Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2024-06-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jacek Zbieralski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ułańska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej (GWB.6740.12.41.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 24 czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.41.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Goździków 1

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku laboratorium chemiczno-mikrobiologicznym (GWB.6740.12.42.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 lipca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.42.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-12
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tadeusz Saternus
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Skotnica

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.43.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 18 czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.43.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Wojciech Pluta
Adres projektowanego obiektu

43-100 Jedności

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.44.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 17czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.44.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Alicja i Albin Korbel
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Narcyzów 59

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(GWB.6740.12.48.2024.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto 20 czerwca 2024 r., i zarejestrowano pod nr GWB.6740.12.48.2024 r.

Zaświadczenie z dnia 20 czerwca 2024 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Data zgłoszenia 2024-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Wojciech Korzeniowski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bajkowa 47/13

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Bajkowej w Tychach. (GWB.6740.12.45.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Magna Formpol sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Cielmicka

Opis projektowanego obiektu

Budowa ziemnej i wewnętrznej instalacji gazu ś/c oraz zespołu redukcyjnego gazu dla potrzeb zasilania zakładu zlokalizowanego przy ul. Cielmickiej 44 w Tychach (GWB.6740.12.46.2024.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 11 lipca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.46.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marek Ryszka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wiosenna 25

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalcji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.49.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-06-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Katarzyna i Ioannis Kiechajas
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Czarna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.47.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w dniu 18 czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.47.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dariusz Ciaputa + grupa inwestorów
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (GWB.6740.9.16.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-06-20
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Marzena i Mariusz Rodak
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Długa

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.50.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 24 czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.50.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Michalski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Nadrzeczna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego (GWB.6740.12.51.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 26 czerwca 2024r. pod numerem GWB.6740.12.51.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-25
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Bojdoł
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku usługowo-handlowego (GWB.6740.12.53.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 lipca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.53.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Roxana Jacek Krzyżowscy Sp. K.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (GWB.6740.9.17.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 2 lipca 2024r. pod numerem GWB.6740.9.17.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-06-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Łukasz Ryguła
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Wieniawskiego 35

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(GWB.6740.12.52.2024.ZB/TD)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 lipca 2024 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.12.52.2024.ZB/TD

Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 1 lipca 2024 r., w przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instaklacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego połozonego na działce nr 1179/34

Data zgłoszenia 2024-06-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Grażyna Pytowska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Czułowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.55.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lipca 202 4. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.55.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-06-28
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Helena Białas
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Nad Jeziorem 22

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.1.12.36.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 czerwca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.36.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-07-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Violetta Hermann
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Leśna 

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.54.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lipca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.54.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-07-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Maria i Ryszard Bernacki
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Bieruńska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.56.2024.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 lipca 2024 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.56.2024.TD

Data zgłoszenia 2024-07-04
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Darwina do ul. Grota Roweckiego) - GWB.6740.9.18.2024.BC

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie wycofane przez inwestora w dniu 9 lipca 2024r.

Data zgłoszenia 2024-07-05
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Krzyża Świętego
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bzów

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym probostwa i budynku kościoła (GWB.6740.12.57.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 lipca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.57.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-07-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla przy ul. Homera w tychach (GWB.6740.9.19.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-07-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Danuta Osuchowska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu (GWB.6740.12.58.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w dniu 16 lipca 2024r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.12.58.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-07-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Ireneusz Napierała
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kościelna

Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (GWB.6740.9.20.2024.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2024-07-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Czarneckiego

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych (GWB.6740.9.21.2024.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 lipca 2024r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.21.2024.BC

Data zgłoszenia 2024-07-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Charge Polska sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska/Brzoskwiniowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV oraz zestawów kablowych w celu wykonania zasilania ładowarek elektrycznych zlokalizowanych na terenie kompleksu usługowo-handlowego (GWB.6740.9.22.2024.AF).

Rozstrzygnięcia
 1. 2024-06-25 11:25:27 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 2. 2024-06-11 15:05:49 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2024-07-03 14:24:56 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 4. 2024-07-03 14:24:16 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 5. 2024-06-13 08:43:55 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2024-06-19 09:31:28 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 7. 2024-06-14 08:31:21 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 8. 2024-06-19 10:03:12 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 9. 2024-06-14 08:41:06 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2024-06-20 08:55:16 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 11. 2024-06-18 08:52:26 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 12. 2024-06-18 08:51:33 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2024-06-17 13:49:29 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2024-07-11 09:25:45 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 15. 2024-06-17 14:04:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 16. 2024-06-19 14:41:18 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2024-06-19 08:52:57 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 18. 2024-06-17 14:16:28 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2024-06-21 12:44:13 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2024-06-25 12:08:52 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 21. 2024-06-21 12:54:24 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2024-06-27 14:08:15 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 23. 2024-06-25 14:44:36 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2024-07-01 14:48:25 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 25. 2024-06-27 16:09:18 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2024-07-03 13:47:08 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 27. 2024-06-27 16:01:41 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 28. 2024-07-02 12:03:16 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 29. 2024-06-28 11:35:44 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 30. 2024-06-28 11:35:26 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 31. 2024-06-28 11:34:41 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 32. 2024-07-02 10:26:15 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 33. 2024-07-01 14:17:13 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2024-06-04 13:33:11 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 35. 2024-06-03 09:21:40 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2024-07-02 10:25:00 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 37. 2024-07-01 14:18:58 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 38. 2024-07-08 12:11:38 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 39. 2024-07-02 13:53:05 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2024-07-10 10:33:02 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 41. 2024-07-08 09:44:52 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 42. 2024-07-10 09:34:53 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 43. 2024-07-08 10:29:48 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 44. 2024-07-10 11:20:38 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 45. 2024-07-16 14:21:32 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 46. 2024-07-11 10:58:18 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 47. 2024-07-15 08:33:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 48. 2024-07-24 08:56:48 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 49. 2024-07-15 08:56:42 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 50. 2024-07-23 08:38:14 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót