menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
Urząd Miasta Tychy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj
Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosków
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymanie stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2017 roku

2017-03-28 0 0
2

Sporządzenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-03-29 0 0
3

Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku przy ul. Batorego 57.

2017-04-13 0 0
4

Remont powłoki malarskiej stalowej konstrukcji Stadionu Zimowego

2017-04-12 1 0
5

Remont obiektów sportowych w Gimnazjum nr 11 przy al. NIepodległości w Tychach

2017-03-31 0 0
6

Remont kortów tenisowych przy LO II

2017-03-30 0 0
7

Remont izolacji pionowej w MDK nr 2 przy ul. Elfów

2017-04-11 0 1
8

Przeprowadzenie na terenie Miasta Tychy kampanii informacyjnej na billboardach w ramach projektu „e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”, realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WSL 2014-2020

2017-03-31 0 0
9

Dostawa sprzętu na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Tychy- DUT.271.40.2017

2017-04-03 0 0
10

Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym

2017-04-10 0 0
11

Budowa czterech murowanych wiat śmietnikowych w ramach zadań:

zadanie 1 - Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i Reymonta 12 i 48

zadanie 2 - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piłsudskiego 100 - 116

2017-03-30 0 1
12

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i Zgody

2017-03-31 0 0
13

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.: „Edukacyjna strefa gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego”, „Remont nawierzchni schodów terenowych przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego”

2017-03-29 0 0
Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową

2016-10-12 0 2
2

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 22

2016-09-30 0 0
3

„Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenie w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (system RFID HF), wraz z jego integracją z istniejącym u Zamawiającego systemem zarządzania biblioteką Prolib.”

2016-11-10 2 5
4

 

Opracowanie studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, wykonanie prognoz ruchu oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”

 

2016-10-06 0 0
5

Świadczenie usługi Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. „e-Urząd – tyski portal informacyjno – płatniczy” Działanie 2.1 RPO WSL 2014-2020

2016-10-06 0 0
6

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka

0 0
7

Budowa siłowni na ul. Braterskiej w Tychach

0 0
8

Remont wylotu RG2kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z osiedla Z do rzeki Gostynki

0 0
9

Wykonanie oraz dostawa przezroczystych urn wyborczych wraz z pokrowcami do Urzędu Miasta Tychy

2016-10-12 0 2
10

Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu Miasta Tychy na rok 2017

2016-10-07 0 0
9 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »