menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Otwarte konkursy ofert
PDF Drukuj
1

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.