Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wykaz złożonych petycji w roku 2023
Data złożenia 2023-09-15
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wykonanie łącznika pomiędzy nowopowstałym osiedlem przy ul. Jankowickiej, a ul. Strzelecką wraz z wykonaniem ronda

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-06-26
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Likwidacja progów zwalniających na ulicach Wierzbowej i Szkolnej

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-05-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Petycja ws. zwiększenia świadomości prawnej dot. transplantacji wśród lokalnej społeczności

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-01-18
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej translantacji wśród lokalnej społeczności

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
 • Petycja [ Pobierz | Pokaż ] (2,71 MB)
 • Odpowiedź [ Pobierz | Pokaż ] (195,37 kB)
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLVIII/911/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. [ Pobierz | Pokaż ] (2,16 MB)
 • Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie przekazania petycji według właściwości [ Pobierz | Pokaż ] (1,09 MB)
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2023-10-18 11:14:08 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2023-09-19 13:19:01 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2023-07-19 09:47:48 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2023-07-19 09:39:53 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2023-07-19 09:21:00 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2023-07-19 09:20:10 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2023-06-27 09:21:22 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2023-06-22 10:57:15 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2023-06-22 10:56:15 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2023-06-05 11:26:44 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2023-05-30 15:59:46 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 12. 2023-05-16 14:51:00 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-04-07 12:58:33 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 14. 2023-04-07 12:54:57 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 15. 2023-02-14 16:46:18 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót