Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2023-04-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Martyna i Paweł Kwiek
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.29.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.29.TD

Data zgłoszenia 2023-05-04
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Katarzyna i Tomasz Kurdziel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bławatków

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrzenj i zewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.30.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.30.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tomasz Schaffer
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wąska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.31.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 11 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.31.TD

Data zgłoszenia 2023-05-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Aleksandra Leszek Tokarscy
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Rybna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.32.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 11 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.32.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jerzy Radwański
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Przejazdowa

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowany budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.34.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Sprawa nie podlega kognicji prawa budowlanego art 29 ust. 4 pkt 1 lit d

Data zgłoszenia 2023-05-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mysłowicka (ul Sielska)

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.14.2023.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.14.2023.ZB

Data zgłoszenia 2023-05-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Lech Bartosiewicz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kukułcza

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.33.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.33.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Kazimierz Burakowski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul Wschodnia

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.36.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.36.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Natalia i Henryk Targiel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Strzelecka

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego GWB.6740.12.35.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.35.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Małgorzata Roma Chmiel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy,ul. Śląska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do użykowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.37.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 maja 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.37.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-05-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zuzanna"
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zaręby

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa (rozbudowa) kanalizacji deszczowej (GWB.6740.9.16.2023.BN)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Lawendowa

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa sieci i przyłaczy wodociągowych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami wodociągowymi przy ul. Lawendowej w Tychach". (GWB.6740.9.15.2023.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-26
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Kościelna

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia fi 40 z rur PE

GWB.6740.9.20.2023.LM

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-26
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Adam i Izabela Bablok
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Malinowa 38

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem w gruncie dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

(GWB.6740.12.40.2023.BN)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 czerwca 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.40.2023.BN

Data zgłoszenia 2023-05-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Grzegorz Liszka
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Kowalska 3

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(GWB.6740.12.38.2023.BN)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 czerwca 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.38.2023.BN

Data zgłoszenia 2023-05-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marek Drabik
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Pod Lasem 1

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(GWB.6740.8.2.2023.DG)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Żorska

Opis projektowanego obiektu

Budowa gazociągu n/c (niskiego ciśnienia) wraz z przyłączem gazu

GWB.6740.9.19.2023.LM/BC

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Myśliwska

Opis projektowanego obiektu

Budowa gazociągu n/c (niskiego cisnienia) wraz z przyłączem gazu

(GWB.6740.9.18.2023.BN)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, al. Bielska

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej Dz 400 Dz 225 z rur PE

(GWB.6740.9.17.2023.BN)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-05-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dorota Łaciak
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Żółkiewskiego 14

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(GWB.6740.12.39.2023.BN)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 czerwca 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.39.2023.BN

Data zgłoszenia 2023-06-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Mirosław Musioł
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul Długa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.41.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 czerwca 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.640.12.41.2023.TD

 1. 2023-05-02 14:29:23 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 2. 2023-05-10 10:39:34 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-05-09 09:13:31 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2023-05-12 12:26:48 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 5. 2023-05-11 13:39:01 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2023-05-12 08:58:23 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2023-05-11 13:40:51 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2023-05-22 14:05:41 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2023-05-23 11:29:19 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 10. 2023-05-16 08:06:00 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 11. 2023-05-16 08:02:30 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2023-05-15 11:51:38 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-05-15 08:44:46 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2023-05-22 13:49:22 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 15. 2023-05-18 11:52:07 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2023-06-06 11:00:27 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 17. 2023-05-18 11:54:23 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2023-06-06 10:58:18 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 19. 2023-05-19 12:27:15 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 20. 2023-05-19 12:25:43 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2023-05-25 11:36:14 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 22. 2023-05-25 11:36:03 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 23. 2023-05-24 15:12:36 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 24. 2023-05-24 15:12:28 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2023-06-01 14:04:43 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 26. 2023-06-01 14:02:33 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 27. 2023-06-01 14:02:26 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 28. 2023-06-01 14:00:13 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2023-06-06 10:56:09 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 30. 2023-06-01 15:07:12 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 31. 2023-06-06 10:56:46 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 32. 2023-06-01 15:23:46 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 33. 2023-06-02 12:19:44 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 34. 2023-06-02 12:05:34 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 35. 2023-06-01 14:43:54 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2023-06-01 15:30:04 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2023-06-01 15:42:55 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 38. 2023-06-06 10:55:20 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 39. 2023-06-01 15:52:52 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2023-06-06 13:50:50 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 41. 2023-06-05 12:38:32 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót