menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Urząd Stanu Cywilnego (DUC)
- Lista spraw -
1

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

2

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

3

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

4

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

5

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

6

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

7

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

8

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

9

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

10

Wniosek zgłoszenia jubileuszu Złotych Godów

11

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 1 maja 2004 r.

12

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

13

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

14

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

15

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

16

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

17

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

18

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

19

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

20

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu