menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PDF Drukuj
Lista informacji
1

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 – nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Tychy w punktach 3 i 4 nieodpłatnego świadczenia obywatelskiego oraz punkcie 5 nieodpłatnej pomocy prawnej

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Tychy w 2019 roku

3

Zarządzenie Nr 0050/371/2018 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Tychy w 2019 r.

4

Harmonogram

5

Strona internetowa poświęcona darmowej pomocy prawnej

6

Wzory oświadczeń

7

Wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej