Tyskie krajobrazy

Instrukcja obsługi

Obowiązek wprowadzenia instrukcji obsługi wynika z § 11 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)

Nawigacja i konstrukcja serwisu
Serwis jest przystosowany do wyświetlania na urządzeniach z różnymi przekątnymi ekranu (strona jest responsywna).
Ze względu na to, że wyświetlana wersja jest różna w zależności od przekątnej ekranu,  opis nawigacji został przygotowany osobno dla obydwu wersji.

Wersja dla ekranów z dużą przekątną (desktop)
Nawigacja została podzielona na trzy główne elementy:

 1. Nagłówek zawierający narzędzia dostępności, które umożliwiają przełączenie motywu kolorystycznego strony, oraz zmianę wielkości fontu. Nagłówek ten jest zawsze widoczny niezależnie od stopnia przewinięcia strony.
 2. Nagłówek graficzny zawierający odnośnik do strony głównej BIP otwórz w nowym oknie, oraz serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Tychy otwórz w nowym oknie
 3. Poziomy panel nawigacyjny (główne menu poziome) - jest zawsze widoczne niezależnie od stopnia przewinięcia strony.
 4. Pionowy panel nawigacyjny (główne menu pionowe).

Elementy w menu poziomym są rozwijane. Dostęp do poszczególnych podkategorii można uzyskać poprzez kliknięcie na elemencie menu, co spowoduje rozwinięcie listy dostępnych kategorii.
Zarówno menu poziome jak i pionowe zawierają odpowiednio posortowane działy i kategorie zawierające informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Dostępna jest również nawigacja za pomocą klawiatury, zgodnie z przyjętymi w przeglądarkach standardami.

 • klawisz TAB przenosi do kolejnego odnośnika (lub w przypadku formularza, do kolejnego pola),
 • kombinacja klawiszy SHIFT + TAB przenosi do poprzedniego odnośnika (lub w przypadku formularza do poprzedniego pola),
 • klawisz ENTER na elemencie menu poziomego przełącza widoczność (zwija lub rozwija) kategorii menu,
 • w przypadku rozwiniętego menu, poruszanie się po kolejnych elementach jest możliwe za pomocą przycisków TAB, SHIFT+TAB, oraz strzałek GÓRA I DÓŁ.

Wersja dla ekranów z małą przekątną (mobile)
Nawigacja została podzielona na trzy główne elementy:

 1. Nagłówek zawierający narzędzia dostępności, które umożliwiają przełączenie motywu kolorystycznego strony, oraz zmianę wielkości fontu. Nagłówek ten jest zawsze widoczny niezależnie od stopnia przewinięcia strony.
 2. Nagłówek graficzny zawierający odnośnik do strony głównej BIP otwórz w nowym oknie, oraz serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Tychy otwórz w nowym oknie
 3. Lewy pionowy panel nawigacyjny (lewe główne menu pionowe) - odpowiednik menu poziomego dla wersji wyświetlanej na dużej przekątnej ekranu.
 4. Prawy pionowy panel nawigacyjny (prawe główne menu pionowe) - odpowiednik menu pionowego dla wersji wyświetlanej na dużej przekątnej ekranu.

Domyślnie obydwa menu pionowe są niewidoczne. Dostęp do nich można uzyskać poprzez zawsze widoczne przyski z ikonami tzw. "hamburgera" (trzy poziomie paski), umieszczone poniżej nagłówka odpowiednio po lewej i prawej stronie ekranu.
Obydwa menu pionowe zawierają odpowiednio posortowane działy i kategorie zawierające informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

Narzędzia dostępności
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
Narzędzia zostały umieszczone w zawsze widocznym nagłówku po prawej stronie.

1. Zmiana wielkości fontu

 • aby zmniejszyć font należy kliknąć ikonę minusa po lewej stronie od litery A
 • aby zwiększyć font należy klinąć ikoną plusa po prawej stronie od litery A
 • aby przywrócić domyślną wielkość fontu nalezy klinąć literę A znajdującą się pomiędzy ikonami minusa i plusa
 • każde kolejne kliknięcie ikony plus i minus odpowiednio zwiększa lub zmniejsza font o jednej stopień

2. Tryb wysokiego kontrastu

 • aby przełączyć stronę w tryb wysokiego kontrastu należy klikąć ikonę dwu-kolorowego koła
 • aby powrócić do domyślnej wersji kolorystycznej należy kliknąć ikonę słońca

3. Tryb czarno-biały

 • aby przełączyć stronę w tryb czarno-biały wysokiego kontrastu należy klikąć ikonę księżyca
 • aby powrócić do domyślnej wersji kolorystycznej należy kliknąć ikonę słońca

Okno właściwe
Jest to ta część serwisu, w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji. Okno składa się z:

 1. nagłówka informującego o odwiedzanym dziale
 2. treści wpisu (informacji)
 3. odsyłacza (linku) "Powrót" do strony poprzedniej
 4. odsyłacza (linku) "Archiwum" – jeżeli strona posiada informacje archiwalne
 5. metryczki, zawierającej informacje na temat
 • podmiotu udostępniającego informację
 • osoby odpowiedzialnej za informację
 • osoby wprowadzającej informację
 • daty wytworzenia informacji

      6. rejestru zmian dokonanych na stronie (zawierających informacje na temat użytkownika, który dokonał zmiany, daty dokonania zmiany, typu zmiany)

Skróty klawiaturowe
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej oraz dodatkowo można skorzystać z:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu z podświetleniem.
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu z podświetleniem.
 • LEWY ALT + SHIFT + F – przejście do wyszukiwarki.
 • LEWY ALT + SHIFT + H – przejście do strony głównej.
 • LEWY ALT + SHIFT + M – przejście do mapy strony.
 • LEWY ALT + SHIFT + Q – przejście do menu pionowego.
 • LEWY ALT + SHIFT + W – przejście do menu poziomego.
 • LEWY ALT + SHIFT + K – przełączenie wersji kolorystycznych kolejno domyślna, czarno-biała, kontrastowa.
 • ←↑→↓ – strzałki przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Wyszukiwarka
Pomaga znaleźć interesującą nas informację. Należy w tym celu w polu wyszukiwarki wpisać odpowiednie słowo i nacisnąć przycisk szukaj z ikoną lupy. System znajdzie wszystkie odpowiadające zapytaniu rekordy. Po znalezieniu szukanych informacji zostana wyświetlona lista wyników z odnośnikami do poszczególnych rekordów

Pliki PDF
Głównym formatem zapisu danych publikowanych w Biuletynie jest PDF.  Adobe® Portable Document Format (PDF) jest jednym ze standardowych sposobów zapisywania dokumentów elektronicznych. Plik PDF zawiera, oprócz tekstu i grafiki, wszystkie informacje niezbędne do nadania właściwego wyglądu dokumentowi, tj. czcionki, kolory, sposób formatowania. Wielką zaletą standardu jest to, że niezależnie od komputera, dokumenty zawsze wyglądają tak samo - zarówno na ekranie, jak i w druku oraz nie ma możliwości ich modyfikowania w sposób tak prosty jak wszystkie formaty Microsoft Office. Aby przeglądać i drukować pliki PDF, należy wcześniej zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat Reader®, rozpowszechniany bezpłatnie przez firmę Adobe. W tym celu należy:

 1. pobrać i zapisać na dysku wersję instalacyjną programu Adobe Acrobat Reader,
 2. uruchomić pobrany program,
 3. odpowiedzieć twierdząco na wszystkie pytania instalatora (w języku angielskim),
 4. po zakończeniu instalacji uruchomić powtórnie komputer.

Po jednokrotnym wykonaniu na komputerze powyższych czynności możliwe będzie przeglądanie i drukowanie wszelkich plików zapisanych w formacie PDF.

Brak wprowadzonych załączników
Powrót