menu przedmiotowe
menu podmiotowe

 

PDF Drukuj

Podstawa prawna

- art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
- zarządzenie Nr 120/52/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

Formy udostępniania informacji publicznej

- Biuletyn Informacji Publicznej
- na wniosek zainteresowanego
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją
- uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach jej komisji
- centralne repozytorium

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

- przepisy o ochronie informacji niejawnych
- przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
- prywatność osoby fizycznej
- tajemnicę przedsiębiorcy

Informacje nieudostępnione w BIP są udostępniane

- na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.)
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1, 2 u.d.i.p.)

W jakiej formie należy złożyć wniosek?

Wnioskodawca wybiera formę, w jakiej wniosek zostanie złożony oraz sposób dostarczenia go do Urzędu. Wniosek można złożyć:
- tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43–100 Tychy
- elektronicznie
- telefonicznie
- ustnie do protokołu

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, wyjątek: poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu; opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Art. 15 ust. 2 u.d.i.p.: „Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Chmielowiec Katarzyna
Osoba wprowadzająca
informację:
Chmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia
informacji:
2012-12-20

Rejestr zmian:

 • 2018-08-01 13:12:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-08-01 12:55:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-08-01 12:50:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-08-01 12:48:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-08-01 12:44:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2018-08-01 12:43:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-11-15 13:11:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-11-15 13:10:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-11-15 13:10:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-11-15 13:10:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-05-20 12:22:24 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2016-05-20 12:04:20 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-12-28 13:10:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2015-02-17 13:54:38 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-08-19 14:35:05 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 • 2014-08-19 14:34:58 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji