menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-06-24 15:40:33Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 1199/122, położonej w Tychach przy ul. Wędkarskiej

2019-06-24 15:22:58Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-06-24 15:22:14Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-06-24 15:22:01Chmielowiec Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-06-24 15:15:14Boryczko-Wąsik Paulina Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - 1 etat (DUO.2121.9.2019)

2019-06-24 13:03:32Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie czynności związanych z przekształceniem zespołu szkół w technikum

2019-06-24 12:39:05Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3322/57, położonej w Tychach przy ul. Bławatków

2019-06-24 12:38:22Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3322/57, położonej w Tychach przy ul. Bławatków

2019-06-24 12:21:13Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

2019-06-24 12:10:06Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

2019-06-24 10:04:20Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2020
2019-06-24 09:58:21Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany uchwały z dnia 20.12.2018r. ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019r. z budżetu miasta Tychy dla MZBM
2019-06-24 09:56:41Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
2019-06-24 09:55:47Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.06.2019r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
2019-06-24 08:56:00Syska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków
2019-06-24 08:43:14Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019

2019-06-24 08:42:51Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2022

2019-06-24 08:39:38Chmielowiec Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024

2019-06-24 08:18:23Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowa sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Irysów w Tychach.

2019-06-24 08:15:33Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla budynków jednorodzinnych położonych w rejonie ulicy Wierzbowej w Tychach.

2019-06-24 08:15:15Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjecia" Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy"
2019-06-24 08:14:26Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjecia" Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy"
2019-06-24 08:13:09Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjecia" Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy"
2019-06-21 12:59:49Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:59:31Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:59:09Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:58:49Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:58:35Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:58:15Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:57:59Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:57:42Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:57:26Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:57:11Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:56:53Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:56:36Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 12:56:08Felus Oliwia Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-06-21 10:47:09Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 08:39:50Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-06-21 07:34:26Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złozona 21 czerwca 2019 r. w sprawie oczyszczalni przyzakładowej w rejnie ul. Nowokościelnej.

2019-06-21 07:29:28Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złozona 21 czerwca 2019 r. w sprawie oczyszczalni przyzakładowej w rejnie ul. Nowokościelnej.

2019-06-19 13:50:43Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r.

2019-06-19 13:47:23Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:47:07Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:46:49Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:46:26Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:46:14Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:45:49Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:45:28Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:44:31Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 27 czerwca 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-06-19 13:39:15Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:39:08Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:39:00Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:38:54Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:38:47Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:38:29Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:37:33Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 13:37:00Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 12:44:07Syska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku
2019-06-19 12:40:41Syska Anna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Gminna Ewidencja Zabytków
2019-06-19 12:35:16Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 12:34:56Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 12:34:29Radek Aneta Edycja istniejącej informacji
2019-06-19 12:19:17Pukocz-Pudełko Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-06-19 12:17:04Pukocz-Pudełko Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-06-19 11:51:10Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:51:02Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:50:56Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:50:50Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:50:41Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:50:34Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:50:05Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:40:16Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:39:49Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:39:39Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:39:26Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:39:19Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

2019-06-19 11:11:08Siewier Agnieszka Edycja istniejącej informacji

Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 czerwca 2019r. - kierowana do Prezydenta Miasta.

2019-06-19 09:14:51Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 czerwca 2019r. - kierowana do Prezydenta Miasta.

2019-06-19 09:02:40Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół nr 0012.4.5.2019.KOKiS z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21 maja 2019r.

2019-06-19 08:58:34Siewier Agnieszka Edycja istniejącej informacji
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 czerwca 2019r.
2019-06-19 08:58:22Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 czerwca 2019r.
2019-06-19 07:59:22Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-06-19 07:57:59Kamińska-Piróg Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-06-18 15:23:30Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Hetmańskiej 2-8 w Tychach.

2019-06-18 15:05:59Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Estetycznej 3

2019-06-18 15:04:29Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji

przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Barona 30 ( nr 307 )

2019-06-18 13:18:21Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół Nr 0012.3.5.2019.KPZiS z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 20 maja 2019 r.

2019-06-18 13:13:24Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Nagranie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 17 czerwca 2019 r.
2019-06-18 12:22:31Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-06-18 11:29:14Wysocka Anna Edycja istniejącej informacji
2019-06-18 09:02:21Chmielowiec Katarzyna Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 120/22/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Rzecznik prasowy

2019-06-18 08:22:27Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-06-18 08:22:06Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-06-18 08:20:48Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-06-18 07:50:16Ziobrowska Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-06-18 07:49:30Ziobrowska Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-06-17 13:59:57Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-06-17 11:43:03Felus Oliwia Edycja istniejącej informacji
2019-06-17 10:45:14Ziobrowska Barbara Edycja istniejącej informacji
2019-06-17 10:44:55Ziobrowska Barbara Edycja istniejącej informacji
825 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »