Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2022-12-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Przemysłowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej, komory wodomierzowej oraz przyłącza (GWB.6740.9.48.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-01-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kościuszki

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wraz z przebudową kolektora kanalizacji deszczowej (GWB.6740.9.1.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgloszenie przyjęto w dniu 23 stycznia 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.1.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-01-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Roździeńskiego

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowla sieci kanalizacji deszczowej (GWB.6740.9.2.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgloszenie przyjęto w dniu 23 stycznia 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-01-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Renata Kotlorz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bzów

Opis projektowanego obiektu

Budowa zenętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.1.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 stycznia 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.1.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-01-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Joanna Wrożyna-Baraniak
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Jesionowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.2.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 stycznia 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.2.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-01-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Wioletta Guzdek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Jaskrów 

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.3.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 stycznia 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.3.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-01-25
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Justyna Białowąs
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jordana

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrzenj istalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.4.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lutego 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.4.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-01-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jacek Wróbel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Jana

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.137.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 4 stycznia 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.137.2022.TD

Data zgłoszenia 2023-01-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jóżef Cioska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Goździków

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.5.2023.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-01-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Stanisław Giel
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zielona

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.6.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lutego 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.6.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-01-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Henryka Hawrylewicz-Prosiek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy ul. Wiśniowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.7.2023.TD

Rozstrzygnięcia
 1. 2023-01-02 10:39:12 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 2. 2023-01-26 14:50:30 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-01-17 10:01:46 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2023-01-26 14:51:22 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 5. 2023-01-17 10:45:08 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2023-01-18 14:18:52 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2023-01-18 08:43:45 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2023-01-24 12:27:20 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 9. 2023-01-23 08:21:44 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2023-01-24 12:29:30 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 11. 2023-01-23 11:51:17 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2023-02-06 09:10:32 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-01-26 13:23:00 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2023-01-05 08:48:57 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 15. 2023-01-03 11:36:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2023-01-31 07:47:01 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2023-02-06 09:09:55 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 18. 2023-02-01 09:39:30 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2023-02-01 09:35:32 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót