Tyskie krajobrazy

Zgłoszenia budowy

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2022-05-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Piotr Kozioł, Jarosław Bykowski TECHEM S.C.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Starokościelna 1

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnęrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym (GWB.6740.12.45.2022.MKU)


Rozstrzygnięcia

Zgloszenie przyjęto w dniu 27 czerwca 2022 r. i zarejestrowano pod numerem znak GWB.6740.12.45.2022.MKU

Data zgłoszenia 2022-05-20
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora LUXTEL Tomasz Kalużny Lucyna Kaluzny Spólka Jawna
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy , ul. Drozdów

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami (GWB.6740.9.14.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.14.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-05-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Elsnera

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (GWB.6740.9.15.2002.LM)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie wycofano w dniu 31.05.2022r.

Data zgłoszenia 2022-05-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Celina Witek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Młyńska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnymn jednorodzinnym GWB.6740.12.46.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Złoszenie przyjęto w dniu 31 maja 2022 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.12.46.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-05-27
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ostróżki

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami(GWB.6740.9.16.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-05-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Dariusz Racut
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym GWB.6740.12.49.2022.TD

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-05-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jarosław Skapczyk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.47.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.47.2022.BC.

Data zgłoszenia 2022-05-31
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jarosław Skapczyk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewntrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.48.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.48.2022.BC.

Data zgłoszenia 2022-06-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Jerzy Sornek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wschodnia

Opis projektowanego obiektu

Budowa , przebudowa i rozbiórka wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.50.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.50.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-06-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.17.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-06-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Mirela i Dariusz Bula
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Fredry

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.52.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 10czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.52.2022.BC.

Data zgłoszenia 2022-06-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Karina Gamrot
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy,ul. Śląska

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.51.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 czerwca 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.51.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Norwida, ul. Nowokościelna

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.18.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 czerwca i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.18.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-06-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Beata Korzeniec
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Długa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.53.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-06-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Agnieszka i Michał Glinka
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszlanego jednorodzinnego (GWB.6740.12.54.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie wycofano w dniu 14 czerwca 2022r.

Data zgłoszenia 2022-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Tetmajera, Bajkowa, Armii Krajowej

Opis projektowanego obiektu

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej z przyłaczami do budynków (GWB.6740.9.19.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Adam Węgrzyk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy,ul. czarna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacvji gazu do budynku mieszkalnbego jednorodzinnego GWB.6740.12.55.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 czerwca 2022 r. i zarejetrowano pod numerem GWB.6740.12.55.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Andrzej Kania
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy, ul. Piaskowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.56.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 czerwca 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.56.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Edward Latusik
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kurpińskiego

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.57.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 czerwca 2022 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.57.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Hemena Nowak Dąbrowska, Marek Dąbrowski
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Budowlanych

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym z gabinetem lekarski GWB.6740.12.59.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 czerwca 2022 r. i zarejetrowano pod numerem GWB.6740.1.59.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Kompania Piwowarska S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych (GWB.6740.10.3.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-06-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Henryk i Krystyna Świerczyńscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Pod Lasem

Opis projektowanego obiektu

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.58.2022.BC)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-06-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Magdalena Sierzyńska
Adres projektowanego obiektu

43 - 100 Tychy ul. Czarna

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego GWB.6740.12.60.2022.TD

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 czerwca 2022 r. i zarejetrowano pod nuemrem GWB.6740.12.60.2022.TD

Data zgłoszenia 2022-06-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Sandra Wilczek
Adres projektowanego obiektu

ul. Bieruńska 62a/1, 43-100 Tychy

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnęrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.12.62.2022.MKU)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2022-06-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Irena i Kazimierz Duda
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Pod Lasem

Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.64.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 czerwca 2022r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.12.64.2022.BC

Data zgłoszenia 2022-06-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Joanna i Mariusz Cichowscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jaskrów

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.12.63.2022.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie wycofano w dniu 28 czerwca 2022r.

 1. 2022-06-27 13:16:49 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 2. 2022-06-27 13:14:03 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 3. 2022-06-27 13:13:37 Kubeczko Maria - Edycja istniejącej informacji
 4. 2022-05-25 13:39:52 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2022-06-15 13:36:13 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 6. 2022-05-23 10:08:55 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2022-05-31 14:04:22 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 8. 2022-05-25 14:16:46 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2022-05-31 12:47:34 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 10. 2022-05-30 09:10:22 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2022-06-01 11:53:43 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2022-06-01 13:01:36 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2022-06-07 14:46:08 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 14. 2022-06-01 11:24:15 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2022-06-06 12:48:37 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 16. 2022-06-01 11:28:46 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 17. 2022-06-29 12:00:48 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 18. 2022-06-07 11:27:10 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 19. 2022-06-07 11:19:28 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 20. 2022-06-13 12:35:04 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 21. 2022-06-10 09:02:42 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2022-06-22 11:04:13 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 23. 2022-06-10 09:35:04 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2022-06-23 10:18:16 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 25. 2022-06-10 12:20:24 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2022-06-14 10:14:49 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 27. 2022-06-29 11:59:17 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 28. 2022-06-14 10:19:43 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2022-06-29 11:51:24 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 30. 2022-06-15 15:20:14 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 31. 2022-06-17 11:43:36 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 32. 2022-06-17 08:40:34 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 33. 2022-06-22 11:01:29 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 34. 2022-06-17 08:42:23 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 35. 2022-06-22 10:59:16 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 36. 2022-06-17 08:44:21 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2022-06-24 07:29:14 Dudek Tomasz - Edycja istniejącej informacji
 38. 2022-06-22 14:56:39 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 39. 2022-06-22 13:56:24 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2022-06-22 12:44:13 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2022-06-24 07:31:25 Dudek Tomasz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 42. 2022-06-27 13:16:23 Kubeczko Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 43. 2022-06-29 13:14:21 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 44. 2022-06-29 08:49:08 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 45. 2022-06-29 11:58:16 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 46. 2022-06-29 08:50:53 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót