menu przedmiotowe
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj
Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosków
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4” z podziałem na zadania:
Zad 1 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 1 – os. U i T”
Zad 2 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 2 – os. N i O”
Zad 3 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 3 – os. D, E, F”
Zad 4 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 4”

2020-05-11 1 2
2

Remont pokrycia dachowego nad szybem windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Tychy. II

2020-04-15 1 3
Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) oraz materiałów biurowych i papierniczych w ramach realizacji projektów pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" współfinansowanych z EFS w ramach (poddziałanie 11.1.4. RPO WSL 2014-2020)

2020-02-20 2 1
2

Dostawa artykułów higienicznych do budynku Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49

2020-02-14 0 0
3

Remont pokrycia dachowego nad szybem windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Tychy

2020-02-04 0 0
4

Publikacja Tyskiego Informatora Samorządowego w 2020 r.

2020-01-28 0 0
5

Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji - etap V

2020-01-13 1 1
6

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji

2020-01-10 2 6
7

Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2020 roku

2020-01-09 0 0
8

Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej w 2020 roku CUW.2610.6.2019

2019-12-20 0 0
9

Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w latach 2020-2022

2019-12-13 0 0
10

Kompleksowe dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

2019-12-12 0 0
60 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »