Tyskie krajobrazy

Ponowne wykorzystywanie

Tytuł

Warunki i przysługujące środki prawne

Treść

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
• podanie źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji,
• poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
• poinformowanie o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, artysty lub wykonawcy,
• ustalenie zakresu odpowiedzialności (za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość)
 
Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie
Urząd Miasta Tychy:
• udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie,
• może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
1. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie możesz w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Prezydenta Miasta Tychy z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Tychy w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
3. Prezydent Miasta Tychy w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie ze względu na:
• prawa autorskie i prawa pokrewne,
• prawa do baz danych
Urząd Miasta  Tychy wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Urząd Miasta Tychy uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
5. W stosunku do:
• decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
• decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji

1) nie ma określonego wzoru wniosku
2) jeśli sam sporządzasz wniosek to podaj:
• nazwę podmiotu od którego oczekujesz informacji,
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, na który mamy przekazać odpowiedź,
• jaką informację sektora publicznego chcesz ponownie wykorzystać - a jeśli jest już udostępniona lub przekazana to warunki na jakich zostanie wykorzystana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
• cel oraz rodzaj działalności, w której informacje zostaną wykorzystane,
• formę w jakiej chcesz otrzymać informacje (w przypadku wersji elektronicznej określ format danych),
• jak mamy przekazać informacje, które chcesz wykorzystywać (jeśli wnioskujesz o informacje, które są w systemie teleinformatycznym podaj okres i sposób dostępu)
3) jeśli wniosek będzie niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.

Termin rozpatrzenia wniosku
do 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony w tym terminie to poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia i podamy nowy termin udzielenia odpowiedzi (jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Podstawa prawna
ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRusin Dorota
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2016-06-16
 1. 2021-12-13 13:44:55 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-12-13 13:44:06 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2021-12-13 13:40:25 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2021-12-13 13:04:25 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-12-09 10:02:03 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-09-17 10:28:43 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 7. 2018-08-01 12:36:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2016-06-27 13:11:38 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2016-06-27 13:10:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2016-06-27 09:56:55 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2016-06-27 09:55:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2016-06-27 09:44:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2016-06-27 09:43:12 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2016-06-27 08:41:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2016-06-21 15:00:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2016-06-17 08:13:06 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2016-06-17 08:11:22 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 18. 2016-06-16 15:23:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2016-06-16 15:21:24 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2016-06-16 15:13:26 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2016-06-16 08:29:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2015-12-28 15:05:59 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2014-04-11 08:50:01 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 24. 2012-02-27 12:22:15 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 25. 2012-02-27 12:21:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2012-02-23 12:01:40 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 27. 2012-02-23 12:00:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 28. 2012-01-23 12:07:07 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 29. 2012-01-23 12:05:42 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 30. 2012-01-23 12:04:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 31. 2012-01-19 10:44:26 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 32. 2012-01-19 10:41:00 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 33. 2012-01-19 10:40:24 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót