menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Zastępcy Prezydenta
PDF Drukuj
1 Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju (I Zastępca): mgr Aneta Moczkowska
2 Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej (II Zastępca): mgr Igor Śmietański
3 Zastępca Prezydenta ds. Społecznych (III Zastępca): mgr Maciej Gramatyka