Tyskie krajobrazy

Łączność publiczna

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz informacji
Data zgłoszenia 2021-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 103 (działka nr 1775/37)

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą (GWB.6740.3.28.2021.ZB/TD).

Rozstrzygnięcia
  1. 2021-07-09 09:20:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót