Tyskie krajobrazy

Łączność publiczna

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz informacji
Data zgłoszenia 2021-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 103 (działka nr 1775/37)

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą (GWB.6740.3.28.2021.ZB/TD).

Rozstrzygnięcia

Po wycofaniu przez Inwestora wniosku w dniu 16 sierpnia 2021 r., organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania nr 501/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., o znaku: GWB.6740.3.28.2021.ZB/TD

Data zgłoszenia 2021-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

 Działka  nr 1775/37 położona przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą. (GWB.6740.3.45.2021.ZB/TD)

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2021-12-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska - działki nr 629/2, 565/2

Opis projektowanego obiektu

 

Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 nr TYC8001A wraz z kablowa linia zasilającą.(GWB.6740.3.59.2021.ZB/TD)

Rozstrzygnięcia
  1. 2021-09-01 08:39:53 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-09-01 08:39:45 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-07-09 09:20:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  4. 2021-10-14 16:17:52 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  5. 2022-01-20 17:19:32 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
  6. 2022-01-20 17:18:15 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
  7. 2022-01-20 17:17:46 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
  8. 2022-01-20 17:17:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót