menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Komisje Rady Miasta
PDF Drukuj
Lista Komisji Rady Miasta
kadencja
1 Komisja Finansów Publicznych (KFP)
2 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury (KGPI)
3 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (KOKiS)
4 Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych (KPZiS)
5 Komisja Rewizyjna (KR)
6 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP)