Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2021-06-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Pan Oliwer Kulpa i Pani Katarzyna Bortnowska
Adres projektowanego obiektu

ul. Obywatelska 52A/2, 43-100 Tychy

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynki mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wykonania nowego otworu okiennego w ścianie zewnętrznej

GWB.6740.8.7.2021.MKU 

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 czerwca 2021 r. oraz wydano Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia.

Data zgłoszenia 2021-06-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Aleksandra Zdziebko
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Wąska 25

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynklu mieszkalnego

(GWB.6740.12.6.2021.TD)

 

Rozstrzygnięcia

COFNIĘTY WNIOSEK

Data zgłoszenia 2021-07-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Murarska

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.30.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-07-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tomasz Wybraniec
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Jaskrów 22

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jendorodzinnym

GWB.6740.12.7.2021.TD

Rozstrzygnięcia

COFNIĘCIE ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia 2021-07-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Magdalena i Zbigniew Bereitkopf
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Leśna 7

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem w gruncie

GWB.6740.12.8.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 lipca 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.8.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-07-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.31.2021.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 lipca 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.31.2021.BC

Data zgłoszenia 2021-07-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jerzy Bajura
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mahoniowa 7

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa i nadbudowa wolnostojacego budynku mieszkalnego (GWB.6740.8.9.2021.LM)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-07-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Sylwia Kostarz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Pogodna

Opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

GWB.6740.8.8.2021.MK/LM

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-07-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.32.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
 1. 2021-06-18 14:00:38 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-06-18 13:59:13 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 3. 2021-06-18 11:31:49 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 4. 2021-06-18 11:29:45 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-06-18 11:28:41 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2021-06-22 09:38:09 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2021-06-21 10:43:55 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2021-07-08 10:07:14 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2021-07-26 08:10:08 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 10. 2021-07-14 08:05:01 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2021-07-27 10:05:14 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 12. 2021-07-16 12:14:40 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2021-07-30 12:11:23 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 14. 2021-07-27 09:39:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2021-07-27 11:12:37 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2021-07-28 16:03:32 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 17. 2021-07-28 16:03:05 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 18. 2021-07-28 16:01:45 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 19. 2021-07-28 16:01:39 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2021-07-30 12:09:32 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 21. 2021-07-30 12:09:26 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót