Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2024
Data złożenia 2024-04-18
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
Przedmiot petycji

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w 2023 roku

Przebieg postępowania
Załączniki
  • Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w 2023 roku [ Pobierz | Pokaż ] (1,1 MB)
Uwagi
Data złożenia 2024-04-02
Adresat petycji

Prezydent Miasa Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wykonanie gruntowego remontu wraz z wymianą nawierzchni ul. Dojazdowej

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2024-03-05
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wprowadzenie zmian w projekcie "Budowa ulicy Browarowej Bocznej"

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2024-02-03
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie "Budowa ulicy Browarowej bocznej".

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2024-01-18
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Łukasz Kusak

Przedmiot petycji

Petycja dotycząca poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski w sprawie powstania drogi krajowej łączącej obwodniceę Krakowa z obwodnicą Skawiny.

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  1. 2024-05-13 12:15:55 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2024-04-23 13:20:18 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  3. 2024-04-18 17:13:30 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  4. 2024-03-25 11:36:14 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  5. 2024-03-11 11:45:56 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2024-03-11 11:31:30 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  7. 2024-03-08 10:25:38 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
  8. 2024-02-13 12:52:46 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  9. 2024-02-13 12:37:09 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót