menu przedmiotowe
menu podmiotowe

INFORMACJE

Przebieg i efekty kontroli
PDF Drukuj
Wybierz Kategorię
1 Kontrole DUK
2 Kontrole Komisji Rewizyjnej
3 Marszałek Województwa Śląskiego
4 Najwyższa Izba Kontroli
5 Państwowa Inspekcja Pracy
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
7 Pozostałe kontrole
8 Regionalna Izba Obrachunkowa
9 Urząd Kontroli Skarbowej
10 Urząd Skarbowy
11 Wojewoda Śląski
12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska