Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2024-03-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Danuta Kołoczek
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy u. Katowicka

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.11.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 marca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.11.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-03-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Danuta Rusin
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Górna 10

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.12.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 marca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.12.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-03-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Barbara i Krzysztof Walter
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Jaskrów

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.13.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zagłoszenie przyjęto w dniu 15 marca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.13.2024. TD

Data zgłoszenia 2024-03-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Danuta Mizerek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zgody

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.14.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 marca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.14.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-03-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Sroka Elżbieta i Marek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Powstańców

Opis projektowanego obiektu

Budowa instlacji gazowej wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.15.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgloszenie przyjęto w dniu 19 marca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.15.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-03-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Matyka Marek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Pomarańczy

Opis projektowanego obiektu

Instalcja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.16.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgloszenie zostało wycofane przez Inwestora w dniu 21 marca 2024r.

Data zgłoszenia 2024-03-20
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Szczepanek Janusz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wiosenna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.17.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 marca 2024R. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.17.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-03-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Irena i Krzysztof Pałka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy

ul. Jagodowa 46/B

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

GWB.6740.8.2.2024.BN

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 16 04 2024 r i zarejestowano pod numerem GWB.6740.8.2.2024.BN

Data zgłoszenia 2024-03-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieszka Bagrowska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Starokościelna

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.18.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 kwietnia 2024r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.12.18.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-03-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora PEC Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Husarii Polskiej i ul. Harcerska

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (GWB.6740.9.7.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 kwietnia 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-03-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Barbara Hantulik
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.19.2024.TD/BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-03-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jens Piroth
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ułańska

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych na budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe. (GWB.6740.8.3.2024.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 kwietnia 2024 r., i zarejestrowano pod nr GWB.6740.8.3.2024 r. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Data zgłoszenia 2024-04-03
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Krzysztof Pawełczyk
Adres projektowanego obiektu

ul. Jaracza 20A, 43-100 Tychy

Opis projektowanego obiektu

Projekt zabudowy schodów wejściowych do obiektu.

GWB.6740.8.4.2024.BN

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało wycofane przez inwestora w dniu 04 04 2024 r.

Data zgłoszenia 2024-04-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Zbigniew Żmijowski, Krystyna Żmijowska
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Magnolii 12

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.20.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 10 kwietnia 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.20.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-04-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Danuta Juranek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul Krótka

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użykowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.21.2029.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 kwietnia i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.21.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-04-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Charge Polska Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Oświęcimska/Brzoskwiniowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV oraz zestawów kablowych w celu wykonania zasilania ładowarek elektrycznych zlokalizowanych na terenioe kompleksu usługowo-handlowego.

GWB.6740.9.11.2024.DG

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-04-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora PEC Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ks. Świeżego, ul. Myśliwska

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłaczami  (GWB.6740.9.10.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-04-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora PEC Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Sikorskiego, ul. Zgrzebnioka, ul. Zaręby

Opis projektowanego obiektu

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami (GWB.6740.9.9.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-04-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora PEC Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Leginów Polskich , ul. Lencewicza

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłaczami (GWB.6740.9.8.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-04-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Edyta Krejnowska
Adres projektowanego obiektu

ul. Mysłowicka 16

43-143 Tychy

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

GWB.6740.8.5.2024.BN

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało wycofane przez inwestora w dniu 15.04.2024 r.

Data zgłoszenia 2024-04-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Arkadiusz Pająk
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Topolowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użykowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.22.2024.TD

Rozstrzygnięcia
 1. 2024-03-14 16:36:49 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 2. 2024-03-07 08:30:17 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2024-03-14 16:37:37 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 4. 2024-03-08 13:28:49 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2024-03-15 12:16:03 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 6. 2024-03-15 08:52:25 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2024-03-18 13:16:08 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 8. 2024-03-18 10:23:57 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2024-03-21 15:30:17 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 10. 2024-03-21 12:18:45 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 11. 2024-03-19 12:44:32 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2024-03-21 09:12:27 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 13. 2024-03-19 12:52:10 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2024-03-21 15:32:02 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 15. 2024-03-21 09:12:11 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 16. 2024-03-21 09:10:58 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 17. 2024-03-20 12:13:51 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2024-04-16 13:53:43 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 19. 2024-03-21 14:48:35 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 20. 2024-03-21 14:48:02 Nowak Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 21. 2024-04-03 13:36:28 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 22. 2024-03-22 10:50:51 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 23. 2024-04-02 13:44:26 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 24. 2024-03-25 13:32:03 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2024-04-02 15:12:19 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2024-04-15 13:08:20 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 27. 2024-04-12 13:33:53 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 28. 2024-04-03 15:12:48 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 29. 2024-04-03 15:11:55 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 30. 2024-04-04 14:11:12 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 31. 2024-04-04 14:10:15 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 32. 2024-04-03 12:51:41 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 33. 2024-04-03 12:48:24 Nowak Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2024-04-11 08:17:51 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 35. 2024-04-09 11:16:33 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2024-04-12 12:11:06 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 37. 2024-04-11 16:46:47 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 38. 2024-04-12 12:17:11 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 39. 2024-04-12 12:13:48 Gandzel Dorota - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2024-04-12 09:55:58 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2024-04-12 09:57:34 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 42. 2024-04-12 09:59:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 43. 2024-04-15 10:49:59 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 44. 2024-04-15 10:43:41 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 45. 2024-04-12 10:11:05 Nowak Barbara - Edycja istniejącej informacji
 46. 2024-04-12 10:10:16 Nowak Barbara - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 47. 2024-04-15 12:28:42 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót