menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2018-10-19 12:58:43Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Informacja w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 25 września 2018r. decyzji Nr 609/2018 znak GWB.3.73.2018.BC w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w Tychach, na parcelach nr: 3071, 1670/12,   1689/20, 1878/21, 834/20, 1372/69, 1473/69, 606/69, 1764/20, 2002/20, 1575/20, 1576/20, 1577/20, 1578/20, 1870/20, 831/20, 1884/20, 1883/20, 1877/21, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 3044, 733/21, 1807/15, 1311/21, 1301/20, 1833/21, 1307/21, 1831/20, 465/15, 492/14, 80/2, 1309/21, 18, 5304, 3028, 3027, 3026, 3029, 3025, 2230/10, 1339/4, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3048, 2455/5, 2015/20.”

2018-10-19 12:58:38Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Informacja w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 25 września 2018r. decyzji Nr 609/2018 znak GWB.3.73.2018.BC w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w Tychach, na parcelach nr: 3071, 1670/12,   1689/20, 1878/21, 834/20, 1372/69, 1473/69, 606/69, 1764/20, 2002/20, 1575/20, 1576/20, 1577/20, 1578/20, 1870/20, 831/20, 1884/20, 1883/20, 1877/21, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 3044, 733/21, 1807/15, 1311/21, 1301/20, 1833/21, 1307/21, 1831/20, 465/15, 492/14, 80/2, 1309/21, 18, 5304, 3028, 3027, 3026, 3029, 3025, 2230/10, 1339/4, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3048, 2455/5, 2015/20.”

2018-10-19 12:58:26Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Informacja w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 25 września 2018r. decyzji Nr 609/2018 znak GWB.3.73.2018.BC w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w Tychach, na parcelach nr: 3071, 1670/12,   1689/20, 1878/21, 834/20, 1372/69, 1473/69, 606/69, 1764/20, 2002/20, 1575/20, 1576/20, 1577/20, 1578/20, 1870/20, 831/20, 1884/20, 1883/20, 1877/21, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 3044, 733/21, 1807/15, 1311/21, 1301/20, 1833/21, 1307/21, 1831/20, 465/15, 492/14, 80/2, 1309/21, 18, 5304, 3028, 3027, 3026, 3029, 3025, 2230/10, 1339/4, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3048, 2455/5, 2015/20.”

2018-10-19 12:58:08Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Informacja w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 25 września 2018r. decyzji Nr 609/2018 znak GWB.3.73.2018.BC w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w Tychach, na parcelach nr: 3071, 1670/12,   1689/20, 1878/21, 834/20, 1372/69, 1473/69, 606/69, 1764/20, 2002/20, 1575/20, 1576/20, 1577/20, 1578/20, 1870/20, 831/20, 1884/20, 1883/20, 1877/21, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 3044, 733/21, 1807/15, 1311/21, 1301/20, 1833/21, 1307/21, 1831/20, 465/15, 492/14, 80/2, 1309/21, 18, 5304, 3028, 3027, 3026, 3029, 3025, 2230/10, 1339/4, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3048, 2455/5, 2015/20.”

2018-10-19 12:57:45Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 25 września 2018r. decyzji Nr 609/2018 znak GWB.3.73.2018.BC w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w Tychach, na parcelach nr: 3071, 1670/12,   1689/20, 1878/21, 834/20, 1372/69, 1473/69, 606/69, 1764/20, 2002/20, 1575/20, 1576/20, 1577/20, 1578/20, 1870/20, 831/20, 1884/20, 1883/20, 1877/21, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 3044, 733/21, 1807/15, 1311/21, 1301/20, 1833/21, 1307/21, 1831/20, 465/15, 492/14, 80/2, 1309/21, 18, 5304, 3028, 3027, 3026, 3029, 3025, 2230/10, 1339/4, 3032, 3033, 3035, 3036, 3037, 3048, 2455/5, 2015/20.”

2018-10-19 12:41:32Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbiórki i budowy przejścia pod torami w stacji Tychy w km 17,000 linii nr Katowice – Zwardoń.

2018-10-19 12:05:11Ferenc Marzena Edycja istniejącej informacji
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
2018-10-19 12:00:55Ferenc Marzena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
2018-10-19 11:53:26Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-19 11:53:01Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-19 10:38:59Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

2018-10-19 10:38:42Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

2018-10-19 10:12:36Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

2018-10-19 10:11:55Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

2018-10-19 10:08:54Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/862/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

2018-10-19 10:08:14Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/862/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

2018-10-19 10:06:44Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

2018-10-19 10:06:28Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

2018-10-19 10:04:50Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

2018-10-19 10:04:03Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/862/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

2018-10-19 10:03:05Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

2018-10-19 09:58:30Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/874/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie dotacji udzielonych Spółce Tyski Sport S.A.

2018-10-19 09:56:52Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/873/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2018-10-19 09:42:19Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/872/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

2018-10-19 09:38:34Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/871/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

2018-10-19 09:36:08Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/870/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony)

2018-10-19 09:32:35Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/869/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

2018-10-19 09:30:01Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/868/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Spacerowej / Mała Aleja Róż i Zimorodków.

2018-10-19 09:14:06Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/867/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

2018-10-19 09:11:40Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/866/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miasta Tychy związanych z rewitalizacją nieruchomości osiedla „A” łącznie z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej

2018-10-19 09:07:31Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

2018-10-19 09:00:48Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/864/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy

2018-10-19 08:55:10Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/863/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028,

2018-10-19 08:51:44Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/862/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

2018-10-19 08:48:58Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/861/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 – 2021

2018-10-19 08:46:18Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/860/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w 2018 r. oraz jej rozwiązania

2018-10-19 08:34:07Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/859/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2018 r.

2018-10-19 08:31:49Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

2018-10-18 16:59:52Zawiślak Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-18 16:59:13Zawiślak Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-18 16:22:48Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-18 15:29:28Solik Piotr Edycja istniejącej informacji
2018-10-18 13:52:04Siewier Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Protokół nr 0012.7.9.2018.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 10 października 2018r.

2018-10-18 13:49:35Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.7.9.2018.KS z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 10 października 2018r.

2018-10-18 13:47:14Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.3.9.2018.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 11 października 2018r.

2018-10-18 13:03:02Okoń Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II (w zakresie terenów oznaczonych symbolami: U1, U2, KDD).

2018-10-18 13:02:45Okoń Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II (w zakresie terenów oznaczonych symbolami: U1, U2, KDD).

2018-10-18 11:12:40Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 września 2018 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2018-10-18 11:11:18Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 września 2018 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2018-10-18 11:04:35Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 października 2018 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.

2018-10-18 11:02:02Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 października 2018 r. kierowana do Prezydenta Miasta.

2018-10-18 08:07:55Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 15:05:35Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie poprawy jakości środowiska miejskiego w Gminie Lędziny poprzez rozwój terenów zielonych – Ośrodek Zalew. Przebudowa i budowa ścieżek, budowa placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, drogi pieszo-rowerowej, oświetlenia, obiektów małej architektury, przebudowa schodów zewnętrznych w Lędzinach, w rejonie ulicy Stadionowej.

2018-10-17 14:57:57Kopiec Łukasz Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 14:57:46Kopiec Łukasz Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 14:56:56Kopiec Łukasz Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-17 14:32:52Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach oraz wymiany szafek dla uczniów.

2018-10-17 14:00:01Wróblewska Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-17 11:50:34Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 11:50:18Kamińska-Piróg Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-17 11:28:08Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.1.9.2018.KFP z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 8 i 15 października 2018 r.

2018-10-17 11:22:57Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.6.9.2018.KILiŁP z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 9 października 2018 r.

2018-10-17 10:15:34Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 10:14:57Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 09:27:22Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 października 2018 r. w sprawie usunięcia suchych drzew wzdłuż ul. Mikołowskiej.

2018-10-17 09:22:35Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 15 października 2018 r. w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Kubicy.

2018-10-17 08:57:17Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-17 08:25:06Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 120/75/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2018r. w sprawie aktualizacji  „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy”

2018-10-17 08:18:21Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/75/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2018r. w sprawie aktualizacji  „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Tychy”

2018-10-17 08:11:10Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Uchwała Nr 2/1/2018 Rady Osiedla Czułów w sprawie przeniesienia środków finansowych.

2018-10-16 15:29:19Zawiślak Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 15:29:00Zawiślak Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 14:52:26Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Edyty Danielczyk złożona w dniu 8 października 2018 r. w sprawie inwestycji w dzielnicy JUWe.

2018-10-16 14:52:03Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Pawła Porszke złożona w dniu 4 października 2018 r. w sprawie inwestycji w dzielnicy Wilkowyje.

2018-10-16 14:30:27Chmielowiec Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-16 14:29:53Chmielowiec Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2018-10-16 14:08:44Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 14:08:03Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 13:48:21Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 13:00:59Kryńska Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Konsultacje "Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy".

2018-10-16 12:59:16Kryńska Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Konsultacje Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.

2018-10-16 12:58:00Kryńska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Konsultacje Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.

2018-10-16 12:47:14Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Ewy Węglarz złożona na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie doświetlenia ulic wewnątrz osiedla D w rejonie placu zabaw przy Szkole Sportowej nr 19 w Tychach.

2018-10-16 12:39:37Kryńska Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

2018-10-16 12:38:54Kryńska Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

2018-10-16 12:37:56Kryńska Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

2018-10-16 11:02:45Szmigiel Anna Edycja istniejącej informacji

Oferta Stowarzyszenia Trzeźwość Życia

2018-10-16 11:01:46Szmigiel Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Oferta Stowarzyszenia Trzeźwość Życia

2018-10-16 09:55:00Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2018-10-16 09:48:20Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 8 października 2018 r.
2018-10-16 09:46:05Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 8 i 15 października 2018 r.  kierowana do Prezydenta Miasta.

2018-10-16 09:40:47Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.3.8.2018.KOiSS z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 września 2018r. 

2018-10-16 09:35:35Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 11 października 2018r. - kierowana do Prezydenta Miasta. 

2018-10-16 09:16:30Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych dobezprzetargowego wydzierżawienia

2018-10-16 09:14:08Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wykaz nieruchomości przewidzianych dobezprzetargowego wydzierżawienia

776 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »