menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2019-08-26 10:04:41Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-26 09:45:58Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnej Karoliny Chemicz-Pałys złożona 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zbadania wycinki drzew na ulicy Sikorskiego i wprowadzenie programu ochrony drzew w mieście.

2019-08-26 09:39:21Słomka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - 1 etat (DUO.2110.19.2019)

2019-08-26 09:38:20Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 22 sierpnia 2019 r.  w sprawie wykonania renowacji barierek wokół Szkoły Podstawowej nr 1.

2019-08-26 08:47:57Słomka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - 1 etat (DUO.2110.15.2019)

2019-08-26 08:00:16Lorbiecki Michał Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy i rozbudowy zakładu produkcji tektury, opakowań i papieru TOP S.A. Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego nr 1 na budynek biurowo-socjalno-magazynowy na działce nr 226/32 położonej przy ul. Katowickiej 182 w Tychach

2019-08-23 11:53:38Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji administracyjnej nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tychy 

2019-08-23 11:09:34Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Granicznej w Tychach.

2019-08-23 11:03:49Słomka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - 3/4 etatu (DUO.2110.17.2019)

2019-08-23 11:02:39Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Czułów 20 sierpnia 2019 r.

2019-08-23 11:00:30Słomka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - 1 etat (DUO.2110.18.2019)

2019-08-23 10:58:26Słomka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowiska urzędicze: Podinspektor w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - 2 stanowiska po 0,5 etatu (DUO.2110.14.2019)

2019-08-23 10:12:44Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-23 10:04:09Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-23 09:55:34Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-23 09:04:58Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
2019-08-23 09:04:12Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
2019-08-23 09:01:48Szewczyk Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2019-08-23 09:00:01Szewczyk Monika Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2019-08-23 08:46:42Wiltos Monika Edycja istniejącej informacji
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Powstańców
2019-08-23 07:57:36Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r.

2019-08-23 07:54:44Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-08-23 07:54:29Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-08-23 07:54:15Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-08-23 07:53:48Harmansa Katarzyna Edycja istniejącej informacji
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-08-23 07:50:34Harmansa Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Porządek obrad Rady Miasta Tychy w dniu 29 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami sesyjnymi.
2019-08-22 16:09:53Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/ Edukacji w Tychach.

2019-08-22 16:04:33Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028
2019-08-22 16:02:59Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r.
2019-08-22 15:56:58Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Leśników w Tychach.

2019-08-22 15:45:51Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dworskiej w Tychach.

2019-08-22 15:35:30Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji
2019-08-22 13:59:03Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Interpelacja radnego Dariusza Wencepla złożona 22 sierpnia 2019 r.  w sprawie wykonania renowacji barierek wokół Szkoły Podstawowej nr 1.

2019-08-22 13:25:03Czadzek Mariusz Edycja istniejącej informacji
ótki: Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za II kwartał 2019 r.
2019-08-22 13:24:48Czadzek Mariusz Wprowadzenie informacji do Biuletynu
ótki: Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za II kwartał 2019 r.
2019-08-22 11:36:09Gucwa Ewa Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 26 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 11:34:15Gucwa Ewa Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 26 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 11:32:13Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 26 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:07:16Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:07:04Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:06:57Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:06:51Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:06:43Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:02:19Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:02:16Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:02:08Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:02:02Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:01:56Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 10:01:47Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-22 09:58:05Stasiak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Aplikant w Straży Miejskiej - 1 etat (DUO.2110.12.2019)

2019-08-22 07:52:59Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-22 07:45:55Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2019r. - II kwartały - KOREKTA 1

2019-08-22 07:42:47Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 2019r. - II kwartały - KOREKTA 1

2019-08-21 15:15:36Jakubowska Michalina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 14:52:19Pustelnik Agata Edycja istniejącej informacji
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
2019-08-21 14:50:57Pustelnik Agata Edycja istniejącej informacji
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
2019-08-21 14:48:05Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:43:22Pustelnik Agata Edycja istniejącej informacji
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
2019-08-21 14:23:55Jakóbowska Melanie Edycja istniejącej informacji

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 26 sierpnia  2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-21 14:23:36Jakóbowska Melanie Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 26 sierpnia  2019 r. wraz z materiałami.

2019-08-21 14:21:32Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:20:56Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-08-21 14:20:05Trzcionka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 14:18:43Trzcionka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-08-21 14:11:30Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:08:40Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:08:09Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:06:36Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:06:10Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:04:53Trela Sabina Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 14:03:43Trela Sabina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 13:16:57Siewier Agnieszka Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28 sierpinia 2019r. wraz z materiałami.

2019-08-21 12:32:44Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właściciel
2019-08-21 12:31:02Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właściciel
2019-08-21 12:27:57Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1090/722 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach
2019-08-21 12:17:28Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką
2019-08-21 12:17:27Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką
2019-08-21 12:17:26Szymoszek Beata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką
2019-08-21 11:32:38Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 11:26:35Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:25:44Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:24:41Korus Agata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 11:15:10Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:14:04Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:13:02Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:12:03Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:10:19Korus Agata Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 11:03:38Trzcionka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-08-21 10:37:43Malicka Agnieszka Edycja istniejącej informacji
2019-08-21 09:55:26Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 09:38:07Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 09:32:05Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 09:20:59Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 09:08:35Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2019-08-21 09:05:33Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
2019-08-21 09:04:59Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
2019-08-21 09:04:29Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
2019-08-21 09:04:17Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
2019-08-21 09:03:58Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
2019-08-21 09:03:29Bielas Katarzyna Edycja istniejącej informacji
PODATEK ROLNY
837 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »