menu przedmiotowe
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

NIERUCHOMOŚCI (NAJEM, DZERŻAWA, SPRZEDAŻ)
PDF Drukuj


Aktualne
1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działek nr 1357/120 i 1358/120 o łącznej pow. 62 m2 (użytek B), położonych w Tychach przy ul. Cielmickiej, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00036277/3 Sądu Rejonowego w Tychach, na cele lokalizacji dwóch garaży blaszanych wraz z dojazdem, na okres 10 lat.

2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonymm na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Towarowej (obręb: Paprocany, k. m. 2), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2687/76 o pow. 1412 m2 (użytek RV) oraz działka nr 2299/76 o pow. 1749 m2 (użytek RV) o łącznej pow. 3161 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1T/00003276/6 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.

Archiwalne
2019 Styczeń - Luty - Kwiecień
2018 Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Październik - Listopad - Grudzień
2017 Styczeń - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień
2016 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik
2015 Styczeń - Luty - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Lipiec - Październik
2013 Luty - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień