Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2021-12-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Edyta Klos-Kanclerska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Stoczniowcó 70

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z lokalem usługowym GWB.6740.12.40.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 14 grudnia 2021 r. pod numerem GWB.6740.12.40.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-12-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Stanisław Kubica REGIS
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji dla budynku produkcyjnego GWB.65740.12.44.2021.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100, ul. Uczniowska

Opis projektowanego obiektu

Sieć oświetlenia psiego wybieguw okolicy Mediateki (GWB.6740.9.54.2021.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 grudnia 2021r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.54.2021.BC.

Data zgłoszenia 2021-12-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora PROMAX Sp z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku usługowym GWB. 6740.12.43.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejetrowano w dniu 17 grudnia 2021 r. pod numerem GWB.6740.12.43.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-12-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Aleksandra Andrzej Krzyżowscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Piaskowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.1.41.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 17 grudnia 2021 r. pod numerem GWB.6740.12.41.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-12-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tomasz Wawrzyczek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Cielmicka

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.42.2021.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejstrowano w dniu 20 grudnia 2021 r. pod numerem GWB.6740.12.42.2021.TD

Data zgłoszenia 2021-12-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Sienkiewcza

Opis projektowanego obiektu

Instalacja gazowa w budynku wielorodzinnym (GWB.6740.12.45.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bukowa

Opis projektowanego obiektu

Sieć oświetlenia zewnętrznego (GWB.6740.9.55.2021.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Szkolna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku użyteczności publicznej (GWB.6740.12.46.2021.TD)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Justyna i Michał Bałazy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Malinowa 32

Opis projektowanego obiektu

Instalacja gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.48.2021.TD)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gabriela Kulka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Rybna 16

Opis projektowanego obiektu

Instalacja gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.47.2021.TD)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora FUH Fabryka Reklamy Magdalena Małek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kościuszki 19

Opis projektowanego obiektu

Wewnętrzna instalacja gazu dla lokalugastronomicznego (GWB.6740.12.49.2021.TD)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-01-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Zakład Usługowo-Handlowy "ZMIROB" Rolnik, Ząbek Spółka Jawna
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej instalacji gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (GWB.6740.12.1.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-01-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jacek Cyganek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Targiela

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej w budynku miesakalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.2.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 18 stycznia 2022 r. pod nr GWB.6740.12.2.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-01-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Andrzej Chmiel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Starokościelna 9

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.4.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 stycznia 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.4.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-01-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Anna Kaczanowska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Cyprysowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego

GWB.6740.12.3.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 18 stycznia 2022 r. pod nr GWB.6740.12.3.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-01-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Elżbieta Greguła-Szatkiewicz i Marek Greguła
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Modrzewiowa 43

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalcji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.5.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-01-20
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Adam Tuzimek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska 5

Opis projektowanego obiektu

Wewnętrzna instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.6.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
 1. 2021-12-15 12:45:47 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-12-10 08:53:47 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2021-12-16 15:19:26 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2022-01-05 10:42:04 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-12-16 17:11:07 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2021-12-20 09:12:25 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2021-12-16 15:22:15 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2021-12-20 09:10:34 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 9. 2021-12-16 15:25:27 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 10. 2021-12-16 15:24:52 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2021-12-21 13:34:11 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 12. 2021-12-16 15:28:38 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2021-12-16 17:12:53 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2021-12-27 09:23:04 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2021-12-30 08:37:38 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2022-01-03 14:29:29 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2022-01-03 14:30:50 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2022-01-03 14:27:46 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 19. 2022-01-03 14:24:48 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2022-01-10 14:08:26 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2022-01-18 12:35:27 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 22. 2022-01-14 09:34:54 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 23. 2022-01-18 15:02:26 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 24. 2022-01-14 12:23:37 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2022-01-18 12:34:20 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 26. 2022-01-14 09:38:56 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 27. 2022-01-20 11:47:29 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 28. 2022-01-20 11:45:28 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót