menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Budownictwa (GWB)
- Lista spraw -
1

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

2

Rejestracja dziennika budowy

3

Uzupełnienie wniosku - formularz

4

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

5

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

6

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

7

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

8

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

9

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowę

10

Zgłoszenie budowy: 

  1. sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych;
  2. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
11

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

12

Zgłoszenie zamiaru budowy

13

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części