menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
Urząd Miasta Tychy
NIERUCHOMOŚCI (NAJEM, DZERŻAWA, SPRZEDAŻ)
PDF Drukuj


Aktualne
1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych  na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Małej (obręb: Cielmice, k.m. 2), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00032911/2 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 766/144 o pow. 401 m². użytek RIVb

2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Wiązowej  (obręb: Tychy, k.m. 11), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/0003584/8 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1181/160 o pow. 4177 m². użytek RIII -3642 m², Bi – 535 m

3

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Oświęcimskiej (obręb: Jaroszowice, k. m. 7, użytek ŁV), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16 o pow. 2520 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00016750/7 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy

Archiwalne
2017 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj
2016 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik
2015 Styczeń - Luty - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Lipiec - Październik
2013 Luty - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień