menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-10-14 11:47:08Żurek-Pucek Anetta Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 października 2019r. znak IKO.6220.35.2019.AŻP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2019-10-14 11:01:40Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 16 września 2019r. znak
BA.6740.2.7.2019 o wydaniu decyzji nr 3/2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej w Bieruniu, obręb Bieruń Stary, w okolicy ul. Oświęcimskiej na działkach nr 2747/20, 2745/20, 581/5, 212/7, 579/5, 2651/7, 2652/7, 572/8, 573/8 oraz w Tychach przy ul. Oświęcimskiej na działce nr 730/145.”

2019-10-14 11:01:10Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 16 września 2019r. znak
BA.6740.2.7.2019 o wydaniu decyzji nr 3/2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej w Bieruniu, obręb Bieruń Stary, w okolicy ul. Oświęcimskiej na działkach nr 2747/20, 2745/20, 581/5, 212/7, 579/5, 2651/7, 2652/7, 572/8, 573/8 oraz w Tychach przy ul. Oświęcimskiej na działce nr 730/145.”

2019-10-14 09:17:09Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2019-10-14 08:39:57Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-10-14 08:26:49Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-10-14 08:25:09Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-10-11 13:14:44Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Oferta złożona w trybie Małego Grantu, przez Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom "Kocimiętka", na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powszechna sterylizacja kotów skuteczną walką z ich bezdomnością

2019-10-11 12:51:59Szmigiel Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki " SERiO"  na realizację zadania publicznego pn. 19 DNI BEZ PRZEMOCY

2019-10-11 10:18:04Kryńska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Raport z przeprowadzonego  I etapu konsultacji w sprawie przygotowania projektu Programu Współpracy na 2020 rok

2019-10-11 08:45:07Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-10-11 08:41:00Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 26 sierpnia 2019 r.  kierowana do Prezydenta Miasta

2019-10-11 08:40:12Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 23 września 2019 r.  kierowana do Prezydenta Miasta

2019-10-10 13:53:24Ferenc Marzena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Wyniki konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
2019-10-10 13:08:52Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 ( 106 )

2019-10-10 12:19:35Czadzek Mariusz Edycja istniejącej informacji
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.05.2021 r.
2019-10-10 12:18:33Czadzek Mariusz Edycja istniejącej informacji
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.05.2021 r.
2019-10-10 12:02:51Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2019-10-10 08:07:22Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-10-09 13:22:12Gawron Alicja Edycja istniejącej informacji
2019-10-09 13:04:27Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Sławomira Sobocińskiego złożona 26 września 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta Tychy w sprawie zamontowania stojaków rowerowych przy liceum C.K.Norwida.

2019-10-09 11:49:58Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2019-10-09 10:24:07Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/215/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

2019-10-09 10:20:10Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/215/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

2019-10-09 09:27:06Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/214/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

2019-10-09 09:26:44Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/212/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-10-09 09:26:28Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/212/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-10-09 09:25:35Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/214/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

2019-10-09 09:24:02Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/212/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-10-09 09:22:56Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR XI/212/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-10-09 08:14:55Oszek Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji lakierni eksploatowanej przez HUF POLSKA S.A. w Tychach przy ul. Strefowej 6

2019-10-09 07:57:47Oszek Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ogłoszenie o  wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla instalacji do druku i laminowania folii z tworzyw sztucznych, eksploatowanej przez MARPOL S.A. ul. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Tychach przy ul. Składowej 2.

2019-10-08 15:16:53Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wystąpienie pokontrolne w związku z obsługą finansowo - księgową Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach prowadzoną przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach

2019-10-08 15:13:02Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

2019-10-08 15:07:37Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola w Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

2019-10-08 15:01:18Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach

2019-10-08 14:46:11Gawron Alicja Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 14:43:34Gawron Alicja Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 14:42:13Gawron Alicja Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 14:34:24Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005

2019-10-08 14:22:16Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 120/36/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

2019-10-08 14:20:45Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/50/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

2019-10-08 14:17:23Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia i niskiego napięcia przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

2019-10-08 14:14:53Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa oświetlenia (2 punkty) na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg”.

2019-10-08 14:04:35Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-10-08 14:00:30Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-10-08 12:58:43Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap III

2019-10-08 12:22:20Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

2019-10-08 11:10:16Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 10:49:54Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR X/199/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Tychach" oraz nadania Statutu

2019-10-08 10:49:26Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR X/199/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Tychach" oraz nadania Statutu

2019-10-08 10:48:19Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR X/198/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Tychach" oraz nadania Statutu

2019-10-08 10:46:38Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR X/198/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Tychach" oraz nadania Statutu

2019-10-08 10:37:24Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 10:21:17Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy.

2019-10-08 10:13:44Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do beprzetargowego wydzierżawienia

2019-10-08 10:09:12Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do beprzetargowego wydzierżawienia

2019-10-08 10:05:38Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-10-08 09:58:35Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-10-08 09:58:31Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. - Zarządzenie  Prezydenta - 26.09.2019r.

2019-10-08 09:56:52Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. - Zarządzenie Nr 0050/321/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.

2019-10-08 09:49:37Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała Nr 1/10/19 Młodzieżowej Rady MIasta Tychy z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.

2019-10-08 09:49:04Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków miasta Tychy na 2019r. dokonanych URM Nr XI/212/19 - Zarządzenie Prezydenta - 26.09.2019r

2019-10-08 09:46:13Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z X posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy w dniu 3 października 2019 r.

2019-10-08 09:44:22Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z IX posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy w dniu 6 czerwca 2019 r.

2019-10-08 09:43:07Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 - Uchwała Nr XI/213/19 Rady Miasta Tychy z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 

2019-10-08 09:41:34Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. - Uchwała Nr XI/212/19 Rady Miasta Tychy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-10-08 09:13:39Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:11:57Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:11:25Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:10:51Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:09:38Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:09:04Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:08:34Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:08:16Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:05:53Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:04:44Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:04:24Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:03:47Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:03:31Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:03:18Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 09:02:28Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2019-10-08 08:15:49Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 - Zarządzenie Prezydenta - 24.09.2019r.

2019-10-08 07:58:00Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

2019-10-08 07:56:12Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

2019-10-08 07:55:58Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

2019-10-08 07:55:47Lorbiecki Michał Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

2019-10-07 14:41:22Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-10-07 14:40:59Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-10-07 12:27:23Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” Nr POPC.03.01.00-00-0097/18

2019-10-07 11:37:48Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Administracyjnym - 1 etat (DUO.2110.23.2019)

2019-10-07 11:31:31Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla i radnego Rafała Żelaznego złożona 26 września 2019 r. podczas Sesji Rady Miasta w sprawie promocji wyborów do rad osiedli, które odbędą się 29 września 2019 r.

2019-10-07 11:14:05Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant w Straży Miejskiej - 1 etat (DUO.2110.22.2019)

2019-10-07 10:13:36Jeleń Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej - 1 etat (DUO.2110.21.2019)

847 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »