Tyskie krajobrazy

Rejestr zmian

DataOpis zmiany
2022-05-23 10:08:55
Chojnacka Bożena
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2022-05-20 11:16:07
Gawron Alicja
2022-05-20 11:15:50
Gawron Alicja
2022-05-20 10:38:25
Chumowicz Maria
2022-05-20 10:37:51
Trzcionka Katarzyna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
2022-05-20 10:22:47
Morawa Jolanta
2022-05-20 09:19:12
Chojnacka Bożena
2022-05-19 16:32:30
Dudek Tomasz
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2022-05-19 16:24:07
Dudek Tomasz
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2022-05-19 15:43:42
Chojnacka Bożena
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2022-05-19 14:47:17
Urbańska Justyna
2022-05-19 12:34:06
Szmigiel Anna
2022-05-19 12:09:55
Jakóbowska Melanie
2022-05-19 12:04:49
Morawa Jolanta
2022-05-19 12:03:20
Konieczna Angelika
2022-05-19 12:01:25
Jakóbowska Melanie
2022-05-19 11:59:36
Gucwa Ewa
2022-05-19 11:51:14
Konieczna Angelika
2022-05-19 10:23:40
Jakóbowska Melanie
2022-05-19 10:21:39
Jakóbowska Melanie
2022-05-19 10:06:36
Jakóbowska Melanie
2022-05-19 10:00:57
Janko Barbara
2022-05-19 09:59:09
Janko Barbara
2022-05-19 09:57:32
Janko Barbara
2022-05-19 09:54:53
Janko Barbara
2022-05-19 09:53:08
Janko Barbara
2022-05-19 09:13:25
Chojnacka Bożena
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2022-05-19 08:09:58
Janko Barbara
2022-05-19 08:08:49
Janko Barbara
2022-05-19 08:07:42
Janko Barbara
2022-05-19 08:06:37
Janko Barbara
2022-05-19 08:04:06
Janko Barbara
2022-05-19 08:02:50
Janko Barbara
2022-05-19 07:59:37
Janko Barbara
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r.

2022-05-18 14:50:26
Chojnacka Bożena
2022-05-18 14:49:46
Chojnacka Bożena
2022-05-18 14:48:06
Chojnacka Bożena
2022-05-18 13:09:04
Surmacz Adam
2022-05-18 13:00:50
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadań z zakresu:

- rewitalizacji,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

2022-05-18 13:00:15
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2022-05-18 12:39:02
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:31:32
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2022-05-18 12:30:03
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2022-05-18 12:28:17
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2022-05-18 12:27:47
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:26:50
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:25:59
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:25:05
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:24:05
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:23:05
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:22:47
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:16:08
Pietrzak Piotr
2022-05-18 12:12:44
Trzcionka Katarzyna
2022-05-18 12:11:59
Trzcionka Katarzyna
2022-05-18 12:10:44
Trzcionka Katarzyna
2022-05-18 12:09:17
Trzcionka Katarzyna
2022-05-18 12:08:30
Trzcionka Katarzyna
2022-05-18 11:38:38
Siewier Agnieszka
2022-05-18 11:30:26
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:28:56
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:26:54
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:23:31
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:15:52
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:15:34
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:14:48
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:14:23
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:13:43
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:12:50
Pietrzak Piotr
2022-05-18 11:12:11
Pietrzak Piotr
2022-05-18 10:41:19
Łukaszek-Krysiak Iwona
2022-05-18 10:05:36
Łukaszek-Krysiak Iwona
2022-05-18 09:24:53
Łukaszek-Krysiak Iwona
2022-05-18 08:42:36
Siewier Agnieszka
2022-05-18 08:30:39
Słomka Katarzyna
2022-05-18 08:18:31
Jeleń Anna
2022-05-18 08:13:45
Trzcionka Katarzyna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji
rok 2021
2022-05-18 07:57:01
Harmansa Katarzyna
2022-05-18 07:52:10
Harmansa Katarzyna
2022-05-17 16:44:39
Trzcionka Katarzyna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji
rok 2021
2022-05-17 15:05:30
Żurek-Pucek Anetta
2022-05-17 15:04:08
Żurek-Pucek Anetta
2022-05-17 14:57:03
Harmansa Katarzyna
2022-05-17 14:49:12
Harmansa Katarzyna
2022-05-17 13:59:22
Gucwa Ewa
2022-05-17 13:26:21
Trzcionka Katarzyna
2022-05-17 11:54:54
Harmansa Katarzyna
2022-05-17 10:45:26
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2022-05-17 10:42:43
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2022-05-17 10:41:11
Łukaszek Grzegorz
2022-05-17 10:26:48
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: 

- rewitalizacji,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2022-05-17 10:24:27
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Edycja istniejącej informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: 

- rewitalizacji,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

 

2022-05-17 10:22:00
Szmigiel Anna
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: 

- rewitalizacji,

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

 

2022-05-16 13:54:22
Łukaszek-Krysiak Iwona
2022-05-16 13:42:42
Łukaszek-Krysiak Iwona
2022-05-16 13:24:08
Konieczna Angelika
Typ zmiany: Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej: BT20946_TYCHY_WILKOWYJE_2.

1012 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
Powrót