menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

NIERUCHOMOŚCI (NAJEM, DZERŻAWA, SPRZEDAŻ)
PDF Drukuj


Aktualne
1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 2892/35 o pow. 590 m2 (użytek RIVa), położonej w Tychach przy ul. Targiela, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00003463/4 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, na cele ogrodu działkowego, na okres 5 lat

2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 4091/99 o pow. 164 m2 (użytek Lz-RV), położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00025796/7 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, na cele ogrodu działkowego, na okres 5 lat

3

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr 116 o pow. użytkowej 16,06 m2, położonego w kompleksie garaży przy ul. Grota Roweckiego w Tychach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 15.04.2103 roku udziału wynoszącego 0,0040 części w działkach nr 5136/70 i 5308, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00042425/1 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własnośc Gminy Miasta Tychy

4

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Podleskiej (obręb: Wilkowyje, k. m. 2), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1589/40 o pow. 828 m2 (użytek RIVb) zapisana w księdze wieczystej KA1T/00026298/3 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.

Archiwalne
2018 Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Październik - Listopad - Grudzień
2017 Styczeń - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień
2016 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik
2015 Styczeń - Luty - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Lipiec - Październik
2013 Luty - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień