menu przedmiotowe
menu podmiotowe

SERWIS

Rejestr zmian
PDF Drukuj
DataZmieniającyAkcja
2020-04-08 15:30:59Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rzeczywistego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2020r.

2020-04-08 14:34:37Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji
2020-04-08 11:24:23Gucwa Ewa Edycja istniejącej informacji
2020-04-08 11:23:42Gucwa Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-08 09:00:43Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - Zarządzenie Nr 0050/97/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

2020-04-08 08:58:42Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. - Zarządzenie Nr 0050/96/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

2020-04-07 20:49:48Sobczak Karolina Edycja istniejącej informacji
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2019
2020-04-07 20:39:44Sobczak Karolina Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2019
2020-04-07 13:08:17Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-07 13:03:29Bujała-Samonek Małgorzata Edycja istniejącej informacji
2020-04-07 12:58:45Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-07 09:32:12Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2020-04-07 09:30:48Morawa Jolanta Edycja istniejącej informacji
2020-04-07 08:07:18Grudka Anna Edycja istniejącej informacji
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 01.01.2019 r.
2020-04-07 08:03:40Grudka Anna Edycja istniejącej informacji
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 01.01.2019 r.
2020-04-07 07:57:54Grudka Anna Edycja istniejącej informacji
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 01.01.2019 r.
2020-04-06 14:59:25Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-04-06 14:59:09Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji
2020-04-06 14:56:49Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Glinka 1 w dniu 12 marca 2020 r.

2020-04-06 14:51:05Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Żwaków w dniu 9 marca 2020r.

2020-04-06 12:47:31Trzcionka Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-06 12:34:04Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-06 12:31:02Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-06 10:46:56Koronowska Aleksandra Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką – etap I.

2020-04-06 08:22:24Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa ul. Bielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żorską w Tychach  do granic miasta z Kobiórem – zadanie nr 1” w ramach zadania pn. Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem.

 

2020-04-06 08:22:08Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa ul. Bielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żorską w Tychach  do granic miasta z Kobiórem – zadanie nr 1” w ramach zadania pn. Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem.

 

2020-04-03 13:10:26Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 13:09:48Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 13:05:46Trzcionka Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 13:04:56Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 12:31:45Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 12:21:31Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 12:20:48Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 12:19:51Kamińska-Piróg Katarzyna Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 11:25:18Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 11:21:15Bujała-Samonek Małgorzata Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 11:12:25Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 11:11:04Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 10:21:00Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1467/32

2020-04-03 09:46:33Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 30, 1433/85, 3254, 3358

2020-04-03 09:40:54Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 09:38:48Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 09:38:12Żmuda Danuta Edycja istniejącej informacji
2020-04-03 09:38:06Żmuda Danuta Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-03 09:37:08Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z 30 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 804/3, 921/7

2020-04-03 07:50:32Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-03 07:49:02Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-03 07:48:41Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2019

2020-04-03 07:47:48Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2019

2020-04-03 07:43:14Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 20:46:58Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca w sprawie określenia zasad regulacji stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, położonych na terenie Miasta Tychy

2020-04-02 18:37:05Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:36:30Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:35:51Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:34:56Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:28:02Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:11:28Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:11:00Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:10:09Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:09:36Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:01:44Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:00:47Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 18:00:19Łukaszek-Krysiak Iwona Edycja istniejącej informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 17:59:42Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2019

2020-04-02 16:21:28Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

2020-04-02 16:17:29Łukaszek-Krysiak Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2019 rok

2020-04-02 15:51:54Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

2020-04-02 15:46:07Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

2020-04-02 15:30:03Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r. - Zarządzenie Nr 0050/99/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.03.2020 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

2020-04-02 15:15:24Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2019 rok - Zarządzenie Prezydenta - 30.03.2020r.

2020-04-02 12:48:09Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028 - Zarządzenie Prezydenta - 19.03.2020r.

2020-04-02 12:46:14Janko Barbara Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiana w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. - Zarządzenie Nr 0050/84/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19.03.2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

2020-04-02 11:43:02Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu
2020-04-01 12:59:48Tomaszewska Małgorzata Edycja istniejącej informacji
Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
2020-04-01 12:57:52Tomaszewska Małgorzata Edycja istniejącej informacji
Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
2020-04-01 12:55:35Tomaszewska Małgorzata Edycja istniejącej informacji
Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
2020-04-01 11:14:28Chojnacka Bożena Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem w Tychach".

 

2020-04-01 11:14:14Chojnacka Bożena Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem w Tychach".

 

2020-03-31 15:15:38Lorbiecki Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-03-31 14:20:00Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2020-03-31 14:10:17Łukaszek Grzegorz Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Generała de Gaulle’a w Tychach.

2020-03-31 14:07:16Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2020 roku ws. zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za 2020 rok

2020-03-31 12:44:31Jakubowska Michalina Edycja istniejącej informacji
Liczba mieszkańców na podstawie rejestru wyborców oraz podział miasta na okręgi wyborcze, obwody oraz ich granice
2020-03-31 11:37:02Roztropowicz Iwona Edycja istniejącej informacji

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Z-1 w dniu 25 marca 2020r.

2020-03-31 11:35:58Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Z-1 w dniu 25 marca 2020r.

2020-03-31 11:28:13Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie w sprawie odwołania wyłożenia do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-03-31 11:26:40Szudarski Michał Edycja istniejącej informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2020-03-31 11:13:42Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Z-1 w dniu 27 lutego 2020r.

2020-03-31 11:10:30Oszek Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego FENICE Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 79A (NIP: 5471838076, Regon: 072144757,
KRS:
0000015712) decyzją Prezydenta Miasta Tychy nr 2/2016 znak:  IKO.6223.1.15.2016.EO z dnia 11 stycznia 2016r.  dla instalacji spalania paliw Ciepłowni w Tychach przy ul. Turyńskiej 100

2020-03-31 11:08:03Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla F-6 w dniu 5 marca 2020r.

2020-03-31 11:08:03Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla F-6 w dniu 5 marca 2020r.

2020-03-31 11:03:00Roztropowicz Iwona Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla Ogrodnik w dniu 16 marca 2020 r.

2020-03-31 11:02:45Oszek Ewa Wprowadzenie informacji do Biuletynu

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przedsiębiorcy HILTON Foods sp. z o.o. decyzją Prezydenta Miasta Tychy Nr 1/2012 z dnia 04.01.2012r. znak: IKO.6238.8.2011.EO (z późn. zm. nr 71/2014 z dnia 02.12.2014r. znak:  IKO.6238.8.11.2014.EO.) dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, eksploatowanej na terenie zakładu w Tychach przy ul. Strefowej 31

 

2020-03-31 08:31:25Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/15/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Geodety Miejskiego

2020-03-31 08:19:48Zawiślak Katarzyna Wprowadzenie informacji do Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 120/6/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zatrudniania w formie telepracy w Urzędzie Miasta Tychy

2020-03-30 15:00:45Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
ULGI w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
2020-03-30 14:59:49Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
ULGI w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
2020-03-30 14:59:18Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
ULGI w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
2020-03-30 14:58:52Chumowicz Maria Edycja istniejącej informacji
ULGI w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
2020-03-30 14:58:22Chumowicz Maria Wprowadzenie informacji do Biuletynu
ULGI w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
883 Strony

Skocz do strony

1 2 3 > »