menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2020-11-25 14:45:16Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego oraz niskiego napięcia przy ulicy Głównej w Tychach.

2020-11-25 14:41:36Siewier Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 listopada 2020r.
2020-11-25 14:41:10Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 listopada 2020r.
2020-11-25 13:46:30Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 (105)

2020-11-25 13:25:58Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 (nr 318)

2020-11-25 13:19:00Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/342/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2020-11-25 13:13:35Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/341/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

2020-11-25 12:38:16Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-25 12:11:05Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Odwołanie przetargów

2020-11-25 11:59:26Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Od 25 września 2020 r. do 29 października 2020 r.

2020-11-25 11:59:16Bujała-Samonek Małgorzata Edycja istniejącej informacji
2020-11-25 11:57:05Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-25 11:52:57Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych 24 listopada 2020 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2020-11-25 10:55:37Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2020-11-25 10:34:16Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 12 listopada 2020 r. w sprawie opalania węglem i emisji spalin do atmosfery przez Jedność Zakład piekarniczo-ciastkarski.

2020-11-25 10:33:32Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-25 09:57:30Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o dodatkowej dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-11-25 09:42:01Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-25 09:32:20Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 listopada 2020 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2020-11-25 09:31:53Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 listopada 2020 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2020-11-25 09:06:55Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.1.6.2020.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych 27 października 2020 r.

2020-11-25 09:05:49Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2020-11-25 08:50:36Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych 24 listopada 2020 r.
2020-11-24 14:33:47Klima Danuta Edycja istniejącej informacji
2020-11-24 12:32:10Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-24 12:26:08Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-24 12:19:31Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-24 11:29:59Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-24 11:24:44Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-24 08:53:31Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.2.6.2020.KGPI z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 26 października 2020 r.

2020-11-24 08:45:52Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 listopada 2020 r.
2020-11-24 08:10:02Pietrzak Piotr Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o dodatkowej dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-11-24 08:08:19Pietrzak Piotr Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o dodatkowej dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-11-23 15:10:48Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 15:10:32Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 15:10:01Morawa Jolanta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-23 14:58:02Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 13:40:12Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 13:39:36Wysocka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-23 13:20:13Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 13:04:59Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 13:00:34Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 12:57:36Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 12:57:10Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 12:56:36Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 12:56:01Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 12:55:32Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-11-23 12:06:07Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2020r. - III kwartał - KOREKTA 2

2020-11-23 12:04:37Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - Zarządzenie Nr 0050/342/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2020-11-23 12:01:29Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. - Zarządzenie Nr 0050/341/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

2020-11-23 10:27:49Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-11-23 10:08:09Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Patrycji Kosowskiej - Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Karoliny Chemicz - Pałys, Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej oraz Anny Krzystyniak, złożona 6 listopada 2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecia miasta na montaż monitoringu skateparku w parku Jaworek przy ul. Jaśkowickiej.

2020-11-23 09:02:58Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Lidii Gajdas złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze ul. Oświęcimskiej w Tychach.

2020-11-20 13:13:51Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

2020-11-20 13:13:38Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

2020-11-20 13:08:25Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 120/81/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

2020-11-20 13:06:16Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

2020-11-20 13:06:00Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

2020-11-20 11:15:22Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/348/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy zawrą umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

2020-11-20 10:35:52Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

 

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Barbary Koniecznej, Karoliny Chemicz-Pałys złożona 16 listopada 2020 r. w sprawie budowy toalety publicznej ogólnodostępnej na os. F (w rejonie SDK Tęcza).

2020-11-20 10:35:37Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przygotowania docelowej nawierzchni ulicy łączącej ul. Browarową z ul. Sosnową oraz ulicy Spacerowej w Tychach.

2020-11-20 10:35:21Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Michała Kasperczyka złożona 9 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia działań i określenie planu rewitalizacji Parku Łabędzi w Tychach.

2020-11-20 09:46:02Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:53Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:44Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:35Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:26Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:17Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:45:08Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:44:57Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. wraz z materiałami sesyjnymi - zdalny tryb obradowania.
2020-11-20 09:43:41Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 26 listopada 2020 r. - zdalny tryb obradowania.

2020-11-20 08:41:53Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

 

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Aleksandry Pabian, Karoliny Chemicz-Pałys, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Urszuli Paździorek-Pawlik, Sławomira Sobocińskiego, Michała Kasperczyka oraz Krzysztofa Króla, złożona 17 listopada 2020 r. w sprawie rozważenia możliwości zlokalizowania pasów trójwymiarowych dla pieszych na drogach wewnętrznych naszego miasta.   

2020-11-20 08:13:23Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

 

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Barbary Koniecznej, Aleksandry Pabian, Karoliny Chemicz-Pałys, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Anny Krzystyniak, Urszuli Paździorek-Pawlik, Sławomira Sobocińskiego, Michała Kasperczyka oraz Krzysztofa Króla, złożona 17 listopada 2020 r. w sprawie rozważenia możliwości zlokalizowania pasów trójwymiarowych dla pieszych na drogach wewnętrznych naszego miasta.   

2020-11-20 08:10:13Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

 

Interpelacja radnych: Lidii Gajdas, Anny Krzystyniak, Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, Aleksandry Pabian, Barbary Koniecznej, Karoliny Chemicz-Pałys złożona 16 listopada 2020 r. w sprawie budowy toalety publicznej ogólnodostępnej na os. F (w rejonie SDK Tęcza).

2020-11-20 08:04:18Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnej Anity Skapczyk złożona 16 listopada 2020 r. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z bonifikatą.

2020-11-19 16:20:32Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienia złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2020-11-19 16:17:20Łukaszek Grzegorz Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienie złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2020-11-19 16:16:22Łukaszek Grzegorz Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienie złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2020-11-19 16:15:15Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia oraz posadowienie złącza kablowego średniego napięcia przy ulicy Samochodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2020-11-19 16:11:34Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” przy ulicy Księdza Pawła Macierzyńskiego w Bieruniu.

2020-11-19 16:04:34Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne"
2020-11-19 15:59:13Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031
2020-11-19 15:58:08Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.
2020-11-19 11:55:19Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej
2020-11-19 11:54:20Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej
2020-11-19 11:51:04Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2020-11-19 11:50:04Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2020-11-19 11:48:08Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
2020-11-19 11:46:52Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
2020-11-19 11:45:24Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
2020-11-19 11:43:29Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne...
2020-11-19 11:21:19Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.3.7.2020.KPZiS z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 19 października 2020 r.

2020-11-19 11:17:14Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Porzadku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 16 listopada 2020 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2020-11-19 11:11:17Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:11:01Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:10:26Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:10:12Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:09:44Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:09:26Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

2020-11-19 11:09:07Trela Sabina Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

921 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »