Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wykaz złożonych petycji w roku 2021
Data złożenia 2021-01-04
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Jakub Kopyciok

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  1. 2021-01-11 14:38:57 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-01-11 14:38:15 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-01-11 13:45:15 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót