Tyskie krajobrazy

Statut Miasta

Tekst jednolity
1

Jednolity tekst Statutu Miasta Tychy

Uchwały obowiązujące
1

Uchwała Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

2

Uchwała Nr XIII/250/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

3

Uchwała Nr 0150/X/171/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

4

UCHWAŁA NR 0150/LI/949/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

5

UCHWAŁA NR 0150/III/35/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

6

UCHWAŁA NR XXXI/490/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca

7

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/679/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

8

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1069/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

9

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

Uchwały nieobowiązujące
1

Uchwała Nr 0150/VIII/144/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała nieobowiązująca.

2

Uchwała Nr 0150/17/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach - uchwała nieobowiązująca.

3

Uchwała Nr 0150/18/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach - uchwała nieobowiązująca.

4

Uchwała Nr 0150/214/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. - Statut gminy miejskiej Tychy - uchwała nieobowiązująca.

5

Uchwała Nr 0150/303/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały 214/96 Statut Gminy miejskiej Tychy - uchwała nieobowiązująca.

6

Uchwała Nr 0150/31/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach - uchwała nieobowiązująca.

7

Uchwała Nr 0150/IV/33/90 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 września 1990 r. w sprawie Statutu Gminy Tychy - uchwała nieobowiązująca.

8

Uchwała Nr 0150/482/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. - Statut Miasta Tychy - uchwała nieobowiązująca.

9

Uchwała Nr 0150/604/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/96 Rady Miejskiej z dnia 4.01.1996 r. – Statut gminy miejskiej Tychy - uchwała nieobowiązująca.

10

Uchwała Nr 0150/618/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4.01.1996 r. – Statut gminy miejskiej Tychy - uchwała nieobowiązująca.

11

Uchwała 0150/652/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Tychy - uchwała nieobowiązująca.

Powrót