menu przedmiotowe
menu podmiotowe

FINANSE

Podatki i opłaty
PDF Drukuj
Wydział Podatków i Opłat (DKP)
- Informacje -
1 INTERPRETACJA W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO
2 KASA PODATKOWA
3 OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
4 PODATEK LEŚNY
5 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
6 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
7 PODATEK ROLNY
8 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
9 STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU
10 ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
11 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
12 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
13 ZAŚWIADCZENIA
14 ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ
15 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ