menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
Urząd Miasta Tychy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj
Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosków
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Modernizacja systemu oświetlenia w mieście - projekt

2017-06-05 0 0
2

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga, Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga

2017-05-08 0 0
3

Remont mostków nad Potokiem Tyskim

2017-05-08 0 0
4

Remont zadaszenia od strony dziedzińca w LO II w Tychach przy ul. Norwida

2017-05-08 0 0
5

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach

2017-05-04 0 4
6

Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji

2017-05-04 0 0
7

Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji, ul. Hierowskiego oraz ciągu pieszego i siłowni plenerowej przy LO nr 2 im Norwida

2017-04-27 0 0
Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - projekt

2017-04-25 0 0
2

„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49”

UWAGA! Nowy termin składania i otwarcia ofert!

2017-04-21 0 2
3

Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku przy ul. Batorego 57.

2017-04-13 0 0
4

Remont powłoki malarskiej stalowej konstrukcji Stadionu Zimowego

2017-04-13 3 1
5

Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym

2017-04-12 1 1
6

Remont izolacji pionowej w MDK nr 2 przy ul. Elfów

2017-04-11 0 1
7

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i Zgody

2017-04-06 0 1
8

Dostawa sprzętu na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Tychy- DUT.271.40.2017

2017-04-03 0 0
9

Przeprowadzenie na terenie Miasta Tychy kampanii informacyjnej na billboardach w ramach projektu „e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”, realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WSL 2014-2020

2017-03-31 0 1
10

Remont obiektów sportowych w Gimnazjum nr 11 przy al. NIepodległości w Tychach

2017-03-31 0 0
11 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »