menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
FINANSE
Podatki i opłaty
PDF Drukuj
Wydział Podatków i Opłat (DKP)
- Informacje -
1 INTERPRETACJA W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
2 KASA PODATKOWA
3 PODATEK LEŚNY
4 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
6 PODATEK ROLNY
7 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
8 STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU
9 ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
10 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
11 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
12 ZAŚWIADCZENIA
13 ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ
14 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ