Tyskie krajobrazy

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. https://bip.umtychy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niezgodności:
  • strona nie jest responsywna.
  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu (oświadczenia majątkowe, interpelacje radnych, plany pracy Rady Miasta),
  • niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki, bez alternatywy w postaci tekstu,
  • filmy nie posiadają audio transkrypcji dla osób niewidomych, ale jest podpięty protokół do każdej sesji zgodnie z Regulaminem Obrad Rady Miasta,
  • brak tłumacza migowego
  • strona nie posiada alternatywnych etykiet elementów graficznych oraz nie umożliwia aktywacji ruchem
 2. wyłączeń:
  • zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Tychy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • zapisy audio z sesji Rady Miasta Tychy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej oraz dodatkowo można skorzystać z:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu z podświetleniem.
 • LEWY ALT + SHIFT + F – przejście do wyszukiwarki.
 • LEWY ALT + SHIFT + H – przejście do strony głównej.
 • LEWY ALT + SHIFT + M – przejście do mapy strony.
 • LEWY ALT + SHIFT + Q – przejście do menu podmiotowego.
 • LEWY ALT + SHIFT + W – przejście do menu przedmiotowego.
 • LEWY ALT + SHIFT + K – przejście do wersji kontrastowej.
 • ←↑→↓ – strzałki przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Nawigacja

Po lewej i prawej stronie BIP został umieszczony panel nawigacyjny (menu) z odpowiednio posortowanymi działami oraz kategoriami zawierającymi informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu myszką na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Okno właściwe

Jest to ta część serwisu, w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji. Okno składa się z:

 1. nagłówka informującego o odwiedzanym dziale.
 2. treści wpisu (informacji).
 3. odsyłacza (linku) "Powrót" do strony poprzedniej.
 4. odsyłacza (linku) "Archiwum" – jeżeli strona posiada informacje archiwalne.
 5. informacji na temat
  • podmiotu udostępniającego informację,
  • osoby odpowiedzialnej za informację,
  • osoby wprowadzającej informację,
  • daty wytworzenia informacji.
 6. rejestru zmian dokonanych na stronie (zawierających informacje na temat użytkownika, który dokonał zmiany, daty dokonania zmiany, typu zmiany).

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Aleja Niepodległości
43–100 Tychy
tel. (32) 776-33-33
e-mail: poczta@umtychy.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Trzcionką, adres poczty elektronicznej: Katarzyna Trzcionka, adres poczty elektronicznej katarzyna.trzcionka@umtychy.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • główne od al. Niepodległości – nie posiada schodów, z obu stron znajdują się podjazdy
  • dodatkowe od strony Parku Miejskiego im. Solidarności – posiada schody oraz podjazd
 2. Do Wydziału Gospodarki Lokalowej prowadzi osobne wejście od strony zachodniej Parku Miejskiego im. Solidarności. Wjazd do Urzędu z poziomu chodnika
 3. Do Pawilonu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi chodnik. Wejście po schodach albo z wykorzystaniem platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada:
 4. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
  • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • na parterze usytuowane jest Biuro Obsługi Klienta, przez które można przejechać na wózku,
  • po prawej stronie od wejścia głównego dostępny jest wideofon CISCO E20 – system komunikacji niewerbalnej, polegający na bezpłatnym udostępnieniu on-line usługi tłumacza języka migowego w godzinach otwarcia urzędu,
  • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
  • budynek wyposażony jest w 3 windy, w tym jedną dostosowaną do przewożenia osób na wózkach,
  • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Budynek nie posiada:
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
  • oznaczeń kontrastowych,
  • pętli indukcyjnych.

Wydział Remontów Urzędu Miasta Tychy, Aleja Marszałka Piłsudskiego 12, Tychy

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • główne po północnej stronie budynku, zlokalizowane od alei Marszałka Piłsudskiego:
   • wchodzi się z poziomu chodnika,
   • posiada wiatrołap oraz dwie pary drzwi z samozamykaczami,
   • z wejścia głównego dostajemy się do pomieszczenia recepcji,
   • z holu można dostać się na dwie klatki schodowe do których prowadzą schody bez najazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych,
  • dodatkowe od strony zachodniej w tzw. Patio (od strony Tyskich Hal Targowych):
   • znajdują się trzy stopnie,
   • wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową ewakuacyjną,
   • bez windy,
 2. w budynku brakuje:
  • dostosowań dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnie, windy czy systemy głosowe (budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT),
  • toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
  • pętli indukcyjnej.
 3. parking przed budynkiem przynależy do Tyskich Hal Targowych, gdzie wyznaczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 4. na parterze znajduje się recepcja wraz z miejscem obsługi osób niepełnosprawnych,
 5. do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 59, Tychy

 • do budynku prowadzi główne wejście – od parkingu ul. Kochanowskiego i wejście od strony zaplecza (strona zachodnia budynku od ul. Barona),
 • wejście główne nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • przed wejściem od strony zachodniej jest 1 stopień,
 • przed budynkiem na parkingu wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • Wydział posiada Biuro Obsługi Klienta przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego, nie ma tłumacza języka migowego,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa toaleta znajduje się w budynku przylegającym do Wydziału przy ul. Budowlanych 59. Tam również nad wejściem głównym znajduje się głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 67, Tychy

 • jedno wejścia od strony południowo zachodniej od ul. Barona,
 • do drzwi prowadzi podjazd,
 • referat posiada Biuro Obsługi Klienta oraz poczekalnie pozwalające na poruszanie się na wózku,
 • w Biurze Obsługi znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej

Miejski Rzecznik Konsumentów, Wydział Budownictwa, Miejski Konserwator Zabytków, Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Kontroli, Nieodpłatna Pomoc Prawna – Balbina Centrum, ul. Barona 30, Tychy

 1. budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej (parking przy ul. Barona), wyposażone w schody i podjazd,
  • od strony północnej (przy ul. Barona), nie posiada schodów, wchodzi się z poziomu chodnika. Dodatkowo występują dwa wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej,
 2. nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 3. do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 4. na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 5. budynek wyposażony jest w dwie windy, w tym jedna dostosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach. Windy nie zapewniają możliwości ewakuacji w czasie pożaru (nie są to windy pożarowe),
 6. do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 8. brak pętli indukcyjnej.

Nieodpłatna pomoc prawna, Plac Św. Anny 4, Tychy

 • budynek posiada jedno wejście od strony placu św. Anny,
 • do wejścia prowadzą schody bez pochylni i platformy dźwigowej,
 • punkt usytuowany jest na parterze budynku,
 • przed drzwiami są 3 stopnie,
 • nie ma możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • w rejonie budynku zlokalizowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, Tychy

 • budynek posiada jedno wejścia od strony wschodniej przy ul. Barona,
 • nie posiada schodów,
 • do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • sekretariat znajduje się na 1 piętrze do którego prowadzą schody,
 • brak windy,
 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Dyżurka Straży Miejskiej, dworzec PKP, ul. Gen. Andersa 19, Tychy

 1. budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej przy ul. Dworcowej,
  • drugie od strony północnej (przy zejściu do tunelu) przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 2. oba wejścia umiejscowione są na poziomie „0” (brak schodów i podjazdów), dodatkowo występuje wejście od strony wschodniej z którego można przejść do hali dworca,
 3. oba wejścia umiejscowione są na poziomie „0” (brak schodów i podjazdów), dodatkowo występuje wejście od strony wschodniej z którego można przejść do hali dworca,
 4. nad wejściem od strony tunelu znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 5. budynek wyposażony jest w schodołaz (zlokalizowany w dyżurce Straży Miejskiej) umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach prowadzących na perony,
 6. obok budynku znajduje się parking wielopoziomowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 7. na parterze po prawej stronie za kasami biletowymi znajduje toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 8. parter dostosowany do ruchu na wózkach,
 9. do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 10. w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.
Powrót