Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2021-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Barbara Chyrowska
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul Ułańska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym GWB.6740.12.11.2021.TD

Rozstrzygnięcia

COFNIĘCIE ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia 2021-09-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marzena i Marcin Jesionowscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Miodowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i sąsiadujących terenów mieszkalnych.

GWB.6740.9.40.2021.MKU

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-09-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Wioleta Zien
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Grabowa 47

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.12.2021.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-09-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieszka Biskup
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Harcerska 118

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.13.2021.MKU)

Rozstrzygnięcia

Zgloszenie przyjęto w dniu 25 października 2021 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.13.2021.MKU

Data zgłoszenia 2021-09-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jordana

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ramach przebudowy sieci z przyłaczami (GWB.6740.9.41.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-09-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Obywatelska

Opis projektowanego obiektu

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami (GWB.6740.3.47.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-09-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Kinga Garyga
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zgody 16

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszskalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.14.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto - nie wniesiono sprzeciwu - zgłoszenie zarejestrowaqno 30 września 2021 r. GWB.6440.12.14.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-09-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Iwona Duda-Romańczuk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Leśna 1

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.15.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zg łoszenie przyjęto - nie wniesiono sprzeciwu - zgłoszenie zarejestrowano 30 września 2021 r. GWB.6740.12.15.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-09-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Plac Grażyny Bacewicz

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego (GWB.6740.9.42.2021.LM)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 września 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.42.2021.LM.

Data zgłoszenia 2021-09-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ostróżki

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.39.2021.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 września 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.39.2021.BC.

Data zgłoszenia 2021-10-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marta Kobiela
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Urbanowicka 48

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 18 października 2021 r. pod nr GWB.6740.12.16.2021.TD Zaświadczenie  o nie wniesiniu sprzeciwu z dnia 18 października 2021 r. zank GWB.6740.12.16.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-10-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wichrowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej (GWB.6740.9.43.2021.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 października 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.43.2021.BC

Data zgłoszenia 2021-10-04
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Celina Patalong
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Szpakowa 10

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.12.17.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 października 2021 r. i zarejetrowano pod nr GWB.6740.12.17.2021.TD Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 18 października 2021 r. znak GWB.6740.12.17.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-10-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Krzysztof Ząbkowski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Fiołków 8

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem w gruncie GWB.6740.12.18.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 października 2021 r. i zarejetrowano pod nr GWB.6740.12.18.2021.TD Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 18 października 2021 r.

Data zgłoszenia 2021-10-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Press Glass S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Cielmicka 44

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia zewnętrznego placu składowego na stojaki dl produkcji szyb zespolonych (GWB.6740.9.44.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-10-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora KWANGJIN POLAND Sp z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Browarowa 23

Opis projektowanego obiektu

Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w hali produkcyjnej KWANGJIN POLAND Sp. z o.o. II etap - zmiana lokalizacji nagrzewnic gazowych GWB.6740.12.19.2021.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-10-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Monika i Arkadiusz Burzyńscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Piłsudskiego 73/18

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 18 w istniejącym budynku wielorodzinnym GWB.6740.12.21.2021.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-10-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marek Wilkiewicz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ułańska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu GWB.6740.12.20.2021.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-10-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Waldemar Wacławik
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Rybna 65A

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewenętrznej instalacji gazowej GWB.6740.12.22.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 października 2021 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.22.2021.TD Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 25 października 2021 r. znak GWB.6740.12.22.2021.TD

 1. 2021-09-20 09:00:12 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-09-16 15:26:53 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2021-09-28 09:20:54 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 4. 2021-09-28 09:19:38 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-09-28 09:18:36 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2021-09-20 08:59:27 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2021-10-25 14:55:35 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 8. 2021-09-21 16:54:33 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2021-09-27 12:30:51 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2021-09-27 09:30:07 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2021-10-04 10:13:35 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 12. 2021-09-24 11:15:40 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2021-10-04 10:11:57 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 14. 2021-09-24 11:20:29 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2021-10-19 09:32:10 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 16. 2021-09-28 14:52:37 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2021-10-11 09:24:51 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 18. 2021-09-27 09:07:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2021-10-18 12:17:45 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 20. 2021-10-04 10:15:18 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2021-10-19 15:23:54 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 22. 2021-10-04 14:13:31 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 23. 2021-10-18 12:39:21 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 24. 2021-10-06 10:32:01 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2021-10-18 10:51:50 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 26. 2021-10-18 10:49:02 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 27. 2021-10-07 09:24:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 28. 2021-10-11 09:11:25 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2021-10-21 11:30:12 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 30. 2021-10-21 11:25:17 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 31. 2021-10-21 11:20:35 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 32. 2021-10-21 11:25:58 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 33. 2021-10-21 11:24:19 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2021-10-25 13:35:51 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 35. 2021-10-25 08:56:51 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót