Tyskie krajobrazy

Prezydent

Prezydent Miasta (P )
Kadencja 2024 - 2029
Symbol P
Kategoria Prezydent
Stanowisko Prezydent Miasta
Tytuł naukowy mgr
Imię Maciej
Nazwisko Gramatyka
Telefon 32 776-32-08
E-mail sekretariat@umtychy.pl
Zdjęcie Prezydent Miasta Maciej Gramatyka
Informacje dodatkowe

Kompetencje i zadania Prezydenta Miasta określają ustawy oraz Statut Miasta Tychy.
Prezydent w ramach przypisanych kompetencji:

 1. jest organem wykonawczym Gminy oraz organem administracji publicznej;
 2. zajmuje się realizacją bieżących spraw Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 3. wydaje decyzje i postanowienia dotyczące indywidualnych mieszkańców Miasta;
 4. w zakresie realizacji zadań zleconych występuje jako Prezydent miasta na prawach powiatu;
 5. kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń służbowych oraz innych decyzji kierowniczych;
 6. powołuje zastępców i powierza im prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu;
 7. upoważnia swoich zastępców i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 8. w przypadku realizacji zadań Miasta wykraczających poza merytoryczne zakresy działania wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, lub w przypadku realizacji zadań o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z wieloma podmiotami, może powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika. W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

Prezydent  jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych służb i inspekcji. Pełni funkcję Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza/udziałowca w spółkach, w których miasto ma akcje/udziały. Może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

 

Sprawozdania z działalności
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRedaktor Naczelny BIP
Osoba wprowadzająca informacjęWika Sebastian
Data wytworzenia informacji2024-05-07
 1. 2024-05-08 09:44:14 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 2. 2024-05-07 14:50:37 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 3. 2024-05-07 11:40:03 Wika Sebastian - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót