menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
Urząd Miasta Tychy
NIERUCHOMOŚCI (NAJEM, DZERŻAWA, SPRZEDAŻ)
PDF Drukuj


Aktualne
1

Ogłoszenie o II  przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem na okres 10 lat powierzchni w budynku posadowionym na działce nr 5833/89 o pow. 8603 m2, użytek Bi, obręb Tychy, k. m. 2, KA1T/00069790/5, w celu zagospodarowania trzech kondygnacji na cele handlowo – usługowe

2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż prawa własności do nieruchomości, położonej w Tychach przy al. Piłsudskiego (obręb: Tychy, k. m. 2), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00069790/5 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5832/89 o pow. 2739 m2

3

Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Cielmickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1325/115 o pow. 172 m2, 801/115 o pow. 24 m2, nr 1327/115 o pow. 1629 m2, 1158/115 o pow. 48 m2, 797/115 o pow. 26 m2

4

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI: do ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż prawa własności do nieruchomości, położonej w Tychach przy al. Piłsudskiego (obręb: Tychy, k. m. 2), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00069790/5 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5832/89 o pow. 2739 m2

Archiwalne
2017 Styczeń - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec
2016 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik
2015 Styczeń - Luty - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Lipiec - Październik
2013 Luty - Kwiecień - Maj - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień