Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2023-10-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jan Kubica
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Cisów

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrzenj i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.92.2023.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-10-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora WR INVEST DOM sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Rybna

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanistranej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przebudowa przyłącza wodociągowego do szesnastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej

Rozstrzygnięcia

Cofnięcie zgłoszenia

Data zgłoszenia 2023-10-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Elżbieta Ciereszko
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Szarotek

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem w gruncie (GWB.6740.12.87.2023.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-11-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dorota Frukacz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrzej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.91.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.91.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Daria Botor- Jędrzejewicz
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wieczorka

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.90.2023. TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie nie podlega przepismo prawa budowlanego

Data zgłoszenia 2023-11-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Nieruchomości JM Sp z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku wileorodzinnym GWB.6740.12.89.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.640.12.89.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieszka Latocha-Kusibab
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.88.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.88.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-03
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dariusz Ciaputa
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (GWB.6740.9.34.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało wycofane w dniu 14 listopada 2023r.

Data zgłoszenia 2023-11-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Michalski
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Konwalii

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.93.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.640.12.93.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Kobiela
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Szpakowa

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.8.12.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.12.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Lucyna i Dariusz Graf
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Katowicka

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.94.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.94.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-11-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jemiołowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami do 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (GWB.6740.9.36.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.36.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-11-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Edukacji 52-54

Opis projektowanego obiektu

Doświetlenie podwórka (GWB.6740.9.35.2023.BN)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.35.2023.BN

Data zgłoszenia 2023-11-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Andrzej Kusek
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Nad Jeziorem

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.95.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.95.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Joanna Pobożniak
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Leszczynowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.96.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.96.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieszka Geppart
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Modrzewiowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalcji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.97.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.97.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-11-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej (GWB.6740.9.37.2023.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.37.2023.BC

Data zgłoszenia 2023-11-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Barbara Szewczyk Bogusław Małysiak
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Jodłowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym bnudynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.98.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 listopada 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.98.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Anita i Janusz Czapscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Targiela

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa ścian zewnętrznych budynku mieszalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.13.2023.BN)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 listopada 2023r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.13.2023.BN

Data zgłoszenia 2023-11-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Barbara i Mariusz Szpiech
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w użykowanym budynku mieszkalnym jednorodzinny GWB.6740.12.99.2023.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listoapda 2023 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.99.2023.TD

Data zgłoszenia 2023-11-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora MAX LOGISTIC SP. Z O.O.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Obywatelska

Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych (GWB.6740.9.38.2023.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2023-12-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Aleksander Franczyk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, Al. Niepodległości

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym w użytkowanym budynku GWB.6740.12.100.2023.TD

Rozstrzygnięcia
 1. 2023-11-06 09:16:44 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 2. 2023-11-16 10:53:47 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-11-06 14:55:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2023-11-02 11:34:27 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2023-11-07 13:37:03 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 6. 2023-11-06 14:38:06 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2023-11-06 09:19:28 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2023-11-07 13:38:10 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 9. 2023-11-06 09:21:44 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2023-11-09 17:01:53 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 11. 2023-11-06 09:24:25 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2023-11-08 12:46:48 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-11-06 09:28:10 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2023-11-15 11:29:21 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 15. 2023-11-08 12:59:22 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2023-11-09 17:01:29 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 17. 2023-11-09 09:00:48 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2023-11-14 12:14:04 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 19. 2023-11-13 13:44:24 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2023-11-15 08:56:15 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 21. 2023-11-13 14:42:23 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2023-12-01 10:55:42 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 23. 2023-11-21 12:46:42 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2023-12-01 10:47:20 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 25. 2023-11-21 10:04:36 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2023-11-20 11:42:20 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 27. 2023-11-17 09:14:34 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 28. 2023-11-20 11:42:47 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 29. 2023-11-17 09:15:48 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 30. 2023-11-23 08:51:09 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 31. 2023-11-21 08:11:36 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 32. 2023-11-28 09:46:40 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 33. 2023-11-21 12:42:37 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2023-12-01 14:03:21 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 35. 2023-11-24 10:25:09 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2023-12-01 10:48:49 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 37. 2023-11-24 10:30:48 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 38. 2023-12-01 14:04:35 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 39. 2023-11-30 07:45:17 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2023-12-01 13:53:01 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2023-12-08 11:27:07 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót