menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Otwarte konkursy ofert
PDF Drukuj
1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym