menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Komisje Rady Miasta
PDF Drukuj
Lista Komisji Rady Miasta
kadencja
1 Doraźna Komisja ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” (KDITS)
2 Komisja Finansów Publicznych (KFP)
3 Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska (KIMiOŚ)
4 Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego (KILiŁP)
5 Komisja Kultury, Sportu i Turystyki (KKSiT)
6 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (KOiSS)
7 Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia (KPPiZ)
8 Komisja Rewizyjna (KR)
9 Komisja Samorządowa (KS)