menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2020-01-27 12:12:52Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: APLIKANT w Straży Miejskiej - 1 etat (DUO.2110.1.2020)

2020-01-27 11:43:54Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2020-01-27 11:10:48Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR / INSPEKTOR w Wydziale Spraw Obywatelskich - 1 etat (DUO.2110.5.2020)

2020-01-27 11:10:40Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. decyzji NR 30/2020, znak sprawy: GWB.6740.5.5.2019.MKU o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn :  Budowa  ul.    Morelowej  w Tychach.

 

2020-01-27 11:10:24Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu w dniu 16 stycznia 2020 r. decyzji NR 30/2020, znak sprawy: GWB.6740.5.5.2019.MKU o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn :  Budowa  ul.    Morelowej  w Tychach.

 

2020-01-27 10:38:38Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2020r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2020-01-27 10:37:23Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.

2020-01-27 10:11:09Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:10:45Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:10:22Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:09:52Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia na rzecz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tychach

2020-01-27 10:09:28Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:08:40Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:08:17Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 10:07:57Trzcionka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
OgOgłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2020-01-27 09:48:12Czadzek Mariusz Edycja istniejącej informacji
Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za IV kwartał 2019 r.
2020-01-27 09:47:32Czadzek Mariusz Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za IV kwartał 2019 r.
2020-01-27 09:33:37Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu w dniu 22 stycznia 2020r. decyzji Nr 37/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn : Budowa ul. Grzybowej w Tychach (droga gminna klasy dojazdowej).

 

 

 

2020-01-27 09:33:22Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu w dniu 22 stycznia 2020r. decyzji Nr 37/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn : Budowa ul. Grzybowej w Tychach (droga gminna klasy dojazdowej).

 

 

 

2020-01-27 09:12:03Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 27 stycznia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Mikołowskiej na wysokości ul. Szpakowej i ul. Nowokościelnej.

2020-01-27 09:08:06Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złozona 27 stycznia 2020 r. w sprawie montażu wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Nowokościelnej przy Szkole Podstawowej nr 1.

2020-01-27 09:07:23Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złozona 27 stycznia 2020 r. w sprawie montażu wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Nowokościelnej przy Szkole Podstawowej nr 1.

2020-01-27 08:48:24Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2020-01-27 08:02:58Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-27 08:02:34Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-27 08:01:48Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-27 07:56:46Oszek Ewa Edycja istniejącej informacji
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy
2020-01-27 07:55:54Oszek Ewa Edycja istniejącej informacji
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy
2020-01-24 14:17:45Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

2020-01-24 14:16:46Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

2020-01-24 13:24:33Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Skotnica w Tychach.

2020-01-24 13:22:21Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Bławatków w Tychach.

2020-01-24 11:06:08Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Dyżury radnych dla mieszkańców. Luty 2020 r.

2020-01-24 10:10:44Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Dyżury radnych dla mieszkańców. Luty 2020 r.

2020-01-24 09:46:25Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Pl. Świętej Anny 4

2020-01-24 09:44:44Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 (106)

2020-01-24 09:43:23Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 (nr 305)

2020-01-24 09:41:00Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 (301a)

2020-01-24 09:39:05Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 102 (pow. 34,55m2)

2020-01-24 09:04:31Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - 2019r. - III kwartały - Korekta 2

 

2020-01-24 09:02:58Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2019r. - III kwartały - Korekta nr 3

2020-01-24 09:00:28Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2019r. - III kwartały - KOREKTA nr 2

2020-01-24 08:55:32Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2011r. - IV kwartał

2020-01-24 08:05:10Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2010r. - IV kwartał

2020-01-24 08:04:53Janko Barbara Edycja istniejącej informacji

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2010r. - IV kwartały

2020-01-24 08:04:31Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2013r. - IV kwartał

2020-01-24 08:03:15Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2012r. - IV kwartał

2020-01-24 07:58:28Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2013r. - IV kwartał

2020-01-24 07:57:18Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2012r. - IV kwartał

2020-01-24 07:55:49Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2011r. - IV kwartał

2020-01-24 07:53:53Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2010r. - IV kwartał

2020-01-24 07:51:11Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2010r. - IV kwartały

2020-01-24 07:43:02Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-01-23 16:20:10Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:19:53Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:19:36Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:19:17Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Paprocany w dniu 8 stycznia 2020 r.

2020-01-23 16:19:14Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:18:53Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:18:34Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:18:08Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:17:42Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 17 stycznia 2020 r.

2020-01-23 16:17:40Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:17:14Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

2020-01-23 16:12:41Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Rady Osiedla Z-1 w 2019 r.

2020-01-23 16:12:15Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Rady Osiedla Z-1 w 2019 r.

2020-01-23 14:05:59Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

2020-01-23 14:04:39Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

2020-01-23 13:54:58Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-01-23 13:17:35Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

2020-01-22 14:20:25Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:19:58Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:19:09Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:18:21Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:17:26Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:16:50Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:16:15Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:15:44Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:12:34Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:12:06Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:11:07Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:10:14Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:09:07Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:08:24Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 14:06:53Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wodnego placu zabaw wraz z budynkiem technicznym oraz szambem przy ulicy Stadionowej w Lędzinach.

2020-01-22 14:05:48Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań w I półroczu 2020 roku.

2020-01-22 14:04:21Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Anna w dniu 8 stycznia 2020 r.

2020-01-22 13:49:22Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 13:45:25Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 13:40:34Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-01-22 13:15:43Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

2020-01-22 10:26:53Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

 

Oferta Fundacji  "Pracownia Edukacji Żywej" na  realizację zadania publicznego pn. "Recykling czyli powrót do natury"- realizacja przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci.

 

2020-01-21 14:24:59Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Glinka 1 w dniu 9 stycznia 2020r.

2020-01-21 14:22:47Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w Urzędzie Stanu Cywilnego - 1 etat (DUO.2110.4.2020)

2020-01-21 14:22:07Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała w sprawie zgłoszenia przez Radę Osiedla Cielmice wniosku (uwag) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiedzy ulica Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap I i II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-01-21 14:19:18Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Cielmice w dniu 14 stycznia 2020 r.

2020-01-21 14:19:17Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Cielmice w dniu 14 stycznia 2020 r.

2020-01-21 14:16:51Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Paprotka z dnia 15 stycznia 2020r.

2020-01-21 11:31:09Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2020-01-21 10:21:35Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020.

871 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »