menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
SERWIS
Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2017-05-26 13:19:37Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2017-05-26 13:13:54Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/160/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r

2017-05-26 13:11:04Pejs Justyna Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:08:32Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:08:32Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/17  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

2017-05-26 13:07:55Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:07:04Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:05:48Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:04:49Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 13:00:19Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 12:58:18Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 12:57:46Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 12:57:11Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-26 12:48:46Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy - Zarządzenie Prezydenta - 14.02.2017r.

2017-05-26 12:25:42Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnych: Edyty Danielczyk, Ewy Węglarz, Marka Gołosza, Pawła Porszke oraz Jarosława Hajduka złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach usytuowanych na terenie miasta podlegających MCO w latach 2013-2017.

2017-05-26 12:15:02Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie usunięcia suchych konarów drzew usytuowanych wzdłuż chodników i jezdni na terenie dzielnic JUWe oraz Wartogłowiec.

2017-05-26 12:06:43Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej.

2017-05-26 12:01:11Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej.

2017-05-26 12:00:36Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej.

2017-05-26 11:20:27Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-26 10:42:57Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 24 maja 2017r. - kierowana do Prezydenta Miasta.

2017-05-26 10:39:53Pejs Justyna Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 10:38:19Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 6 września 2016r. znak: IKO.6341.39.2016.JK oraz wydnia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu stacji paliw płynnych BP przy ul. Przemysłowej w Tychach.

2017-05-26 10:23:32Szmigiel Anna Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016”
2017-05-26 10:20:28Szmigiel Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016”
2017-05-26 10:08:58Sokołowska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Dyżury radnych dla mieszkańców. Czerwiec 2017 r.

2017-05-26 09:08:49Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji

Od 28 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

2017-05-26 09:08:33Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji

Od 28 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

2017-05-26 09:08:15Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji

Od 28 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

2017-05-26 09:07:36Sokołowska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Od 28 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.

2017-05-26 09:01:48Sokołowska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Wyniki głosowań - Sesja 25 maja 2017 r.
2017-05-26 08:34:40Żurek-Pucek Anetta Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r., znak: IKO.6220.11.2017.AŻP o wydanej decyzji o środowskowych uwarunkowaniach.

2017-05-26 08:31:59Żurek-Pucek Anetta Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 maja 2017r., znak: IKO.6220.7.2017r.

2017-05-26 08:25:30Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji
2017-05-26 08:25:24Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-26 08:06:22Boryczko-Wąsik Paulina Edycja istniejącej informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR/INSPETOR w Wydziale Informatyki - 2 etaty (DUO.2110.9.2017)

2017-05-26 08:06:08Boryczko-Wąsik Paulina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR/INSPETOR w Wydziale Informatyki - 2 etaty (DUO.2110.9.2017)

2017-05-26 07:17:27Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Jakuba Chełstowskiego złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie działki nr 4527/26 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach.

2017-05-25 20:13:41Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2017-05-25 20:13:24Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2017-05-25 20:11:36Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2017-05-25 20:06:41Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Tychy  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka

2017-05-25 20:05:58Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Tychy  w sprawie wygaśnięcia mandatu członka

2017-05-25 20:03:49Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 5 kwietnia 2017 r.

2017-05-25 20:02:47Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 2 marca 2017 r.

2017-05-25 16:44:36Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 maja 2017 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2017-05-25 16:42:52Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 maja 2017 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2017-05-25 16:42:23Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. - Zarządzenie Prezydenta - 15.05.2017r

2017-05-25 16:40:48Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. - Zarządzenie Prezydenta - 15.05.2017r

2017-05-25 16:15:07Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała Tyskiej Rady Seniorów w sprawie wniosków Członków  TRS dotyczącego uruchomienia w Tychach programu "Praca dla seniora"

2017-05-25 16:11:47Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Tyskiej Rady Seniorów w dniu 20 kwietnia 2017 r.

2017-05-25 12:28:35Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie dot. realizacji założeń "Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+" za 2016 rok
2017-05-25 12:28:22Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie dot. realizacji założeń "Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+" za 2016 rok
2017-05-25 12:28:17Chumowicz Maria Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Sprawozdanie dot. realizacji założeń "Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+" za 2016 rok
2017-05-25 10:56:35Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Paprotka w dniu 17.05.2017r.

2017-05-25 10:54:34Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poparcia Karty Samorządności
2017-05-25 10:52:06Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2016 r.
2017-05-25 09:27:42Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.7.3.2017.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 26 kwietnia 2017r.

2017-05-25 09:19:09Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 24 maja 2017r.
2017-05-24 15:00:52Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Cielmice w dniu 22.05.2017r.

2017-05-24 14:57:14Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 16.05.2017r.

2017-05-24 14:56:20Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Uchwała w sprawie zmian budżetu Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele na 2017 rok.

2017-05-24 14:55:23Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Uchwała w sprawie zmian budżetu Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele na 2017 rok.

2017-05-24 14:40:32Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Uchwała w sprawie zmian budżetu Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele na 2017 rok.

2017-05-24 14:39:33Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała w sprawie zmian budżetu Osiedla Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele na 2017 rok.

2017-05-24 14:34:23Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 16.05.2017r.

2017-05-24 14:33:40Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 16.05.2017r.

2017-05-24 14:16:43Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-24 13:27:20Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.5.3.2017.KKSiT z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 kwietnia 2017 r.

2017-05-24 13:08:19Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 1347/32

2017-05-24 12:08:24Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2017-05-24 10:51:21Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 maja 2017 r.  kierowana do Prezydenta Miasta.

2017-05-24 10:32:14Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.1.3.2017.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 kwietnia 2017 r.

2017-05-24 10:24:26Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 maja 2017 r.
2017-05-24 09:43:20Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

2017-05-24 09:43:00Boryczko-Wąsik Paulina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Wydziale Informatyki - 1 etat (DUO.2110.7.2017) III postępowanie

2017-05-24 09:41:28Łukaszek Grzegorz Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN oraz nN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej w Tychach.

2017-05-24 09:41:00Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej, Kościelnej i Oświęcimskiej w Tychach.

2017-05-24 09:35:39Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN oraz nN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej w Tychach.

2017-05-23 15:29:27Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Józefa Twardzika złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 04 maja 2017 r. w sprawie stanu zagrożenia bezpieczeństwa skrzyżowaniu ulic Katowicka-Grabowa w Tychach Czułowie.

2017-05-23 15:03:11Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód do celów przeciwpożarowych dla planowanego budynku sekcji kajakarskiej MOSM w Tychach wraz z budową punktu poboru wody z Jeziora Paprocańskiego.

2017-05-23 14:02:29Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 13:43:26Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 13:40:18Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 11:23:16Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obszar pomiędzy ulicami Mikołowską, Zakątek. Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy,Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

2017-05-23 11:23:09Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-23 11:12:55Mienkina-Gniazdowska Ewa Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1810/90

2017-05-23 11:11:15Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1810/90

2017-05-23 11:09:05Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obszar pomiędzy ulicami Mikołowską, Zakątek. Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy,Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

2017-05-23 11:07:17Mienkina-Gniazdowska Ewa Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2833/99

2017-05-23 11:04:49Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2833/99

2017-05-23 11:01:03Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 11:00:44Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 11:00:26Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 11:00:09Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-05-23 10:59:38Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-23 10:57:53Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-05-23 10:46:28Okoń Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego.

2017-05-23 10:46:15Okoń Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego.

2017-05-23 10:45:44Okoń Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Obwioeszczenie o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego.

673 Strony

Skocz do strony

1 2 3 > »