Tyskie krajobrazy

Informacja Publiczna

Podstawa prawna

·  art. 54 ust. 1, art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

·  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

·  zarządzenie Nr 120/56/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

 

Formy udostępniania informacji publicznej

·  Biuletyn Informacji Publicznej

·  na wniosek zainteresowanego

·  w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją

·  uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach jej komisji

·  centralne repozytorium

 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

·  przepisy o ochronie informacji niejawnych

·  przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

·  prywatność osoby fizycznej

·  tajemnicę przedsiębiorcy

 

Informacje nieudostępnione w BIP są udostępniane

·  na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.)

·  w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1, 2 u.d.i.p.)

 

W jakiej formie należy złożyć wniosek?

Wnioskodawca wybiera formę, w jakiej wniosek zostanie złożony oraz sposób dostarczenia go do Urzędu. Wniosek można złożyć:

·  tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43–100 Tychy

·  elektronicznie

·  telefonicznie

·  ustnie do protokołu

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, wyjątek: poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu, opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Art. 15 ust. 2 u.d.i.p.: „Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.


Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęChmielowiec Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęChmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia informacji2012-12-20
 1. 2018-08-01 13:12:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2018-08-01 12:55:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2018-08-01 12:50:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2018-08-01 12:48:54 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2018-08-01 12:44:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2018-08-01 12:43:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2016-11-15 13:11:56 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2016-11-15 13:10:47 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2016-11-15 13:10:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2016-11-15 13:10:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2016-05-20 12:22:24 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2016-05-20 12:04:20 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2015-12-28 13:10:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2015-02-17 13:54:38 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2014-08-19 14:35:05 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2014-08-19 14:34:58 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
Powrót