Tyskie krajobrazy

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Data zawarcia
Kwota
133 Strony

Skocz do strony

1 2 3 > »
Lista umów cywilnoprawnych
Nr umowy DUO.272.1.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-02
Termin od 2024-01-02
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 15600,00
Kwota umowy brutto z aneksami 15600,00
Kontrahent (nazwa) Elżbieta Mazur
Przedmiot Prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Tychy.
Użytkownik Gałka Dawid
Wydział WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
Nr umowy swz.8141.40.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-04
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 12800,00
Kwota umowy brutto z aneksami 12800,00
Kontrahent (nazwa) Piela Wiesław
Przedmiot przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy DUA.272.3.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-05
Termin od 2024-01-01
Termin do 2026-12-31
Kwota umowy brutto 587300,00
Kwota umowy brutto z aneksami 587300,00
Kontrahent (nazwa) TAURON DYSTRYBUCJA S.A
Przedmiot dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Miasta ( przyłącze nr 1 )
Użytkownik Radek Aneta
Wydział WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Nr umowy DUA.272.4.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-05
Termin od 2024-01-01
Termin do 2026-12-31
Kwota umowy brutto 251700,00
Kwota umowy brutto z aneksami 251700,00
Kontrahent (nazwa) TAURON DYSTRYBUCJA S.A
Przedmiot dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Miasta ( przyłącze nr 2 )
Użytkownik Radek Aneta
Wydział WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Nr umowy DUO.272.2.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-05
Termin od 2024-01-05
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 36000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 36000,00
Kontrahent (nazwa) PAPROCANY Sp. z o.o.
Przedmiot Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.
Użytkownik Oczkowska Aneta
Wydział WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
Nr umowy RKO.272.0004.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-05
Termin od 2024-01-01
Termin do 2027-02-28
Kwota umowy brutto 27700,00
Kwota umowy brutto z aneksami 27700,00
Kontrahent (nazwa) TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Przedmiot świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej (Plac Baczyńskiego)
Użytkownik Truś Magdalena
Wydział WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Nr umowy swz.8141.38.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-11
Kwota umowy brutto 3600,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3600,00
Kontrahent (nazwa) STANKIEWICZ-KMIEĆ
Przedmiot udział w pracach Zespołu Opiniodawczego Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym
Użytkownik Matyjas Anna
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy swz.8141.34.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-11
Kwota umowy brutto 3600,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3600,00
Kontrahent (nazwa) GĄDZIK Iwona
Przedmiot udział w pracach Zespołu Opiniodawczego MKRPA
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy swz.8141.36.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-11
Kwota umowy brutto 3600,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3600,00
Kontrahent (nazwa) LOSKA ŁUKASZ
Przedmiot udział w pracach Zespołu Opiniodawczego MKRPA
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy swz.8141.37.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-11
Kwota umowy brutto 3600,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3600,00
Kontrahent (nazwa) CIAŚ KATARZYNA
Przedmiot udział w pracach Zespołu Opiniodawczego MKRPA
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy swz.8141.35.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-11
Kwota umowy brutto 7200,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7200,00
Kontrahent (nazwa) Poranek Mirosława
Przedmiot udział w pracach Zespołu Opiniodawczego MKRPA
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy swz.8141.39.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-08
Termin od 2024-01-17
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 12800,00
Kwota umowy brutto z aneksami 12800,00
Kontrahent (nazwa) John-Ziaja Hanna
Przedmiot przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy Podatek leśny Gmina
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-09
Termin od 2024-01-09
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 813,00
Kwota umowy brutto z aneksami 813,00
Kontrahent (nazwa) GMINA MIASTA TYCHY
Przedmiot Podatek leśny od nieruchomości Gminy położonych na terenie Miasta Tychy za rok 2024.
Użytkownik Freier Ewa
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy RGL.7140.1.1.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-10
Termin od 2024-01-10
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 7000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7000,00
Kontrahent (nazwa) Aleksandra Spisak-Golemo
Przedmiot umowal zlecenie - Zespół ds.opiniowania wniosków mieszkaniowych
Użytkownik Justyna Kwiatkowska
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Nr umowy RGL.7140.1.3.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-10
Termin od 2024-01-10
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 7000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7000,00
Kontrahent (nazwa) GURDEK MAŁGORZATA
Przedmiot umowa zlecenie- zespół ds. opiniowania wniosków mieszkaniowych
Użytkownik Justyna Kwiatkowska
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Nr umowy RGL.7140.1.4.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-10
Termin od 2024-01-10
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 7000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7000,00
Kontrahent (nazwa) URBAŃSKA Jolanta
Przedmiot umowa zlecenie- Zespół ds, opiniowania wniosków mieszkaniowych
Użytkownik Justyna Kwiatkowska
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Nr umowy RGL.7140.1.5.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-10
Termin od 2024-01-10
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 7000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7000,00
Kontrahent (nazwa) WYŻKIEWICZ Artur
Przedmiot umowa zlwcenie - Zespół ds. opiniowania wniosków mieszkaniowych
Użytkownik Justyna Kwiatkowska
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Nr umowy RGL.7140.1.2.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-10
Termin od 2024-12-01
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 7000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 7000,00
Kontrahent (nazwa) GĄDZIK Iwona
Przedmiot umowa zlecenie-Zespół ds. opiniowania wniosków mieszkaniowych
Użytkownik Justyna Kwiatkowska
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Nr umowy SPW.272.1.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-11
Termin od 2024-01-11
Termin do 2024-02-09
Kwota umowy brutto 5000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 5000,00
Kontrahent (nazwa) Tadeusz Buława
Przedmiot wykonanie chronionego prawem autorskim dzieła w postaci obrazów olejnych przedstawiających charakterystyczne obiekty i miejsca miasta Tychy
Użytkownik Dymek Ewa
Wydział WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Nr umowy SPW.272.1.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-11
Termin od 2024-01-11
Termin do 2024-02-09
Kwota umowy brutto 5000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 5000,00
Kontrahent (nazwa) Tadeusz Buława
Przedmiot wykonanie chronionego prawem autorskim dzieła w postaci obrazów olejnych przedstawiających charakterystyczne obiekty i miejsca miasta Tychy
Użytkownik Dymek Ewa
Wydział WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Nr umowy Postanowienie 4/2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-12
Termin od 2024-01-12
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 2100,00
Kwota umowy brutto z aneksami 2100,00
Kontrahent (nazwa) Iwona Przybyłka Pracownia Projektów Budownictwa
Przedmiot Wycena nieruchomości w postępowaniu administracyjnym dot. ustalenia opłaty planistycznej dla działek nr 1488/38, 1483/38, 1484/38 i 1216/38 położonych w Tychach przy ul. Szmaragdowej.
Użytkownik Freier Ewa
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy GWP.272.1.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-15
Termin od 2024-01-15
Termin do 2024-02-02
Kwota umowy brutto 4551,00
Kwota umowy brutto z aneksami 4551,00
Kontrahent (nazwa) ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy s.c.
Przedmiot Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany mpzp dla 2 tematów: 1. południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap V; 2. w rejonie ul. Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny w Tychach.
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Nr umowy PZK.272.3.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-18
Termin od 2023-11-30
Termin do 2023-12-31
Kwota umowy brutto 22242,50
Kwota umowy brutto z aneksami 22242,50
Kontrahent (nazwa) HOTEL AROS ZBIGNIEW OSIECKI URSZULA OSIECKA SP.JAWNA
Przedmiot Rozliczenie usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem ludności z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Użytkownik Lechowicz Joanna
Wydział WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr umowy swz.8250.68.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-18
Termin od 2024-02-13
Termin do 2024-08-27
Kwota umowy brutto 4280,40
Kwota umowy brutto z aneksami 4280,40
Kontrahent (nazwa) LIVIO BEATA WIÓREK
Przedmiot wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu 29 zajęć w formie nordic walking na ogólnodsotępnych terenach rekreacyjnych m. Tychy na świeżym powietrzu, dla uczestników progr. Aktywni60plus
Użytkownik Wnukowska Barbara
Wydział WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
Nr umowy DUA.272.5.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-18
Termin od 2024-01-18
Termin do 2024-12-20
Kwota umowy brutto 19704,60
Kwota umowy brutto z aneksami 19204,60
Kontrahent (nazwa) MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzailnością
Przedmiot usługa transkrypcji oraz generowania napisów wraz z dostępem do platformy internetowej
Użytkownik Radek Aneta
Wydział WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Nr umowy PZK.272.2.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-18
Termin od 2023-11-30
Termin do 2023-12-31
Kwota umowy brutto 21700,00
Kwota umowy brutto z aneksami 21700,00
Kontrahent (nazwa) JOKER-BIS ZIELONY SMOK
Przedmiot Rozliczenie
Użytkownik Lechowicz Joanna
Wydział WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr umowy PZK.272.4.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-18
Termin od 2023-11-30
Termin do 2023-12-31
Kwota umowy brutto 15190,00
Kwota umowy brutto z aneksami 15190,00
Kontrahent (nazwa) JOKER CLUB
Przedmiot Rozliczenie usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem ludności z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Użytkownik Lechowicz Joanna
Wydział WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nr umowy RII.272.03.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-25
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 9809000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 9809000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot Dotacja celowa "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.04.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-25
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 120000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 120000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot Dotacja celowa "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.05.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-25
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 65000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 65000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot Dotacja celowa "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b (projekt)"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.06.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-25
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 40000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 40000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot Dotacja celowa "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy GGN.272.18.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-19
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 47847,00
Kwota umowy brutto z aneksami 47847,00
Kontrahent (nazwa) ABM Architektura Nieruchomości Sp.z o.o.
Przedmiot Wykonanie projektu podziału wraz ze wstępnym projektem podziału, sporządzenie mapy dla celów prawnych, stabilizacja znaków granicznych, wznowienie granic, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych
Użytkownik Kwaśny Sylwia
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy GGN.272.19.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-19
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 130250,00
Kwota umowy brutto z aneksami 130250,00
Kontrahent (nazwa) BALCER KATARZYNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot Wykonanie projektu podziału wraz ze wstępnym projektem podziału, sporządzenie mapy dla celów prawnych, stabilizacja znaków granicznych, wznowienie granic, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych
Użytkownik Kwaśny Sylwia
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy GGN.272.20.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-19
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 15080,00
Kwota umowy brutto z aneksami 15080,00
Kontrahent (nazwa) BALCER KATARZYNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Przedmiot Wycena nieruchomości gruntowych, ograniczonego prawa rzeczowego, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.
Użytkownik Kwaśny Sylwia
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy Podatek Skarb Państwa
Liczba aneksów 5 Pokaż
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-09
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 14679,00
Kwota umowy brutto z aneksami 14679,00
Kontrahent (nazwa) SKARB PAŃSTWA
Przedmiot Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Tychy za rok 2024.
Użytkownik Freier Ewa
Wydział WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr umowy RWR.272.01.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-19
Termin od 2024-01-19
Termin do 2024-06-07
Kwota umowy brutto 12300,00
Kwota umowy brutto z aneksami 12300,00
Kontrahent (nazwa) PRACOWNIA PROJEKTOWA FELMAR
Przedmiot Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacja zad: Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - etap II
Użytkownik Gawron Alicja
Wydział WYDZIAŁ REMONTÓW
Nr umowy RII.272.08.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 100935,00
Kwota umowy brutto z aneksami 100935,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.10.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 22140,00
Kwota umowy brutto z aneksami 22140,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.11.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 2000000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 2000000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.12.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 85000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 85000,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa: "Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. Św. Anny 4c"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.13.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 211314,00
Kwota umowy brutto z aneksami 211314,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.14.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 58300,00
Kwota umowy brutto z aneksami 58300,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.15.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-12-31
Kwota umowy brutto 57074,00
Kwota umowy brutto z aneksami 57074,00
Kontrahent (nazwa) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przedmiot dotacja celowa "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31"
Użytkownik Pejs Justyna
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RII.272.16.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-02-28
Kwota umowy brutto 8660,00
Kwota umowy brutto z aneksami 8660,00
Kontrahent (nazwa) Krzysztof Bilski - Energetyka Budynków Krzysztof Bilski
Przedmiot Monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP5, SP7, SP11, SP17
Użytkownik Abram Agnieszka
Wydział WYDZIAŁ INNOWACJI I INWESTYCJI
Nr umowy RWR.272.02.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-22
Termin od 2024-01-22
Termin do 2024-02-22
Kwota umowy brutto 19680,00
Kwota umowy brutto z aneksami 19680,00
Kontrahent (nazwa) INSTALACJE JAGNISZCZAK BORYS Sp. z o.o.
Przedmiot Awaryjna wymiana kotła pracującego w układzie C.W.U. w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Budowlanych
Użytkownik Gawron Alicja
Wydział WYDZIAŁ REMONTÓW
Nr umowy GWP.272.2.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-24
Termin od 2024-01-24
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 3000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3000,00
Kontrahent (nazwa) MAŁGORZATA PIETRASZ PROJEKTOWANIE
Przedmiot Umowa - udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Małgorzata Pietrasz)
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Nr umowy GWP.272.3.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-24
Termin od 2024-01-24
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 3000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3000,00
Kontrahent (nazwa) Robert Skitek
Przedmiot Umowa - zlecenie - udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Robert Skitek)
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Nr umowy GWP.272.4.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-24
Termin od 2024-01-24
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 3000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3000,00
Kontrahent (nazwa) KRZYSZTOF KAFKA
Przedmiot Umowa - zlecenie - udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Krzysztof Kafka)
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Nr umowy GWP.272.5.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-24
Termin od 2024-01-24
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 3000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3000,00
Kontrahent (nazwa) RODAK ZENON
Przedmiot Umowa - zlecenie - udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Zenon Rodak)
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Nr umowy GWP.272.6.2024
Liczba aneksów 0
Data zawarcia 2024-01-24
Termin od 2024-01-24
Termin do 2024-12-13
Kwota umowy brutto 3000,00
Kwota umowy brutto z aneksami 3000,00
Kontrahent (nazwa) Józef Kuklok-Opolski
Przedmiot Umowa - zlecenie - udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Józef Kuklok-Opolski)
Użytkownik Warzecha Gabriela
Wydział WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
 1. 2024-05-22 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.135.2024 - Edycja istniejącej informacji
 2. 2024-05-22 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.124.2024 - Edycja istniejącej informacji
 3. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.187.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.186.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.185.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.184.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.183.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.182.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.181.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.180.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.179.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.178.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.177.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.176.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.175.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.174.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.173.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.172.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.171.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.170.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.169.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.168.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 23. 2024-05-21 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.167.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2024-05-21 16:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.39.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2024-05-21 16:01:01 Oszek Ewa - Umowa nr IKO.272.0005.2018 - Edycja istniejącej informacji
 26. 2024-05-21 16:01:01 Oszek Ewa - Umowa nr IKO.272.0021.2017 - Edycja istniejącej informacji
 27. 2024-05-21 16:01:01 Oszek Ewa - Umowa nr IKO.272.0019.2016 - Edycja istniejącej informacji
 28. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.166.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.165.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 30. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.164.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 31. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.163.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 32. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.162.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 33. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.161.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.160.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 35. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.159.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.158.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.157.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 38. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.156.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 39. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.155.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.154.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.153.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 42. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.152.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 43. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.151.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 44. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.150.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 45. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.149.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 46. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.148.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 47. 2024-05-21 15:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.147.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 48. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.146.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 49. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.145.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 50. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.144.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 51. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.143.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 52. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.142.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 53. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.141.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 54. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.140.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 55. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.139.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 56. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.138.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 57. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.137.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 58. 2024-05-21 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.136.2024 - Edycja istniejącej informacji
 59. 2024-05-21 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.136.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 60. 2024-05-21 13:01:01 Oszek Ewa - Umowa nr RKO.272.0049.2023 - Edycja istniejącej informacji
 61. 2024-05-21 11:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.4.2023 - Edycja istniejącej informacji
 62. 2024-05-20 14:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.40.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 63. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.134.2024ZUS - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 64. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.134.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 65. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.133.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 66. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.132.2024ZUS - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 67. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.132.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 68. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.131.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 69. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.130.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 70. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.129.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 71. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.128.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 72. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.127.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 73. 2024-05-20 11:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.126.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 74. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.125.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 75. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.124.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 76. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.123.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 77. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.122.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 78. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.121.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 79. 2024-05-20 10:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.272.134.2024 - Edycja istniejącej informacji
 80. 2024-05-17 12:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.35.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 81. 2024-05-16 16:01:01 Dymek Ewa - Umowa nr SPW.272.24.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 82. 2024-05-16 16:01:01 Dymek Ewa - Umowa nr SPW.272.23.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 83. 2024-05-15 16:01:02 Konopka Izabela - Umowa nr 272.3.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 84. 2024-05-15 16:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.5.2024 - Edycja istniejącej informacji
 85. 2024-05-13 17:01:01 Rajter Helena - Umowa nr PPR.272.8.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 86. 2024-05-13 16:01:01 Cieślińska Agata - Umowa nr RII.272.27.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 87. 2024-05-13 16:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.38.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 88. 2024-05-13 16:01:01 Oszek Ewa - Umowa nr RKO.272.0027.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 89. 2024-05-13 16:01:01 Gawron Alicja - Aneks nr A001 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 90. 2024-05-13 16:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.8.2023 - Edycja istniejącej informacji
 91. 2024-05-10 11:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.37.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 92. 2024-05-09 17:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.36.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 93. 2024-05-09 11:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.3.2.2024 - Edycja istniejącej informacji
 94. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.14.2024 - Edycja istniejącej informacji
 95. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.12.2024 - Edycja istniejącej informacji
 96. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.3.1.2024 - Edycja istniejącej informacji
 97. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.2.2024 - Edycja istniejącej informacji
 98. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.4.2024 - Edycja istniejącej informacji
 99. 2024-05-09 10:01:02 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.7.2024 - Edycja istniejącej informacji
 100. 2024-05-09 10:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.2502.2.11.2024 - Edycja istniejącej informacji
 101. 2024-05-08 17:01:01 Gawron Alicja - Aneks nr A001 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 102. 2024-05-08 17:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.15.2024 - Edycja istniejącej informacji
 103. 2024-05-08 11:01:01 Świerczewska Karolina - Umowa nr DUA.2502.1.1.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 104. 2024-05-08 10:01:02 Freier Ewa - Aneks nr A003 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 105. 2024-05-08 10:01:02 Freier Ewa - Aneks nr 002 - Edycja istniejącej informacji
 106. 2024-05-08 10:01:02 Freier Ewa - Aneks nr 001 - Edycja istniejącej informacji
 107. 2024-05-08 10:01:02 Freier Ewa - Umowa nr 035/2019 - Edycja istniejącej informacji
 108. 2024-05-07 17:01:02 Marta Witek - Umowa nr SPW.272.22.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 109. 2024-05-07 16:01:01 Sitko Marzena - Umowa nr SPW.272.20.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 110. 2024-05-07 16:01:01 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.34.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 111. 2024-05-07 15:01:02 Warzecha Gabriela - Umowa nr GWP.272.10.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 112. 2024-05-06 14:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.272.121.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 113. 2024-05-06 14:01:01 Cieślińska Agata - Umowa nr RII.272.28.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 114. 2024-05-06 13:01:01 Cieślińska Agata - Umowa nr RII.272.26.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 115. 2024-05-02 16:01:01 Dymek Ewa - Umowa nr SPW.272.19.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 116. 2024-04-30 14:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.30.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 117. 2024-04-30 14:01:02 Gawron Alicja - Aneks nr A001 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 118. 2024-04-30 14:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.12.2024 - Edycja istniejącej informacji
 119. 2024-04-30 13:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.33.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 120. 2024-04-30 13:01:02 Gawron Alicja - Umowa nr RWR.272.32.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 121. 2024-04-29 16:01:01 Wnukowska Barbara - Umowa nr swz.823.106.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 122. 2024-04-29 15:01:01 Freier Ewa - Umowa nr GGN.272.73.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 123. 2024-04-29 10:01:02 Pejs Justyna - Umowa nr RII.272.25.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 124. 2024-04-26 11:01:03 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.40.2022 - Edycja istniejącej informacji
 125. 2024-04-26 11:01:03 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.47.2021 - Edycja istniejącej informacji
 126. 2024-04-24 15:01:02 Cieślińska Agata - Umowa nr RII.272.24.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 127. 2024-04-24 15:01:02 Cieślińska Agata - Umowa nr RII.272.23.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 128. 2024-04-24 15:01:02 Oszek Ewa - Aneks nr A001 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 129. 2024-04-24 15:01:02 Oszek Ewa - Umowa nr RKO.272.0046.2023 - Edycja istniejącej informacji
 130. 2024-04-24 13:01:02 Lechowicz Joanna - Umowa nr 286/POR/2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 131. 2024-04-23 15:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.35.2020 - Edycja istniejącej informacji
 132. 2024-04-23 14:01:01 Cieślińska Agata - Aneks nr A009 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 133. 2024-04-23 14:01:01 Cieślińska Agata - Aneks nr A007 - Edycja istniejącej informacji
 134. 2024-04-23 14:01:01 Cieślińska Agata - Aneks nr 002 - Edycja istniejącej informacji
 135. 2024-04-23 14:01:01 Cieślińska Agata - Aneks nr 001 - Edycja istniejącej informacji
 136. 2024-04-23 14:01:01 Abram Agnieszka - Umowa nr RII.272.47.2023 - Edycja istniejącej informacji
 137. 2024-04-23 14:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.35.2020 - Edycja istniejącej informacji
 138. 2024-04-23 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.63.2024 - Edycja istniejącej informacji
 139. 2024-04-23 13:01:01 Freier Ewa - Umowa nr GGN.272.62.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 140. 2024-04-23 12:01:01 Radek Aneta - Umowa nr DUA.272.14.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 141. 2024-04-23 10:01:01 Lechowicz Joanna - Umowa nr PZK.272.14.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 142. 2024-04-23 10:01:01 Lechowicz Joanna - Umowa nr PZK.272.13.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 143. 2024-04-23 10:01:01 Lechowicz Joanna - Umowa nr PZK.272.12.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 144. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.68.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 145. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.67.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 146. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.66.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 147. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.65.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 148. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.64.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 149. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.63.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 150. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.62.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 151. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.61.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 152. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.60.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 153. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.59.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 154. 2024-04-22 16:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.58.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 155. 2024-04-22 16:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.57.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 156. 2024-04-22 16:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.56.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 157. 2024-04-19 14:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.119.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 158. 2024-04-19 14:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.94.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 159. 2024-04-19 14:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.70.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 160. 2024-04-19 14:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.100.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 161. 2024-04-19 14:01:02 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.98.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 162. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.112.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 163. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.120.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 164. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.105.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 165. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.104.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 166. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.103.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 167. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.102.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 168. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.101.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 169. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.99.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 170. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.97.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 171. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.96.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 172. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.95.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 173. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.93.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 174. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.92.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 175. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.91.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 176. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.90.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 177. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.89.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 178. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.88.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 179. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.87.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 180. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.86.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 181. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.85.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 182. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.84.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 183. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.83.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 184. 2024-04-19 13:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.82.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 185. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.81.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 186. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.80.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 187. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.79.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 188. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.78.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 189. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.77.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 190. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.76.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 191. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.75.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 192. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.74.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 193. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.73.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 194. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.72.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 195. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.71.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 196. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.118.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 197. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.117.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 198. 2024-04-19 12:01:01 Wnukowska Barbara - Umowa nr swz.8135.105.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 199. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.115.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 200. 2024-04-19 12:01:01 Oczkowska Aneta - Umowa nr DUO.502.114.2024 - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót