menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-12-13 13:09:01Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 11:13:44Bujała-Samonek Małgorzata Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 11:08:42Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-13 10:38:44Pływaczyk Beata Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 10:35:49Pływaczyk Beata Edycja istniejącej informacji
Ogólny schemat procedury kontroli
2019-12-13 10:35:18Pływaczyk Beata Edycja istniejącej informacji
Kalkulator opłat za zezwolenia na alkohol
2019-12-13 10:33:59Pływaczyk Beata Edycja istniejącej informacji
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
2019-12-13 10:33:45Pływaczyk Beata Edycja istniejącej informacji
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
2019-12-13 09:27:24Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 09:27:01Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 09:22:56Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-13 09:21:40Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, znajdującej się przy ulicy Szkolnej – bocznej w Tychach.

2019-12-13 08:53:47Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 08:28:48Siewier Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 11 grudnia 2019r. wraz z planem pracy na I półrocze 2020r.- kierowana do Prezydenta Miasta.

2019-12-13 08:27:31Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 11 grudnia 2019r. wraz z planem pracy na I półrocze 2020r.- kierowana do Prezydenta Miasta.

2019-12-13 08:16:21Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 08:16:13Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 08:16:05Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 08:15:57Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 07:48:45Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 07:48:21Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 07:48:06Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 07:47:49Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-13 07:45:35Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-12 17:01:07Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. - Zarządzenie  Prezydenta - 29.11.2019r.

2019-12-12 16:56:42Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. - Zarządzenie Nr 0050/386/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

2019-12-12 16:44:20Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków miasta Tychy na 2019r. dokonanych URM Nr XIII/244/19 - Zarządzenie Prezydenta - 29.11.2019r

2019-12-12 16:28:05Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 - Uchwała Nr XIII/245/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 

2019-12-12 16:26:43Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. - Uchwała Nr XIII/244/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-12-12 16:17:19Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Opinia RIO w Katowicach o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028

2019-12-12 16:15:17Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Opinia RIO w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Tychy na 2020r.

2019-12-12 16:13:39Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Opinia RIO w Katowicach o projekcie budżetu miasta Tychy na 2020r.

2019-12-12 13:42:40Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Plany polowań zbiorowych na terenie miasta Tychy
2019-12-12 13:29:43Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Badanie ankietowe pogłowia bydła, owiec drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz produkcji żywca wieprzowego
2019-12-12 13:28:33Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Informacja dotyczaca wysokości składek w KRUS III kwartale
2019-12-12 13:28:24Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Badanie ankietowe pogłowia bydła, owiec drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz produkcji żywca wieprzowego
2019-12-12 13:26:36Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie
2019-12-12 12:35:25Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2019-12-12 11:53:26Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 11:17:58Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 10:57:49Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 10:23:13Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.4.10.2019.KOKiS z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu  19 listopada2019r.

2019-12-12 10:19:13Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 11 grudnia 2019r.
2019-12-12 10:08:09Malicka Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 09:17:37Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 09:13:49Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-12 08:42:40Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-11 12:17:05Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/70/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

2019-12-11 11:37:39Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.1.10.2019.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 listopada 2019 r.

2019-12-11 11:33:41Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.3.10.KPZiS z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 18 listopada 2019 r.

2019-12-11 11:24:43Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 10 grudnia 2019 r.
2019-12-11 10:32:47Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-11 10:05:17Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-12-11 09:33:38Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.2.10.2019.KGPI z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 25 listopada 2019 r.

2019-12-11 08:35:07Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 9 grudnia 2019 r.
2019-12-10 15:05:14Jakubowska Michalina Edycja istniejącej informacji
Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z siedzibą w Tychach
2019-12-10 15:01:26Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Oświęcimskiej i ulicy Wędkarskiej.

2019-12-10 14:09:10Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2005
2019-12-10 14:08:16Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2007
2019-12-10 14:08:10Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2003
2019-12-10 14:08:04Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2008
2019-12-10 14:07:50Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2006
2019-12-10 14:07:34Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004
2019-12-10 14:07:23Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2002
2019-12-10 14:06:14Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018
2019-12-10 14:05:20Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018
2019-12-10 14:05:12Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2017
2019-12-10 14:04:44Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2017
2019-12-10 14:03:40Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2016
2019-12-10 14:03:30Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2016
2019-12-10 14:01:16Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2015
2019-12-10 14:00:03Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2014
2019-12-10 13:59:47Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2014
2019-12-10 13:58:36Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2013
2019-12-10 13:58:07Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2013
2019-12-10 13:47:31Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2012
2019-12-10 13:47:05Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2012
2019-12-10 13:41:45Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:40:33Wojcieszuk Martyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:37:36Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2011
2019-12-10 13:37:21Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2011
2019-12-10 13:33:50Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:33:03Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:31:10Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:29:51Wojcieszuk Martyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-12-10 13:28:41Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018
2019-12-10 13:28:18Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018
2019-12-10 12:40:32Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2019-12-10 11:45:21Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 9 grudnia 2019 r.
2019-12-10 10:30:39Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-10 10:28:51Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-10 09:56:34Lechowicz Joanna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-12-09 14:28:25Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Żwaków w dniu 2 grudnia 2019r.

2019-12-09 14:24:32Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z I posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Obywatelskich w dniu 26 listopada 2019r.

2019-12-09 14:17:48Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-12-09 12:53:17Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 25 listopada 2019 r. w sprawie realizacji miejscowego planu zagospodarowania w zakresie tzw. "ruiny" u zbiegu ul. Braterskiej i ul. Kard. Hlonda.

2019-12-09 11:41:24Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XIII/271/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

2019-12-09 11:40:37Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XIII/271/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

2019-12-09 11:39:00Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XIII/266/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondo Myśliwskie rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach

865 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »