Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wykaz złożonych petycji w roku 2022
Data złożenia 2022-05-16
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Budowa ul. Żorskiej (boczne odgałęzienie) wraz z oświetleniem i kanalizację deszczową

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-05-04
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Adam Szulc
Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Przedmiot petycji

Poprawa efektywności energetycznej przez Gminę w 2022 roku poprzez optymalizacje wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-07
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przeciwko budowy Zakładu Odzysku Energii na terenie dzielnicy Wilkowyje przy ul. Dojazdowej

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-02
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przeciwko powstaniu w dzielnicy Wilkowyje Zakładu Odzysku Energii

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-01
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wstrzymanie planów budowy Zakładu Odzysku Energii przy ul. Dojazdowej (dzielnica Wilkowyje)

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-01
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wstrzymanie planów budowy Zakładu Odzysku Energii przy ul. Dojazdowej (dzielnica Wilkowyje)

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-01
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przeciwko powstaniu w dzielnicy Wilkowyje Zakładu Odzysku Energii

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-03-01
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wstrzymanie planów budowy Zakładu Odzysku Energii przy ul. Dojazdowej (dzielnica Wilkowyje)

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-02-20
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Dofinansowanie do konkursu na zapewnienie miejsca dzieciom w wieku przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu "Angielska Chatka"

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-02-18
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Dofinansowanie do konkursu na zapewnienie miejsca dzieciom w wieku przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu "Angielska Chatka"

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2022-01-13
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wydłużenie okresu mrożenia tafli lodowiska na Stadionie Zimowym w Tychach

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2022-05-18 12:12:44 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2022-05-18 12:11:59 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2022-05-18 12:10:44 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2022-05-18 12:09:17 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2022-05-18 12:08:30 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2022-05-17 13:26:21 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2022-05-05 13:21:26 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2022-03-08 11:18:38 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2022-03-07 14:45:13 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2022-03-07 14:44:33 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2022-03-07 14:43:25 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2022-03-07 14:35:36 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2022-03-07 14:34:38 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2022-03-03 12:12:53 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2022-03-03 12:11:35 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2022-03-02 09:56:03 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2022-03-02 09:54:26 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2022-03-02 09:49:56 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2022-03-02 09:48:02 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2022-02-25 12:10:38 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2022-01-27 15:50:22 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2022-01-18 10:23:39 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2022-01-18 10:22:49 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót