczniowskiej oraz wykonania nakładki na drodze publicznej od Ronda Lwowskiego w stronę ulicy R. Dmowskiego.

72

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 9 września 2022 r. w sprawie przygotowania i zamieszczenia tablic informacyjnych o głębokości jeziora Paprocany.

73

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 8 września 2022 r. w sprawie wykonania inwestycji dla pieszych na os. M

74

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 8 września 2022 r. w sprawie zdarzenia na terenie prywatnego obiektu niedokończonego centrum handlowo-usługowego przy Al. Jana Pawła II

75

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 7 września 2022 r. w sprawie oznakowania niebezpiecznego miejsca na osiedlu Magdalena - wjazd na osiedle Magdalena od strony Al. Jana Pawła II

76

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uciążliwego fetoru wydobywającego się z zakładów RCGW S.A. Oczyszczalnia Ścieków oraz MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

77

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ponadnormatywnego hałasu w rejonie osiedla Wilkowyje.

78

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożona 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień z opłat czynszowych oraz koncesji na sprzedaż alkoholu dla tyskich przedsiębiorców.

79

Interpelacja radnych Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Urszuli Paździorek-Pawlik, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Karoliny Chemicz-Pałys złożonej 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Tychy dnia podczas, którego funkcjonariusze policji i straży miejskiej będą sprawdzać trzeźwość oraz prawidłowe użytkowanie hulajnóg.

80

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 22 lipca 2022 r. w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego w mieście Tychy.

81

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 7 lipca 2022 r. w sprawie umieszczenia tabliczki oznaczającej rondo im. Zygmunta Hanusik przy ulicy Goździków.

82

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 7 lipca 2022 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia miejskiego programu dotyczącego zakup i montaż przez mieszkańców zbiorników do gromadzenia wód opadowych z dofinansowaniem gminy.

83

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 6 lipca 2022 r. w sprawie niedogodności i problemów związanych z instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

84

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 6 lipca 2022 r. w sprawie miejsc parkingowych na terenie miasta Tychy.

85

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 6 lipca 2022 r. w sprawie przepełnionych koszy na terenie miasta.

86

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 28 czerwca 2022 r. w sprawie doposażenia placu zabaw znajdującego się na działce przy ZSP nr 3 w Tychach na ulicy Cmentarnej 54.

87

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 28 czerwca 2022 r. w sprawie wykaszania placu zabaw przy ul.Derkaczy na Mąkołowcu.

88

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona 20 czerwca 2022 r. w sprawie montażu ławek parkowych wzdłuż Alei Piłsudskiego.

89

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia parkingów dla hulajnóg miejskich.

90

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian i Patrycji Kosowskiej-Pawłowocz złożona 10 czerwca 2022 r, w sprawie wymiany elementów drewnianego podestu zlokalizowanego na ryneczku osiedla K.

91

Interpelacja radnych Lidii Gajdas i Patrycji Kosowskiej-Pawłowocz złożona 2 czerwca 2022 r, w sprawie byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Jaroszowickiej.

92

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożonej 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycje złożone przez mieszkańców w dniach 1 i 8 marca 2022 r.

93

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 23 maja 2022 r. w sprawie zabudowy dzielnicy Mąkołowiec.

94

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 23 maja 2022 r. w sprawie nowego Centrum Tychów i badań ankietowych.

95

Interpelacja radnych Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Barbary Koniecznej, Lidii Gajdas, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys i Urszuli Paździorek-Pawlik złożonej 18.05.2022 w sprawie podjęcia działań w kierunku utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

96

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian i Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz założona 13 maja 2022 r. w sprawie remontu i modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Koniecznego 1.

97

Interpelacja radnej Barbary Koniecznej złożona 10 maja 2022 roku w sprawie remontu chodnika w rejonie ZSZ nr 6 w Tychach.

98

Interpelacja radnych Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz i Aleksandry Pabian złożona 10 maja 2022 roku w sprawie postawienia kolejnych donic kwietnych w przestrzeniach publicznych.

99

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Karoliny Chemicz-Pałys, Urszuli Paździorek-Pawlik złożona 28 kwietnia 2022 r. w sprawie remontu chodnika przy ul.Dąbrowskiego.

100

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian i Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz złożonej 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanego w dzielnicy Żwaków

101

Interpelacja Radnej Edyty Danielczyk złożona 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany standardów zatrudniania intendentów w placówkach oświatowych, gdzie funkcjonuje kuchnia.

102

Interpelacja Radnej Edyty Danielczyk złożona 19 kwietnia 2022 r. w sprawie  podwyższenia płacy zasadniczej pracowników administracji w placówkach oświatowych adekwatnie do zwiększonego zakresu obowiązków.

103

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 13 kwietnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji schronów oraz pomieszczeń do przebywania na wypadek zagrożenia.

104

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji na temat prowadzonego postępowania odszkodowawczego.

105

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji na temat wydawanych decyzji budowlanych/środowiskowych.

106

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wysypiska śmieci i butelek na i w okolicy wykopu kolejowego.

107

Interpelacja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu prac związanych z nowymi zadaniami inwestycyjnymi ujętymi po zmianach w budżecie na rok 2022.

108

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 5 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji na temat opinii w związku z wydanym pozwoleniem na budowę.

109

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 5 kwietnia 2022 r. w sprawie kontynuacji remontu chodnika przy ul. Cyganerii (numery nieparzyste).

110

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 24 lutego 2022 r. w sprawie planowanej budowy spalarni śmieci RDF na Wilkowyjach pod nazwą "Zakład Odzysku Energii" przez spółkę Instalmedia

111

Interpelacja radnych Barbary Koniecznej, Urszuli Paździorek-Pawlik oraz Michała Kasperczyka złożona 20 stycznia 2022 r.  w sprawie modernizacji kontenera z którego korzystają ratownicy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany

112

Interpelacja radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożona 17 listopada 2021 r. w sprawie ITS, czy w ramach ITS funkcjonuje tzw. WIM czyli ważenie pojazdów w ruchu.

113

 Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla złożona 15 listopada 2021 r. w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku ul. Damrota

114

Interpelacja Radnego Dariusza Wencepla złożona 15 listopada 2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej na wysokości ul. Szpakowej u ul. Nowokościelnej

115

Interpelacja Radnego Dariusza Welcepla złożona 12 listopada 2021 r. w sprawie odmalowania znaków poziomych na ul. Burschego oraz badania ruchu na ul. Mikołowskiej, Bp. Burschego i Asnyka

116

Interpelacja Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby złożona 27 października 2021 r. w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przystosowanie obiektu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lokalnej w Tychach do przyjmowania odpadów biologicznych w sposób ograniczający generowanie odoru/fetoru uciążliwego dla mieszkańców.

117

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 26 października 2021 r. w sprawie inwestycji przy budynku Biblioteczna 27-29 oraz rekultywacji ściany północnej samego budynku.

118

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 25 października 2021 r. w sprawie przejścia dla pieszych.

119

Interpelacja radnych: Barbary Koniecznej oraz Aleksandry Pabian złożona 21 października 2021 r. w sprawie umieszczenia w okresie świątecznym choinki na placu „Karolinka” na osiedlu K.

120

Interpelacja radnych Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Barbary Koniecznej, Lidii Gajdas, Anny Krzystyniak złożna 15 października 2021 r. w sprawie remontu ciągu pieszego od al. Bielskiej do ul. Grota-Roweciego (wzdłuż torów kolejowych).

121

Interpelacja Radnych: Lidii Gajdas, Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Barbary Koniecznej, Urszuli Paździorek-Pawlik, Karoliny Chemicz-Pałys złożona 13 października 2021 r. w sprawie interpelacji z dnia 09.08.2021 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu usunięcia przyczyny powstania odoru z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lokalnej w Tychach.

122

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 października 2021 r.  w sprawie zmiany w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lokalnej, podjętego uchwałą Rady Miasta nr VIII/152/19

123

Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożona 6 października 2021 r.  w sprawie wykonania ekranów akustycznych w rejonie ulicy Turyńskiej oraz w okolicy zakładu Lear Corporation.

124

Interpelacja radnych Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie zmian w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lokalnej, dzielnica Urbanowice.

125

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 30 września 2021 r. w sprawie parkingu Park & Ride przy Lodowisku.

126

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 16 września 2021 r. w sprawie wycięcia drzewostanu pomiędzy nasypem kolejowym (stacja Tychy Bielska) a ścieżką dla pieszych łączącą al. Bielską z ul. Grota Roweckiego.

127

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk oraz Lidii Gajdas złożona 13 września 2021 r. w sprawie budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Tychach.

128

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 7 września 2021 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paproci.

129

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys, która została złożona 6 września 2021 r. dot. Intensyfikacji działań w zakresie ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi i lustrzanymi obiektami.

130

Interpelacja radnych: Grzegorza Gwoździa, Wojciecha Czarnoty, Rafała Żelaznego, Józefa Twardzika, Alego Nurbagandowa złożona 1 września 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

131

Interpelacja radnych: Aleksandy Pabian oraz Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz złożona 30 sierpnia 2021 r. w sprawie montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego oraz Al. Bielskiej.

132

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz oraz Aleksandry Pabian złożona 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Stoczniowców 70, ul. Konecznego oraz ul. Legionów Polskich.

133

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas złożona 9 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu usunięcie przyczyny powstania odoru z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lokalnej w Tychach.

134

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas złożona 26 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu konserwację rowów melioracyjnych i urządzeń hydrotechnicznych oraz przeprowadzenie kontroli przepustów na terenie miasta Tychy.

135

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy Barbary Koniecznej złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia działąń w sprawie naprawy odwodnienia na terenie osiedla Magdalena.

136

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie dostępu do szalet publicznych.

137

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie wycinki drzew na terenie miasta Tychy.

138

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie postawienia wiat na przystankach tymczaspwych.

139

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie wydłużenia okresu zamrożenia tafli lodowej Stadionu Zimowego/zakup maty multisportowej.

140

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 20 lipca 2021 r. w sprawie pobierania opłat z tytułu korzystania z szatni Stadionu Miejskiego.

141

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona 19 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia działań chroniących teren osiedla Magdalena przed podtopieniami.

142

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Iwony Oleksiak, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 14 czerwca 2021 r. w sprawie 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

143

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 14 czerwca 2021 r. w sprawie montażu słupków zabezpieczających podwórka Bielska/Niepodległości.

144

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 14 czerwca 2021 r. w sprawie zakresu prac związanych z remontem chodnika przy ul. Cyganerii oraz zabezpieczenie ukorzenienia znajdującego się tam drzewostanu.

145

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Barbary Koniecznej złożona 4 czerwca 2021 r. w sprawie rewitalizacji Parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

146

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona 2 czerwca 2021 r. w sprawie oznakowania drogi i spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy Ostróżki.

147

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej - Siembigi, Iwony Oleksiak, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 2 czerwca 2021 r. w sprawie utrudnienia w ruchu na ulicach Sadowej, Kasztanowej i Akacjowej.

148

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej - Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Aleksandry Pabian, złożona 1 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania remontu drogi łaczącej ulicę Główną z ulicą Frycza Modrzewskiego.

149

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej - Siembigi złożona 1 czerwca 2021 r. w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego domu przy ul. Mikołowskiej.

150

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 27 maja 2021 r. w sprawie zwiększenia wsparcia finansowego Młodzieżowego Klubu Pływackiego „Wodnik 29” Tychy.

151

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu w celu opracowania koncepcji budowy Nowego Centrum Miasta Tychy.

152

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 24 maja 2021 r. w sprawie zakupu i montażu fotopułapek.

153

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dariusza Wencepla złożona 19 maja 2021 r. w sprawie nielegalnych składowisk odpadów wokół pojemników na ubrania przy ul. Dołowej/Zimorodków.

154

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i wdrożenia w tyskich szkołach: podstawowych i ponadpodstawowych programu wychowanie seksualne.

155

Interpelacja radnego Grzegorza Kołodziejczyka złożona 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wybudowania Młodzieżowego Centrum Treningowego GKS Tychy.

156

Interpelacja radnych: Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej oraz Karoliny Chemicz-Pałys złożona 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podjęcia działań związanych z usunięciem pojemników na używaną odzież, które znajdują się na terenie wielu części miasta.

157

Interpelacja radnych: Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej oraz Karoliny Chemicz-Pałys złożona 29 kwietnia 2021 r. w sprawie montażu tabliczek informacyjnych z nazwą ulic oraz numerami domów w dzielnicy Urbanowice, Jaroszowice, Wilkowyje, Żwaków, Mąkołowiec i Czułów

158

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla zlożona 28 kwietnia 2021 r. w sprawie regulacji stanu prawnego pasa drogowego ul. Urbanowickiej.

159

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 26 kwietnia 2021 r. w sprawie remontu chodnika usytuowanego wzdłuż ulicy Uczniowskiej od nr 12 do nr 22.

160

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 26 kwietnia 2021 r. w sprawie . złego stanu nawierzchni ul. Uczniowskiej i Ujejskiego oraz czyszczenia wpustów ulicznych

161

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 9 kwietnia 2021 r. w sprawie dodatkowych punktów szczepień przeciwko COVID-19

162

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 9 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu zabezpieczeń miejsc dużego natężenia ruchu, gdzie prowadzone są prace w związku z realizacją projektu ITS.

163

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 22 marca 2021 r. w sprawie budowy ul. Gilów

164

Interpelacja radnych: Michała Kasperczyka, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Sławomira Sobocińskiego, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Aleksandry Pabian, Urszuli Paździorek-Pawlik, złożona 11 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia bezpiecznego, całodobowego lądowiska dla helikopterów na terenie miasta Tychy

165

Wniosek radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożony 8 marca 2021 r. w sprawie nadania rondu imienia Zygmunta Hanusika.

166

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 1 marca 2021 r. w sprawie składu osobowego komisji, która będzie prowadzić rozmowy na temat koncepcji zagospodarowania terenu przy al. Jana Pawła II, na który został ogłoszony przetarg

167

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 1 marca 2021 r. w sprawie wymiany progów zwalniających na trwale wykonane z kostki brukowej oraz wyniesienia skrzyżowań ul. Tulipanów z ul. Wschodnia, Piaskowa, Bzów, Kwiatów.

168

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 24 lutego 2021 r. w sprawie oświetlania ul. Chabrów.

169

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka złożona 12 lutego 2021 r. w sprawie stanu technicznego trolejbusowej sieci trakcyjnej

170

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 8 lutego 2021 r.  w sprawie rozeznania możliwości utworzenia w Tychach sklepu socjalnego

171

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 8 lutego 2021 r.  w sprawie utworzenia w mieście Tychy drugiego żłobka miejskiego.

172

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Karoliny Chemicz-Pałys, Michała Kasperczyka, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Krzysztofa Króla, Anny Krzystyniak, Aleksandry Pabian, Urszuli Paździorek-Pawlik, Sławomira Sobocińskiego złożona 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia (zwrotu) z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 

173

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona 25 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania kontroli zlokalizowanych na terenie miasta wzniesień wykorzystywanych przez dzieci do jazdy na sankach.

174

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza oraz Sławomira Wróbla złożona 25 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania oznaczeń poziomych na al. Piłsudskiego.

175

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza oraz Sławomira Wróbla złożona 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii COVID-19.

176

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza oraz Sławomira Wróbla złożona 22 stycznia 2021 r. w sprawie oświetlenia na placach zabaw.

177

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 22 stycznia 2021 r. w sprawie modernizacji parku Jaworek.

178

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 17 grudnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie opracowania programu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

179

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 17 grudnia 2020 r. w sprawie przebudowy-remontu ul. Grabowej od strony ul. Katowickiej przed przystąpieniem do budowy ul. Grabowej (łącznik pomiędzy ul. Grabową od strony ul. Katowickiej a ul. Grabową od strony ul. Zwierzynieckiej).

180

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 30 listopada 2020 r. w sprawie uzupełnienia tablicy poświęconej zamordowanym górnikom z kopalnii „Wujek”, która znajduje się na osiedlu A na pomniki/ lampce górniczej

181

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak oraz Aleksandry Pabian złożona 30 listopada 2020 r. w sprawie montażu kaczkomatów w miejscach dokarmiania ptaków zimą przez mieszkańców

182

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona 25 listopada 2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu miasta na 2021 rok pozycji budowy ulic: Gilów, Przepiórek, Kruczej, remontu chodnika wzdłuż ul. Ziębiej oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Sikorek, budowy nawierzchni na części ul. Orlej

183

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 25 listopada 2020 r. w sprawie wykonania oświetlenia obiektu Pumptrack zlokalizowanego w Parku na Sublach (ul. Stoczniowców).

184

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 24 listopada 2020 r. w sprawie budowy oświetlenia nad przejściem dla pieszych na ul. Borowej

185

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Aleksandry Pabian, Karoliny Chemicz-Pałys, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Urszuli Paździorek-Pawlik, Sławomira Sobocińskiego, Michała Kasperczyka oraz Krzysztofa Króla, złożona 17 listopada 2020 r. w sprawie rozważenia możliwości zlokalizowania pasów trójwymiarowych dla pieszych na drogach wewnętrznych naszego miasta.   

186

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Barbary Koniecznej, Karoliny Chemicz-Pałys złożona 16 listopada 2020 r. w sprawie budowy toalety publicznej ogólnodostępnej na os. F (w rejonie SDK Tęcza).

187

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 16 listopada 2020 r. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z bonifikatą

188

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 12 listopada 2020 r. w sprawie opalania węglem i emisji spalin do atmosfery przez Jedność Zakład piekarniczo-ciastkarski.

189

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przygotowania docelowej nawierzchni ulicy łączącej ul. Browarową z ul. Sosnową oraz ulicy Spacerowej w Tychach.

190

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia działań i określenie planu rewitalizacji Parku Łabędzi w Tychach.

191

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze ul. Oświęcimskiej w Tychach.

192

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej - Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Karoliny Chemicz - Pałys, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej oraz Anny Krzystyniak, złożona 6 listopada 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecia miasta na montaż monitoringu skateparku w parku Jaworek przy ul. Jaśkowickiej.

193

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 3 listopada 2020 r. w sprawie przetargu dotyczącego gospodarowania odpadami na terenie Miasta Tychy.

194

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 3 listopada 2020 r. w sprawie zasobów (samochody osobowe) w ramach spółki Master.

195

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 3 listopada 2020 r. w sprawie zakupu samochodu do przewozu dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 8

196

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys, Lidii Gajdas, Magdaleny Łuki, Barbary Koniecznej, Aleksandry Pabian, Patrycji Kosowskiej – Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Urszuli Paździorek –Pawlik, Wojciecha Czarnoty, Grzegorza Gwóźdźa, Michała Kasperczyka, Krzysztofa Króla, Sławomira Sobocińskiego, Józefa Twardzika oraz Rafała Żelaznego, złożona 2 listopada 2020 r. w sprawie odstąpienia od zmiany stawki podatku nieruchomości i zwolnień od tego podatku w roku 2021.  

197

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 27 października 2020 r. w sprawie wycinki lub przycięcia drzew na ul. Borowej (za przystankiem autobusowym Tychy Żwaków Myśliwska)

198

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 13 października 2020 r. w sprawie zakupu drona do przeprowadzania kontroli oraz wykrywania łamania przepisów antysmogowych.

199

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 7 października 2020 r. w sprawie podjęcia pilnych i skutecznych działań prowadzących do usunięcia fetoru wydobywającego się z zakładów RCGW S.A. Oczyszczalnia Ścieków Tychy – Urbanowice oraz MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

200

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 25 września 2020 r. w sprawie remontu ul. Targiela.

201

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 25 września 2020 r. w sprawie rozbudowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22 wraz z rozbudową parkingu dla mieszkańców bloków przy ul. Żwakowskiej 17-27.

202

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 25 września 2020 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Cyganerii (3-47).

203

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 25 września 2020 r. w sprawie budowy placu zabaw w Parku Niedźwiadków

204

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 25 września 2020 r. w sprawie remontu placu Curie-Skłodowskiej.

205

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 21 września 2020 r. w sprawie karty Tyszanina

206

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 21 września 2020 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej, rekreacyjnej biegnącej wzdłuż granic lasu pomiędzy dzielnicą Czułów a Wartogłowiec. 

207

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 21 września 2020 r. w sprawie nadania imienia rondu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Goździków/Skotnica.

208

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 21 września 2020 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej biegnącej od Cmentarza Komunalnego w Tychach-Wartogłowcu do ul. Czarnej.

209

Interpelacja radnych: Iwony Oleksiak, Marka Gołosza, Sławomira Wróbla złożona 21 września 2020 r. w sprawie zwolnienia (zwrotu) z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii COVID19 oraz uzupełnienie interpelacji, które zostało złożone 23 września 2020 r.

210

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 16 września 2020 r. w sprawie opalania węglem i emisji spalin przez Jedność Zakład piekarniczo-ciastkarski.

211

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 16 września 2020 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Jaroszowickiej.

212

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Jaskrów.

213

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Damrota.

214

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie oświetlenia ul. Dzwonkowej.

215

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż ul. Czarnej.

216

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Jodłowej.

217

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowa sali gimnastycznej w ZSP nr 3.

218

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowy ul. Śliwowej, Agrestowej i Gruszowej.

219

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie utworzenia miejsc  parkingowych przy ul. Elfów 8-16.

220

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie przebudowy ul. Dzwonkowej/Zwierzynieckiej – kolejny etap.

221

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.

222

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 10 września 2020 r. w sprawie przebudowy ul. Paproci – kolejny etap.

223

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Urszuli Paździorek-Pawlik, Aleksandry Pabian, Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka oraz Sławomira Sobocińskiego, złożona 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2021 na remonty dróg na terenie całego miasta (w porównaniu do roku 2020).

224

Interpelacja radnych: Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian oraz Lidii Gajdas złożona 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 37.

225

Interpelacja radnych: Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian oraz Lidii Gajdas złożona 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na remont nawierzchni ul. Zgody i Żorskiej (bocznej).

226

Interpelacja radnych: Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian oraz Lidii Gajdas złożona 18 sierpnia 2020 r. w sprawie konserwacji rowów melioracyjnych i urządzeń hydrotechnicznych.

227

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona 18 sierpnia 2020 r. w sprawie automatów sprzedających susz i jointy.

228

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 5 sierpnia 2020 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paproci.

229

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 15 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia akcji oprysków oraz zwiększenia populacji jeżyków.

230

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 15 lipca 2020 r. w sprawie oprysków w kierunku odkomarzania miasta.

231

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 10 lipca 2020 r. w sprawie zagospodarowania budynków przy ul. Oświęcimskiej 256 w Tychach.

232

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 10 lipca 2020 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom bloku przy ul. Dąbrowskiego 77 parkingów wielopoziomowych Park&Ride (przy stacji Tychy Lodowisko) na okres do 15 sierpnia 2020 r.

233

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dariusza Wencepla złożona 9 lipca 2020 r. w sprawie realizacji drogi bocznej od ul. Nowokościelnej.

234

Interpelacja radnej Aleksandry Pabian złożona 3 lipca 2020 r. w sprawie utrzymania porządku na terenie prowadzonej inwestycji na osiedlu K.

235

Interpelacja Przewodniczącej Rady Miasta Barbary Koniecznej złożona 25 czerwca 2020 r. w sprawie usunięcia drzewa mieszczącego się w rejonie ul. Uczniowskiej 25 w Tychach.

236

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 8 czerwca 2020 r. w sprawie budowy ulicy Śliwowej, Agrestowej i Gruszowej w dzielnicy Czułów.

237

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 1 czerwca 2020 r. w sprawie nawiązania współpracy z operatorem hulajnóg miejskich.

238

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 28 maja 2020 r. w sprawie projektu „Odnawialne źródła energii szansą na  poprawę jakości powietrza w Tychach”.

239

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka  złożona 26 maja 2020 r. w sprawie informacji o ilości sklepów wielkopowierzchniowych znajdujących się w mieście oraz wpływów do budżetu miasta

240

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona 26 maja 2020 r. w sprawie współpracy z miastami partnerskimi

241

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona 26 maja 2020 r. w sprawie budowy obwodnicy w okolicach dzielnicy Mąkołowiec

242

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 26 maja 2020 r. w sprawie programu 500+

243

Interpelacja radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożona 26 maja 2020 r. w sprawie planów zabudowy i całej koncepcji dzielnicy Mąkołowiec

244

Interpelacja radnych:Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona19 maja 2020 r. w sprawie stanu infrastruktury w dzielnicy Wilkowyje

245

Interpelacja radnych:Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia badań przesiewowych dla mieszkańców miasta na przeciwciała na COVID-19

246

Interpelacja radnych:Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona19 maja 2020 r. w sprawie dezynfekcji miasta

247

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 19 maja 2020 r. w sprawie doświetlenia ulicy Darwina

248

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 19 maja 2020 r. w sprawie wzmożenia kontroli policji w kierunku urządzanych tzw. wyścigów samochodowych

249

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona19 maja 2020 r. w sprawie wykonania oprysków w kierunku kleszczy.

250

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 19 maja 2020 r. w sprawie budowy połaczenia ulicy Gilów i Drozdów.

251

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 4 maja 2020 r. w sprawie inwestycji pn. przebudowa ulicy Orzechowej w Tychach.

252

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Urszuli Paździorek-Pawlik, Aleksandry Pabian, Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka oraz Sławomira Sobocińskiego złożona 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wzmożenia działań związanych ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenu miasta Tychy.

253

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk i Dariusza Wencepla złożona 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolmnienia Stowarzyszenia Koła Gospodyń w Tychach - Urbanowicach z siedzibą w Tychach, przy ul. Przejazdowej 8 z opłat z tytułu umowy najmu.

254

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wykaszania nieużytków stwarzające zagrożenie pożarowe.

255

Interpelacja radnych: Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Anity Skapczyk, Jarosława Hajduka oraz Andrzeja Kściuczyka złożona 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekwalifikowania działek w Wilkowyjach.

256

Interpelacja wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dariusza Wencepla złożona 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia miejskiego programu dotacji dla małej retencji.

257

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Urszuli Paździorek-Pawlik, Aleksandry Pabian, Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka oraz Sławomira Sobocińskiego złożona 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od koszenia trawników podczas suszy i upalnych dni.

258

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka oraz Jarosława Hajduka złożona 19 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia telefonicznych porad prawnych dla mieszkańców miasta Tychy.

259

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz-Pałys, Urszuli Paździorek-Pawlik, Aleksandry Pabian, Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka oraz Sławomira Sobocińskiego złożona 17 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach".

260

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 15 kwietnia 2020 r. dotycząca umożliwienia składania wniosków przez mieszkańców miasta w sprawie wykupu mieszkań.

261

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej – Pawłowicz, Anny Krzystyniak. Karoliny Chemicz – Pałys, Urszuli Paździorek - Pawlik, Aleksandry Pabian, Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka, Sławomira Sobocińskiego złożona 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia dezynfekcji wiat przystankowych, ławek i innych newralgicznych miejsc w przestrzeni publicznej na terenie miasta Tychy w związku z pandemią koronawirusa

262

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Patrycji Kosowskiej – Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Karoliny Chemicz – Pałys, Urszuli Paździorek - Pawlik, Aleksandry Pabian,Krzysztofa Króla, Michała Kasperczyka , Sławomira Sobocińskiego złożona 14 kwietnia 2020 r. w sprawie sfinansowania zakupu środków ochrony indywidualnej (maseczek) dla mieszkańców miasta Tychy.

263

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia dezynfekcji na terenie miasta.

264

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zakupu i dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców.

265

Interpelacja radnych: Barbary Koniecznej, Rafała Żelaznego złożona w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia pomocy dla przedsiębiorców, którzy mają siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej w naszym mieście i odprowadzają podatki (PIT lub CIT) w Tychach.

266

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka złożona 20 marca 2020 r. w sprawie przygotowania pakietu antykryzysowego dla tyskich przedsiębiorców.

267

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 27 lutego 2020 r. na sesji Rady Miasta Tychy w sprawie ponownego rozpatrzenia interpelacji nr DUR.0003.22.2018.

268

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona 27 lutego 2020 r. na sesji Rady Miasta Tychy w sprawie nasadzenia drzew i krzewów w tym zimozielonych tlenowych na całej długości i szerokości pasa zieleni między łącznikiem ul. Oświęcimskiej i ul. Serdecznej oraz drogą serwisową od ul. Przejazdowej (po obu stronach drogi).

269

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 21 lutego 2020 r. w sprawie wykonania tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ul. Jaskrów na ul. Oświęcimską na czas remontu ul. Dzwonkowej.

270

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 21 lutego 2020 r. w sprawie oznakowania chodników przed przejściami dla pieszych.

271

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 13 lutego 2020 r. w sprawie montażu wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. ks. Damrota przy SP1 oraz barierek ochronnych.

272

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 13 lutego 2020 r. w sprawie funkcjonowania terenowego punktu paszportowego na osiedlu Balbina.

273

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona 12 lutego 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu na ul. Sikorskiego.

274

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona 12 lutego 2020 r. w sprawie zjazdu z DK1 na Al. Piłsudskiego.

275

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona 12 lutego 2020 r. w sprawie nieruchomosci gminnej 895/122 położonej w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej.

276

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 27 stycznia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej na wysokości ul. Szpakowej i ul. Nowokościelnej.

277

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 27 stycznia 2020 r. w sprawie montażu wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Nowokościelnej przy Szkole Podstawowej nr 1.

278

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka złożona 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia nowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej 7 w Tychach.

279

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 6 grudnia 2019 r. w sprawie zatoki przystankowej Tychy Hotelowiec.

280

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 25 listopada 2019 r. w sprawie realizacji miejscowego planu zagospodarowania w zakresie tzw. "ruiny" u zbiegu ul. Braterskiej i ul. Kard. Hlonda.

281

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 22 listopada 2019 r. w sprawie doposażenia placu zabaw na ul. Wiązowej.

282

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 22 listopada 2019 r. w sprawie wskazania podstawy prawnej, która uprawnia do naliczania dodatkowej opłaty za wystawione faktury VAT przez RCGW S.A.

283

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 22 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia kontroli podejmowanych przez patrol ekologiczny.

284

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 22 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o budowę toalet publicznych na terenie miasta Tychy.

285

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona w dniu 31 października 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie uregulowania ruchu drogowego wzdłuż całej ulicy A.F.Modrzewskiego oraz wyznaczenia przejść dla pieszych.

286

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 28 października 2019 r. w sprawie wykoszenia/wykarczowania rowu przy potoku Tyskim na odcinku Urbanowic oraz rowu R1 w obrębie Jaroszowic.

287

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 28 października 2019 r. w sprawie wyposażenia placu zabaw przy ul. Przejazdowej w Tychach.

288

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 17 października 2019 r. w sprawie remontu ulicy Jaśkowickiej ( od ronda Żwakowskiego do ulicy Borowej).

289

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Lidii Gajdas oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 17 października 2019 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (tj. od ulicy Grota-Roweckiego do ulicy Wyszyńskiego).

290

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla i radnego Rafała Żelaznego złożona 26 września 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie promocji wyborów do rad osiedli, które odbędą się 29 września 2019 r.

291

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona 26 września 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta Tychy w sprawie zamontowania stojaków rowerowych przy liceum C.K.Norwida.

292

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 29 siepnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie podniesienia dodatku za wychowawstwo w przedszkolach.

293

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 29 siepnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie dokończenia inwestycji budowy parkingów w podwórku przy al. Bielskiej 75-79 w Tychach.

294

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 29 siepnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie przebudowy progów zwalniających przy ul. Pogodnej.

295

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 29 siepnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie udzielania informacji na temat opracowania koncepcji zagospodarowania koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Miodowej 21 ("Dworek"). 

296

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 29 siepnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie zwrotu kwoty 253 400,00 zł stanowiącej nadwyżkę środków przekazanych na wymianę murawy Stadionu Miejskiego w Tychach przed Mistrzostwami Świata U-20 Spólce Tyski Sport S.A.

297

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zbadania wycinki drzew na ulicy Sikorskiego i wprowadzenie programu ochrony drzew w mieście.

298

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 22 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyknania renowacji barierek wokół Szkoły Podstawowej nr 1.

299

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 23 lipca 2019 r.  w sprawie przeanalizowania planu dojazdu do dzielnicy Jaroszowice, Wygorzele w związku z remontem drogi DK-44.

300

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 10 lipca 2019 r.  w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Mikołowskiej / Powstańców.

301

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 10 lipca 2019 r.  w sprawie uporządkowania dzikich odrostów drzew, które zagrażaja bezpieczeństwu uczestników ruchu.

302

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 10 lipca 2019 r.  w sprawie wykonania nasadzeń szpaleru drzew wzdłuż placu zabaw w Parku Górniczym.

303

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 10 lipca 2019 r.  w sprawie utrzymania siłowni plenerowej na Norwida.

304

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona 9 lipca 2019 r.  w sprawie możliwości komunikacji elektronicznej (konsultacji) podczas pełnionych dyżurów radnych miasta Tychy.

305

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie rozliczenia dotacji przekazanej przez Miasto Tychy dla spółki Tyski Sport S.A.

306

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu DK44/ Czarna / Jaworowa.

307

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie wymiany podjazdu dla wózków dziecięcych na schodach do tunelu Dworca PKP Tychy.

308

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie montażu elektronicznego zegarka wskazującego czas gry oraz wynik na boisku MOSiR Tychy w Paprocanach.

309

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie dokończenia inwestycji budowy infrastruktury sportowej zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach.

310

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie przekazania informacji o konkretnym przeznaczeniu środków w ramach rozliczeń dotacji przez APN GKS Tychy w latach 2016-2019.

311

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona 27 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie uprzątnięcia odpadów zalegających na terenie wykopu kolejowego.

312

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złozona 21 czerwca 2019 r. w sprawie oczyszczalni przyzakładowej w rejonie ul. Nowokościelnej.

313

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 30 maja 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie informacji ile egzemplarzy tygodnika "Echo" sprzedano w okresie I kwartału 2019 r. oraz IV kwartału 2018 r.

314

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona 30 maja 2019 r.  w sprawie naprawy wyświetlaczy zamontowanych przy zatokach autobusowych przystanku "Tychy Dworzec PKP".

315

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona 30 maja 2019 r.  w sprawie remontu chodnika przy ul. Armii Krajowej, budowy fragmentu chodnika przy wskazanej ulicy oraz uporządkowania terenu pod wiaduktem.

316

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie dotacji przekazanych dla Akademii Piłki nożnej GKS Tychy.

317

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie zagospodarowania terenu górki znajdującej się w Parku Jaworek.

318

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie braku dostępu do szalet publicznych.

319

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie tężni solankowej.

320

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie budowy chodników i rozbudowy ulicy Skotnica.

321

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie budowy ścieżki biegnącej wzdłuż lasu.

322

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie budowy chodników i rozbudowy ulicy Jaskrów.

323

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie remontu chodnika na ulicy Elfów.

324

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 24 maja 2019 r.  w sprawie przekazania środków na remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym im. L.Kruczkowskiego w Tychach.

325

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 20 maja 2019 r. w sprawie rozbudowy linii trolejbusowej na odcinku wiaduktu na DK1 przy ulicy Sikorskiego do ulicy Towarowej.

326

Interpelacja radnego Rafała Żelaznego złożona 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie OW Paprocany i w najbliższym sąsiedztwie ośrodka.

327

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wywieszenia flagi górnośląskiej podczas obchodów " 100- lecia Powstań Śląskich".

328

Interpelacja radnych Karoliny Chemicz-Pałys i Michała Kasperczyka złożona w dniu 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ponownego przeanalizowania projektu remontu ulicy Einsteina wzdłuż budynków nr 3 i 4.

329

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie przedstawienia informacji o planowanej wycince drzew i nowych nasadzeniach w mieście Tychy.

330

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian oraz Anny Krzystyniak złożona w dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie przedwczesnego koszenia mniszka lekarskiego.

331

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie ponownej interpelacji w sprawie planowanej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec.

332

Interpelacja radnych: Karoliny Chemicz-Pałys, Lidii Gajdas, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz i Aleksandry Pabian złożona w dniu 18 kwietnia 2019 r. w sprawie sfinansowania zakupu automatu do zbierania plastikowych butelek PET.

333

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 2 kwietnia 2019 r. w sprawie remontu chodników na ul.Wałowej.

334

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 2 kwietnia 2019 r. w sprawie naprawy wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie Rynku.

335

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania komunikacji publicznej w dzielnicy Wilkowyje.

336

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie planowanej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec.

337

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wybudowania wiat przystankowych w dzielnicy Wilkowyje.

338

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obecnie opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kościelną, Turyńską, Mysłowicką i Jaroszowicką. (decyzja o warunkach zabudowy).

339

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obecnie opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kościelną, Turyńską, Mysłowicką i Jaroszowicką. (decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach).

340

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie skweru im. Lecha i Marii Kaczyńskich.

341

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie kosztów ponoszonych przez Spółkę Tyski Sport w zakresie utrzymania murawy na stadionie przy ulicy Edukacji.

342

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie stanu murawy na stadionie przy ulicy Edukacji.

343

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia informacji na temat wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu obecnie opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kościelną, Turyńską, Mysłowicką i Jaroszowicką. (decyzja o pozwoleniu na budowę).

344

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wymiany urządzeń na placu zabaw przy ul. Przejazdowej.

345

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż nasypu kolejowego od łącznika ul. Serdecznej - ul.Oświęcimskiej do ul. Stolarskiej.  

346

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie budowy chodnika przy ulicy Przejazdowej wraz z wymianą infrastruktury oświetlenia oraz poszerzenia odcinka drogowego wzdłuż nasypu kolejowego.

347

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona w dniu 28 marca 2019 r. w sprawie wykonania remontu nawierzchni przejścia pomiędzy Liceum im. C.K. Norwida, a przejściem dla pieszych na ul. Mikołowskiej.

348

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona w dniu 28 marca  2019 r. w sprawie jakości usług kierowcy autobusu linii 262.

349

Interpelacja radnego Krzysztofa Króla w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie zakupu projektorów i oprogramowania do mapingu na Stadionie Zimowym.

350

Interpelacja radnego Jarosława Hajduka w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie złego stanu nawierzchni odcinka ulicy Przemysłowej oraz planowanej przebudowy

351

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie opłat czynszowych wnoszonych przez Radę Osiedla Czułów.

352

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie nasadzeń drzew wzdłuż ulicy Mysłowickiej.

353

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie siedziby Muzeum Śląskiego Września 1939 r. w Tychach.

354

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie połączenia rowerowego Tychy - Bieruń.

355

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia budżetów Rad Osiedli.

356

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie progów najazdowych przy przejściu dla pieszych na osiedlu Cielmice.

357

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie kontenerów na śmieci na Cmentarzu Komunalnym Tychy -Wartogłowiec.

358

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie oświetlenia na boiskach treningowych w mieście Tychy.

359

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie budowy parkingu w okolicy Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach.

360

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona w dniu 11 marca 2019 r. w sprawie budynku "szkieletor" przy ulicy Jana Pawła II.

361

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 7 marca 2019 r. w sprawie wykonywania zadań z budżetu przez MZUiM.

362

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu naborowego w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących) na rok szkolny 2019/2020.

363

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie remontu chodnika i barierek zabezpieczających przy ul. Głównej.

364

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Goździków oraz ul. Głównej (od skrzyżowania z ul. Urbanowicką) do lasu (ul.Frycza Modrzewskiego).

365

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia administratora rury KD 300 umiejscowionej przy granicy działek nr 881/36 oraz 882/36 wzdłuż działek 1760/36, 1761/36, 1087/36 i wlocie na działce 1920/40 (ul. Jordana).

366

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie decyzji nr 2/09 Prezydenta Miasta Tychy z dn. 29.06.2009 r. (IKR.UP-6225-17/08).

367

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na ul. Targiela w Cielmicach.

368

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów.

369

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie usunięcia suchych konarów oraz drzew przeznaczonych do wycięcia wzdłuż ul. Mysłowickiej.

370

Interpelacja radnego Grzegorza Gwoździa złożona na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie uprzątnięcia odpadów zalegających na terenie wykopu kolejowego pomiędzy stacjami Tychy Lodowisko - Tychy.

371

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie dopasowania ilości worków na odpady segregowane.

372

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie stawek cen prądu dostarczanego do miejskich instytucji i spółek.

373

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat marszałkowskich z tytułu korzystania ze środowiska.

374

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie terminu oddania do użytkowania ulic: Wspólna i Łączna.

375

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie fetoru dochodzącego z zakładu Oczyszczalni Ścieków lub MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.

376

Interpelacja radnego Rafała Żelaznego złożona 11 lutego 2019 r. w sprawie wykonania projektu budowlano wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska na os. "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią Św. Maksymiliana Kolbe w Tychach.

377

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 8 lutego 2019 r. w sprawie otwarcia w okresie letnim boisk do gry.

378

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 8 lutego 2019 r. w sprawie remotnu chodników wzdłuż całej ul. Cygnanerii.

379

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 8 lutego 2019 r. w sprawie rewitalizacji placu Czarnieckiego wraz z przyległymi do ulicy chodnikami.

380

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 7 lutego 2019 r. w sprawie wykonania ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach.

381

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 7 lutego 2019 r. w sprawie naprawy nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach.

382

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 7 lutego 2019 r. w sprawie budowy miejsc parkingowych w dzielnicy Czułów.

383

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 7 lutego 2019 r. w sprawie naprawy chodnika w dzielnicy Cielmice (od ul. Górnej do wysokości kościoła).

384

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 7 lutego 2019 r. w sprawie wykonania utwardzenia/naprawy ul. Nadrzecznej w dzielnicy Cielmice.

385

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 6 lutego 2019 r. w sprawie realizacji kolejnych etapów przebudowy ul. Paproci.

386

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 5 lutego 2019 r. w sprawie przekazania informacji dot. organizacji zajęć dzieci z orzeczeniami w tyskich placówkach oświatowych.

387

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 5 lutego 2019 r. w sprawie braku ławek rezerwowych na boisku MOSiR w Tychach przy ul. Katowickiej 241.

388

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie rewitalizacji terenu zielonego wokółSzkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja oraz ul. Sikorskiego.

389

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie wycinek oraz nasadzeń drzew i inwentaryzacji terenów zielonych na terenie miasta Tychy.

390

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia stałych dyżurów władz miejskich - dla mieszkańców.

391

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta.

392

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedstawienia podsumowania dotychczasowej, rocznej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

393

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji dotyczących udziałów właścicielskich i/lub finansowania z budżetu miasta lokalnych mediów.

394

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 25 stycznia 2019 r. w sprawie przedstawienia planów co do zagospodarowania budynku "Dworek" zlokalizowanego przy ul. Miodowej 21 w Tychach.

395

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozbieżności pomiedzy odpowiedziami MCO na interpelację nr DUR.0003.3.2018 a stanowiskiem rodziców ucznia z orzeczeniem uczącego się w Szkole Podstawowej nr 22.

396

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 3 stycznia 2019 r. w sprawie ulg dot. przekształcenia wieczystego na własność dla gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

397

Interpelacja radnego Sławomira Wróbla złożona 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy z dn. 22.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy.

398

Interpelacja radnego Rafała Żelaznego złożona 31 grudnia 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego.

399

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie akcji informacyjnej dla tyskich przedsiębiorców odnośnie do możliwości obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

400

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady MIasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dopłat do wymiany kotłów centralnego ogrzewania.

401

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady MIasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budowy sali gimnastycznej będącej łącznikiem budynków ZSP nr 3 w Tychach wraz z remontem placówki

402

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady MIasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie montażu zadaszenia na peronie nr 3 stacji PKP Tychy Główne.

403

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady MIasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie nie realizacji zajęć dodatkowych dla ucznia z orzeczeniem w Szkole Podstawowej nr 22 w Tychach

404

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla złożona na sesji Rady MIasta w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia stawek dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Wodnym Tychy.

405

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona drogą elektroniczną w dniu 19 grudnia 2018 r. w sprawie zakupu maszyny do czyszczenia parkietu dla Zespołu Szkół nr 6 w Tychach.

406

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Dariusza Wencepla złożona w dniu 17 grudnia 2018 r. w sprawie przebudowy parkingu przy ul. Edukacji 56-64.

407

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk oraz Dariusza Wencepla złożona w dniu 17 grudnia 2018 r. w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż ul. Serdecznej.

408

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona drogą elektroniczną w dniu 28 listopada 2018 r. w sprawie stojaków na rowery, dodatkowych ławek z oparciami oraz miejsca do ćwiczeń dla seniorów przy tężni solankowej.

409

Interpelacja radnego Krzysztofa Woźniaka złożona drogą elektroniczną w dniu 28 listopada 2018 r. w sprawie remontu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 37.

410

Interpelacja radnej Urszuli Paździorek-Pawlik złożona na sesji Rady Miasta w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawie programu "Opaska życia".

Powrót