menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Zagospodarowanie przestrzenne
PDF Drukuj
Wybierz Kategorię
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
2 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
3 Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczący nieruchomości lub ich części znajdujących się w odległości mniejszej niż 50 m. od stopy wału przeciwpowodziowego
5 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
6 Lokalne standardy urbanistyczne Miasta Tychy