menu przedmiotowe
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj
Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosków
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4” z podziałem na zadania:
Zad 1 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 1 – os. U i T”
Zad 2 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 2 – os. N i O”
Zad 3 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 2 - cz. 3 – os. D, E, F”
Zad 4 „Modernizacja systemu oświetlenia – OBSZAR 4”

UWAGA!
Zamawiający informuje, iż w dniu 25 maja 2020 roku udzielił odpowiedzi na zapytania w sprawie treści Siwz oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 czerwca 2020 roku.

2020-06-15 2 12
2

Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57

2020-06-10 1 0
3

Remont dachu budynku w którym funkcjonuje Ekologiczno - Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" przy ul. Elfów 7 w Tychach

UWAGA:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych, otwarcie ofert opóźnione będzie o 30 minut. Otwarcie ofert transmitowane będzie przy pomocy platformy zoom. Link do udziału w otwarciu zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Link aktualny do sesji otwatcia https://us02web.zoom.us/j/82824044738?pwd=enI1eTdJMUN2MFBtbFFacjc4VEJidz09

Hasło: 8h1zBJ

2020-06-04 2 2
4

Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze miasta Tychy

UWAGA:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych, otwarcie ofert opóźnione będzie o 30 minut. Otwarcie ofert transmitowane będzie przy pomocy platformy zoom. Link do udziału w otwarciu zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Link aktualny do sesji otwatcia https://us02web.zoom.us/j/82824044738?pwd=enI1eTdJMUN2MFBtbFFacjc4VEJidz09

Hasło: 8h1zBJ

 

2020-06-04 1 0
Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Wykonanie w trybie projektuj i buduj zadania pn.: "Remont boiska wraz z przyległymi obiektami sportowymi na terenie ZS 1 przy ul. Wejchertów 1"

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że sesja otwarcia ofert dostępna będzie jedynie online. Kliknij tutaj, aby ogladać sesje otwarcia ofert na żywo (działa tylko w momencie trwania transmisji otwarcia ofert). Wymagane jest połączenie internetowe o przepustowosci min. 256Kb/s

2020-05-21 1 4
2

Remont schodów zewnętrznych do Pawilonu Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie  Miasta Tychy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że sesja otwarcia ofert dostępna będzie jedynie online. Kliknij tutaj, aby ogladać sesje otwarcia ofert na żywo (działa tylko w momencie trwania transmisji otwarcia ofert). Wymagane jest połączenie internetowe o przepustowosci min. 256Kb/s

2020-05-21 0 0
3

Remont pokrycia dachowego nad szybem windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Tychy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że sesja otwarcia ofert dostępna będzie jedynie online. Kliknij tutaj, aby ogladać sesje otwarcia ofert na żywo (działa tylko w momencie trwania transmisji otwarcia ofert). Wymagane jest połączenie internetowe o przepustowosci min. 256Kb/s

2020-04-15 2 3
4

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) oraz materiałów biurowych i papierniczych w ramach realizacji projektów pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" i "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" współfinansowanych z EFS w ramach (poddziałanie 11.1.4. RPO WSL 2014-2020)

2020-02-20 2 1
5

Dostawa artykułów higienicznych do budynku Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49

2020-02-14 0 0
6

Remont pokrycia dachowego nad szybem windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Tychy

2020-02-04 0 0
7

Publikacja Tyskiego Informatora Samorządowego w 2020 r.

2020-01-28 0 0
8

Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji - etap V

2020-01-13 1 1
9

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania pn. Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji

2020-01-10 2 6
10

Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2020 roku

2020-01-09 0 0
61 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »