menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
SERWIS
Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2017-03-28 13:32:31Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Informacja dotycząca usuwania drzewa i krzewów wpisanych do rejestru zabytków
2017-03-28 12:54:47Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:54:01Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:52:39Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:52:03Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:51:32Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:51:07Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:50:59Matulla Monika Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 12:47:41Matulla Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-28 12:44:36Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 11:53:44Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla F-6 w dniu 14.03.2017r.

2017-03-28 11:51:23Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Cielmice w dniu 24.03.2017r.

2017-03-28 11:49:34Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Wilkowyje w dniu 07.02.2017r.

2017-03-28 11:47:22Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Wilkowyje w dniu 07.02.2017r.

2017-03-28 11:46:38Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Wilkowyje w dniu 14.03.2017r.

2017-03-28 11:43:25Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Paprotka w dniu 15.03.2017r.

2017-03-28 11:07:13Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 lutego 2017 r. wraz z materiałami.

2017-03-28 11:06:27Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 11:05:56Fryzeł Aldona Edycja istniejącej informacji
Archiwalna wyszukiwarka firm
2017-03-28 11:01:46Fryzeł Aldona Edycja istniejącej informacji
Archiwalna wyszukiwarka firm
2017-03-28 10:13:49Żurek-Pucek Anetta Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2017r., znak: IKO.6220.55.2016.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-03-28 08:31:45Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę murów oporowych nadbrzeża jeziora Paprocańskiego, budowę dwóch pomostów oraz likwidację dwóch pomostów i dwóch slipów.

2017-03-28 08:30:07Okoń Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap II

2017-03-28 08:24:03Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Protokół Nr 0012.6.1.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 13 lutego 2017 r.

2017-03-28 08:16:20Okoń Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-28 08:16:04Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Protokół Nr 0012.6.1.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 13 lutego 2017 r.

2017-03-28 08:15:23Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.6.1.2017.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 13 lutego 2017 r.

2017-03-28 08:05:04Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2017-03-28 08:02:56Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z pierwszej części posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 marca 2017 r.
2017-03-28 08:00:50Kamiński Konrad Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-28 08:00:11Kamiński Konrad Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-28 07:54:07Kamiński Konrad Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-28 07:48:06Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Konkurs na dyrektorów
2017-03-27 14:48:23Krosny Anita Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 14:47:01Krosny Anita Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 14:08:38Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Informacje dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.
2017-03-27 13:58:34Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:57:45Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:57:08Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:56:28Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:55:12Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-27 13:51:19Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:50:37Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:49:43Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:49:24Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 13:48:35Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-27 13:03:43Wysocka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-27 09:27:29Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie mariny żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim.

2017-03-27 09:24:10Swoboda Barbara Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2017-03-27 09:23:23Swoboda Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2017-03-27 09:02:31Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-27 09:02:08Kamińska-Piróg Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-27 07:36:11Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. - Zarządzenie Prezydenta - 15.03.2017r

2017-03-27 07:34:37Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. - Zarządzenie Prezydenta - 15.03.2017r

2017-03-24 13:47:51Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:46:06Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:45:36Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:44:02Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:43:42Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:43:19Rawska-Rzepka Renata Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:43:03Rawska-Rzepka Renata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-24 13:24:00Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w Tychach.

2017-03-24 13:22:06Kwaśniewicz Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „SAD”
2017-03-24 13:21:27Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 13:11:41Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie

2017-03-24 12:55:58Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  działki nr 433

2017-03-24 11:49:59Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 11:36:09Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 11:35:36Morawa Jolanta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-24 11:33:15Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 11:33:09Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 11:33:07Mienkina-Gniazdowska Ewa Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2017-03-24 11:32:38Kamińska-Piróg Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-24 11:09:36Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki nr 762/1, 763/1, 801/1

2017-03-24 10:31:34Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 10:30:49Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 10:20:16Mienkina-Gniazdowska Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/18/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2017-03-24 09:31:27Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.
2017-03-24 09:22:50Szymańska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach w dniach od 1.12.2016 r. do 22.12.2016 r.

2017-03-24 09:14:09Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2017-03-24 09:13:46Malicka Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2017-03-24 08:57:14Sokołowska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r.

2017-03-24 08:52:49Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 08:52:34Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 08:52:14Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 08:52:02Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 08:51:45Sokołowska Agata Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 08:51:32Sokołowska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2017-03-24 07:48:47Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Malinowej, Mostowej, Stawowej i Grzybowej w Tychach.

2017-03-23 17:21:40Kamiński Konrad Edycja istniejącej informacji

Rejon ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

2017-03-23 16:48:42Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23 marca 2017r.
2017-03-23 15:44:13Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 16.03.2017r.

2017-03-23 13:32:57Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.12.2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
2017-03-23 13:20:47Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
2017-03-23 13:19:30Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
2017-03-23 11:24:32Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2017-03-23 11:03:18Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami.

2017-03-23 11:01:52Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w dniu 30 marca 2017 r. wraz z materiałami.

662 Strony

Skocz do strony

1 2 3 > »