Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
- Informacje -
1 Zadania współfinansowane ze środków europejskich w latach 2014-2020
2 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tychy
3 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących budowy boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji (obok areny lekkoatletycznej)
4 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji koncepcji projektu budowy Tyskiego Hubu Zielonej Gospodarki przy al. Piłsudskiego w Tychach.
5 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego
6 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+
7 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego
8 Projekt pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
9 Raport z okresowej ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2020+
10 Raport z przeprowadzonych konsultacji raportu ewaluacyjnego z realizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 obejmującego lata 2017-2020
11 Raport z przeprowadzonych konsultacji regulaminu realizacji projektu grantowego pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach"
12 Raport z przeprowadzonych konsultacji regulaminu realizacji projektu grantowego pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - etap II
13 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących budowy szkoleniowo - treningowego boiska przy ul. Edukacji w Tychach
14 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu budowy Tyskiego Hubu Zielonej Gospodarki przy al. Piłsudskiego w Tychach
15 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
16 Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+
Powrót