menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-02-15 10:50:03Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-15 10:49:50Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-15 10:48:18Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 5 lutego 2019 r. w sprawie braku ławek rezerwowych na boisku MOSiR w Tychach przy ul. Katowickiej 241.

2019-02-15 10:07:50Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

2019-02-15 09:46:40Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały RMT z 28.02.19 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekszt. prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019-02-15 09:45:24Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysoko
2019-02-15 09:41:07Wojcieszuk Martyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysoko
2019-02-15 09:30:03Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2019-02-15 09:29:09Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-15 09:28:06Wojcieszuk Martyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2019-02-15 09:27:52Łukaszek Grzegorz Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

2019-02-15 09:27:14Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

2019-02-15 09:16:28Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-15 08:25:13Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewiertu pod Potokiem Nowotyskim dla linii kablowej SN.

2019-02-14 16:31:54Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Gostyni wód opadowych i roztopowych oraz wody wodociągowej z procesów technologicznych pochodzacych z Przepompowni Paprocany.

2019-02-14 15:01:54Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona 5 lutego 2019 r. w sprawie przekazania informacji dot. organizacji zajęć dzieci z orzeczeniami w tyskich placówkach oświatowych.

2019-02-14 14:34:12Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie wycinek oraz nasadzeń drzew i inwentaryzacji terenów zielonych na terenie miasta Tychy.

2019-02-14 08:32:52Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2019-02-14 08:31:58Kubis Gabriela Edycja istniejącej informacji
Lista rzeczoznawców majątkowych
2019-02-14 08:31:20Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/80/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-02-14 08:30:47Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/75/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Mąkołowiec”.

2019-02-14 08:30:16Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/74/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Żwaków”.

2019-02-14 08:29:48Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/73/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Family”.

2019-02-14 08:29:19Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/72/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”.

2019-02-14 08:27:58Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/80/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-02-14 08:27:09Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/75/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Mąkołowiec”.

2019-02-14 08:26:19Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/74/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Żwaków”.

2019-02-14 08:24:57Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/73/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Family”.

2019-02-14 08:23:44Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/72/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”.

2019-02-13 14:13:17Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 02/2019 z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 11 lutego 2019 r.

2019-02-13 14:12:32Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 14:12:00Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 11:47:30Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 120/55/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej w 2019 roku

2019-02-13 11:46:52Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/9/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/55/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej w 2019 roku

2019-02-13 11:26:25Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 7 

2019-02-13 11:21:35Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

2019-02-13 11:15:23Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028

2019-02-13 11:13:48Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/28/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2019-02-13 11:12:06Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/27/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

2019-02-13 10:46:59Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 10:46:31Wysocka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-13 10:42:21Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. elektromobilności i paliw alternatywnych

2019-02-13 10:40:26Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2019-02-13 10:39:41Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/243/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2018 r.

2019-02-13 10:38:10Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2019-02-13 10:25:59Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 10:25:40Wysocka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-13 09:33:54Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

2019-02-13 09:27:40Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 09:27:22Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 09:27:07Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 09:26:54Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 09:26:34Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-02-13 09:26:07Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-13 09:24:37Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw obsługi spotkania oraz ustalenia wyników wyborów do Tyskiej Rady Seniorów

2019-02-13 09:17:11Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/37/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2019-02-13 09:15:25Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/36/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

2019-02-13 09:13:23Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2019-02-13 09:11:33Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-13 09:07:37Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Pl. Św. Anny 4

2019-02-13 09:06:55Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Pl. Św. Anny 4

2019-02-13 08:45:23Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/84/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II.

2019-02-13 08:44:53Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

UCHWAŁA NR IV/84/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II.

2019-02-12 14:58:17Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedstawienia podsumowania dotychczasowej, rocznej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

2019-02-12 14:53:23Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji dotyczących udziałów właścicielskich i/lub finansowania z budżetu miasta lokalnych mediów.

2019-02-12 13:55:15Kubis Gabriela Edycja istniejącej informacji
Lista rzeczoznawców majątkowych
2019-02-12 13:22:00Wiltos Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Postanowienie nr 16/2019 z 11 lutego 2019 roku o wyłączeniu do odrębnego postępowania ustalenia odszkodowania za działki nr 5685/112, 5676/112, 5689/112 i 5691/112

2019-02-12 13:19:53Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-02-12 13:19:19Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-02-12 12:56:10Pustelnik Agata Edycja istniejącej informacji
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
2019-02-12 12:19:05Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Powiatowa Komisja Lekarska

2019-02-12 12:08:28Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2019-02-12 11:54:14Kudłacik Justyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parku technologicznego mistrzowie w tworzywach, zlokalizowanego przy ul. Dzieńdziela 30 w Mikołowie

2019-02-12 11:43:37Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wojewódzki Fudnusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II

2019-02-12 11:26:14Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. - Zarządzenie  Prezydenta - 31.01.2019r.

2019-02-12 11:19:44Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. - Zarządzenie Nr 0050/36/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r.

2019-02-12 11:18:33Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Ustalenie zmian planu dochodów i wydatków miasta Tychy na 2019r. dokonanych URM Nr IV/80/19 - Zarządzenie Prezydenta - 31.01.2019r

2019-02-12 11:17:00Wojcieszuk Martyna Edycja istniejącej informacji

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-02-12 11:15:43Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 - Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 

2019-02-12 11:14:29Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap I

2019-02-12 11:13:36Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. - Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

2019-02-12 11:08:23Wojcieszuk Martyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

2019-02-12 11:00:13Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-02-12 10:50:47Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta.

2019-02-12 10:31:51Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2019-02-12 10:21:55Wardzińska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

2019-02-12 08:49:37Grudka Anna Edycja istniejącej informacji

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 08:40:33Grudka Anna Edycja istniejącej informacji

wykaz nieurchomości przewidzianej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 

2019-02-12 08:39:35Grudka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

wykaz nieurchomości przewidzianej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 

2019-02-12 08:33:10Grudka Anna Edycja istniejącej informacji

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 08:24:34Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

UCHWAŁA NR IV/71/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.

2019-02-12 08:16:21Grudka Anna Edycja istniejącej informacji

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 08:15:50Grudka Anna Edycja istniejącej informacji

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 08:15:11Grudka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 08:15:10Grudka Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

wykaz nieruchomości przewidzianych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, w celu budowy sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.    

2019-02-12 07:58:07Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2019-02-12 07:57:23Morawa Jolanta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-02-11 14:24:59Kaczmarski Łukasz Edycja istniejącej informacji
Lista fundacji mających siedzibę w mieście Tychy
2019-02-11 14:22:01Pustelnik Agata Edycja istniejącej informacji
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
2019-02-11 13:26:07Wróblewska Agata Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnych: Anity Skapczyk, Aleksandry Wysockiej-Siembigi, Iwony Oleksiak, Grzegorza Kołodziejczyka, Andrzeja Kściuczyka, Jarosława Hajduka, Sławomira Wróbla, Marka Gołosza złożona na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia stałych dyżurów władz miejskich - dla mieszkańców.

801 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »