Tyskie krajobrazy

Wydziały - ARCHIWUM

Archiwalna lista Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
1 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
2 Audytor Wewnętrzny (DUW)
3 Doradca Prezydenta (PDO)
4 Doradca Prezydenta (IDO)
5 Miejski Konserwator Zabytków (GKZ)
6 Pełnomocnik ds. Jakości (DUJ)
7 Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej (PKZ)
8 Pełnomocnik ds. realizacji projektu 2004/PL/16/C/PE/024 (MAO)
9 Pełnomocnik Prezydenta ds. utworzenia i uruchomienia Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Kobiórze (SDS)
10 Rzecznik Prasowy (PPR2)
11 Samodzielne stanowisko bhp i ppoż (DBH)
12 Samodzielne stanowisko ds. infrastruktury światłowodowej (IIS)
13 Stanowisko samodzielne ds. utworzenia filii DDPS "Wrzos" (SPS)
14 Wydział Architektury (GWA)
15 Wydział Budżetu i Księgowości (DKB)
16 Wydział Działalności Gospodarczej (DUG)
17 Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą (DUI)
18 Wydział Informatyki (DUT)
19 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (SPK)
20 Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (IRI)
Powrót