menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Prezydent
PDF Drukuj
Prezydent Miasta (P )
Kadencja: 2014 - 2018
Symbol: P
Kategoria: Prezydent
Stanowisko: Prezydent Miasta
Tytuł naukowy: mgr inż.
Imię: Andrzej
Nazwisko: Dziuba
Przynależność partyjna: Bezpartyjny
Telefon: (32) 776 - 32 - 08
Fax: (32) 776 - 32 - 38
E-mail: sekretariat@umtychy.pl
Zdjęcie: Obrazek
Informacje dodatkowe:

Kompetencje i zadania Prezydenta Miasta określają ustawy oraz Statut Miasta Tychy.

Prezydent w ramach przypisanych kompetencji:

1) powołuje Zastępców i powierza im prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu;

2) kieruje Urzędem poprzez wydawanie:

  • zarządzeń – przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego wykonania,
  • regulaminów – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,
  • instrukcji – przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,
  • poleceń służbowych (pisemne) – przepisy ustalające terminowe wykonanie,
  • innych decyzji kierowniczych;

3) upoważnia swoich Zastępców i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

4) tworzy i znosi komisje i zespoły jako organy pomocniczo – opiniodawczo – doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy , zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi;

5) w przypadku realizacji zadań Miasta wykraczających poza merytoryczne zakresy działania wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta lub w przypadku realizacji zadań o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z wieloma podmiotami może powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika. W skład Zespołów mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

Prezydent  jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwierzchnikiem powiatowych służb i inspekcji. Pełni funkcję Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza/ udziałowca w spółkach, w których miasto ma akcje/ udziały (może sprawować tę funkcję za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

Sprawozdania z działalności:
Załączniki: Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Redaktor Naczelny BIP
Osoba wprowadzająca
informację:
Chmielowiec Katarzyna
Data wytworzenia
informacji:
2014-11-27

Rejestr zmian:

  • 2014-12-11 13:06:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  • 2014-11-27 13:48:09 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  • 2014-11-27 13:45:19 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiany wprowadzone przed 25 września 2011 roku są dostępne w archiwalnej wersji BIP - kliknij tutaj