menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-04-23 08:50:32Czempas-Giel Marta Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-04-23 08:42:54Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-04-23 08:04:36Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-04-23 08:03:39Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-04-23 08:03:26Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-04-23 07:39:47Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-04-23 07:39:19Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-04-19 12:57:28Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych w rejonie ulicy Wierzbowej w Tychach.

2019-04-19 12:22:17Pukocz-Pudełko Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-04-19 12:15:49Jakubowska Michalina Edycja istniejącej informacji
Fundacje z siedzibą w Tychach
2019-04-19 11:36:11Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-04-19 10:31:28Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał 2017r.

2019-04-19 10:31:18Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał

2019-04-19 10:30:10Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał

2019-04-19 10:29:57Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 3

2019-04-19 10:29:41Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 2

2019-04-19 10:29:28Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2019-04-19 10:29:28Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 1

2019-04-19 10:29:16Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - III kwartał

2019-04-19 10:29:05Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - Ikwartał

2019-04-19 10:28:53Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - III kwartał

2019-04-19 10:28:38Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2015r. - III kwartał

2019-04-19 10:28:25Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2015r. - IV kwartał korekta 2

2019-04-19 10:28:13Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2015r. - II kwartał

2019-04-19 10:27:58Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2014r. - cały rok 

2019-04-19 10:27:45Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2016 do 31.03.2016 korekta

2019-04-19 10:27:32Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 28.02.2015r.

2019-04-19 10:27:26Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

2019-04-19 10:27:21Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - II kwartał

2019-04-19 10:27:08Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2016 - 30.06.2016

2019-04-19 10:26:55Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - I kwartał

2019-04-19 10:26:39Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednosteki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 31.03.2015r.

2019-04-19 10:26:25Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednosteki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 31.01.2015r.

2019-04-19 10:26:09Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 31.03.2015r.

2019-04-19 10:25:57Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał

2019-04-19 10:25:46Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2019-04-19 10:25:42Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał

2019-04-19 10:25:30Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał

2019-04-19 10:25:14Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 4

2019-04-19 10:24:58Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 2

2019-04-19 10:24:42Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 3

2019-04-19 10:24:27Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - III kwartał

2019-04-19 10:24:13Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2015r. - IV kwartał

2019-04-19 10:23:53Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - III kwartał

2019-04-19 10:23:40Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - III kwartał

2019-04-19 10:23:20Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - II kwartał

2019-04-19 10:22:48Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2016r. - I kwartał

2019-04-19 10:22:33Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 31.01.2015r.

2019-04-19 10:21:25Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 1

2019-04-19 10:20:34Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednosteki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2015r. - 28.02.2015r.

2019-04-19 10:19:47Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał

2019-04-19 10:19:36Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2016r.

2019-04-19 10:19:23Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2015 R.- IV kwartał

2019-04-19 10:19:10Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych - 2016r. - III kwartał

2019-04-19 10:18:44Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2016 r. 

2019-04-19 10:18:30Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2016 rok

2019-04-19 10:18:20Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał 2016 r. 

2019-04-19 10:18:09Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za 2016 rok

2019-04-19 10:17:59Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 2016 rok

2019-04-19 10:17:45Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał

2019-04-19 10:17:35Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał

2019-04-19 10:17:25Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - 2014- IV kwartał

2019-04-19 10:17:15Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - 2014- III kwartał

2019-04-19 10:17:04Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2017r.

2019-04-19 10:16:53Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2016r.

2019-04-19 10:16:42Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2016r.

2019-04-19 10:16:26Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał 2015r. korekta 2

2019-04-19 10:16:16Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał

2019-04-19 10:16:06Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał

2019-04-19 10:15:56Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał 2015r.

2019-04-19 10:15:43Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2017r.

2019-04-19 10:15:32Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2017r. - KOREKTA 3

2019-04-19 10:15:22Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2017r. - KOREKTA 2

2019-04-19 10:15:11Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał 2017r. - KOREKTA 1

2019-04-19 10:15:02Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał 2015r.

2019-04-19 10:14:52Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2015r.

2019-04-19 10:14:41Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2017r.

2019-04-19 10:14:30Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2015r.

2019-04-19 10:14:19Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - IV kwartał

2019-04-19 10:14:09Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 2

2019-04-19 10:13:59Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - IV kwartał - KOREKTA 1

2019-04-19 10:13:48Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - III kwartał

2019-04-19 10:13:38Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - I kwartał- KOREKTA 2

2019-04-19 10:13:26Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2017r. - I kwartał- KOREKTA 1

2019-04-19 10:13:15Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2016r. - Ikwartał

2019-04-19 10:12:56Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2016r. - II kwartał

2019-04-19 10:12:42Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2016r. - II kwartał- KOREKTA 2

2019-04-19 10:12:30Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2016r. - II kwartał- KOREKTA 1

2019-04-19 10:12:19Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2016r. - I kwartał korekta

2019-04-19 10:12:01Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał 

2019-04-19 10:11:51Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od 01.01. do 31.03. - KOREKTA

2019-04-19 10:11:31Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał

2019-04-19 10:11:19Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - IV kwartał - KOREKTA

2019-04-19 10:11:09Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał - KOREKTA 1

2019-04-19 10:10:59Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał

2019-04-19 10:10:47Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - IV kwartał

2019-04-19 10:10:37Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał

2019-04-19 10:10:25Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał

2019-04-19 10:10:15Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał

2019-04-19 10:10:06Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał

814 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »