Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2022-08-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dominika Dominiuk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Jedności

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.88.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 sierpnia 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.88.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Przemysłowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących sieci rozdzielczych i przyłączy wodociągowych. Budowa poprzez wykop otwarty lub przewiert GWB.6740.9.27.2022.AF

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-08-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Halina Koczy
Adres projektowanego obiektu

43-100 ul. Wiosenna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.89.2022. TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 sierpnia 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.89.2022.TD 

Data zgłoszenia 2022-08-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieswzka Botor
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Powstańców

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.90.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 31 sierpnia 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.640.12.90.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Kinga Wcisło, Michał Wcisło
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Wiosenna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrzne i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.91.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 7 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.91.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wiejska

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia GWB.6740.9.28.2022.AF

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-08-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Lucyna Stencel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Starokościelna 33

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.92.2022.MKU)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 sierpnia 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.640.12.92.2022.MKU

Data zgłoszenia 2022-08-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Zygmunt Murawski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jaskrów

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.12.93.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.93.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Andrzej Rozkoszny
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Ziębia

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.94.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 7 września i zarejestrowno pod numerem GWB.6740.12.94.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Zenon Wietki
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Nad Jeziorem

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.95.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.95.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-08-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Anna Bizacka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Długa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.98.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.98.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rafał Parszy
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Strzelecka

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.96.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.96.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Bogumiła Owczarczyk
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Skalna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.97.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.97.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.29.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 7 września 2022r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.29.2022r.

Data zgłoszenia 2022-09-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Skotnica

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia  fi63 z rur PE GWB.6740.9.30.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zagłoszenie przyjęto w deniu 8 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.30.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Beata Czardybon
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Świerkowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dobudynku mieszkalnego GWB.6740.12.99.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 września 2022 r. i zarekestrowano pod numerem GWB.6740.12.99.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Krystyna Seibel
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Rybna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.100.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.100.TD

Data zgłoszenia 2022-09-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Joachim Kściuk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Krzywa 26

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.101.2022.BC

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 września 2022 r. i zarejetrowano pod numerem GWB.6740.12.101.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-09-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Radosław Kapinos
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Oświęcimska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.102.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 września 2022 r. i zarejetrowano pod numerem GWB.6740.12.102.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-09-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Niepodległości

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia GWB.6740.9.31.2022.BC

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Janusz Wróbel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jaskrów

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gaazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.103.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjętow dniu 8 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.103.TD

Data zgłoszenia 2022-09-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Michał Piotrowski
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Sublańska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.104.2022.LM

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 września 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.104.2022.LM

Data zgłoszenia 2022-09-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Katarzyna i Sławomir Mrugała
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Cyprysowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.106.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12.09.2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.106.TD

Data zgłoszenia 2022-09-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jarosław Kaźmierczak
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Różana

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.105.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12.09.2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.105.TD

Data zgłoszenia 2022-09-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Mazur
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB. 6740.12.107.2022.LM)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora DOM DLA KAŻDEGO MG SP. Z O.O. SP. K.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Polnych Kwiatów

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (GWB.6740.9.32.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Henryk Botor
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jagodowa

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.108.2022.LM)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Mirosław Kulka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami (GWB.6740.9.34.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Mirosław Kulka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami (GWB.6740.9.33.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Wyszyńskiego

Opis projektowanego obiektu

Wykonanie linii kablowej oświetleniowej , wiaty śmietnikowej, małej architektury GWB.6740.9.35.2022.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Janusz Zazula prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cukiernia Lubi
Adres projektowanego obiektu

43 100 Tychy, ul. Armii Krajowej

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu uslugowym GWB.6740.12.110.2022.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-09-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Konwalii

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej przy ul. Konawalii GWB.6740.9.36.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 września 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.36.2022.TD

 1. 2022-08-17 14:05:06 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 2. 2022-08-17 12:45:54 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 3. 2022-08-17 10:48:39 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2022-08-19 13:12:57 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2022-08-23 14:07:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2022-09-05 13:22:47 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 7. 2022-09-05 13:17:32 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 8. 2022-08-23 14:09:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2022-09-08 11:37:36 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 10. 2022-08-23 14:12:15 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2022-08-23 14:18:56 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2022-09-05 13:41:43 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 13. 2022-08-29 08:25:30 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 14. 2022-08-29 08:24:48 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2022-09-05 13:18:55 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 16. 2022-09-05 13:15:19 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 17. 2022-08-31 12:52:18 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2022-09-07 13:37:20 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 19. 2022-08-31 12:53:46 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2022-09-05 13:21:52 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 21. 2022-09-02 10:53:35 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2022-09-07 11:18:00 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 23. 2022-09-02 13:19:00 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2022-09-07 13:38:48 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 25. 2022-09-02 10:55:12 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2022-09-05 13:19:27 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 27. 2022-09-05 13:14:02 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 28. 2022-09-02 10:57:06 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2022-09-08 10:18:39 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 30. 2022-09-05 13:28:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 31. 2022-09-09 13:13:06 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 32. 2022-09-05 13:52:17 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 33. 2022-09-05 14:15:47 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 34. 2022-09-02 13:20:33 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 35. 2022-09-07 11:15:55 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 36. 2022-09-06 13:09:08 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2022-09-13 10:59:37 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 38. 2022-09-08 12:11:18 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 39. 2022-09-08 15:31:26 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 40. 2022-09-07 11:20:33 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2022-09-08 12:06:05 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 42. 2022-09-08 12:28:33 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 43. 2022-09-08 09:43:28 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 44. 2022-09-14 11:22:26 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 45. 2022-09-08 11:04:52 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 46. 2022-09-12 14:41:25 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 47. 2022-09-12 08:58:03 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 48. 2022-09-12 14:40:58 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 49. 2022-09-12 08:56:02 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 50. 2022-09-14 09:56:02 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 51. 2022-09-15 09:34:55 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 52. 2022-09-15 16:57:43 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 53. 2022-09-16 11:04:56 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 54. 2022-09-16 11:05:50 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 55. 2022-09-26 12:59:10 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 56. 2022-09-28 11:18:34 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 57. 2022-09-28 11:15:31 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 58. 2022-09-29 17:52:58 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 59. 2022-09-29 12:26:35 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót