menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PDF Drukuj
Lista informacji
1

Informacja

2

Rozsztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w mieście Tychy

3

Zarządzenie Nr 0050/343/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018

4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

5

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2018 r.

6

Strona internetowa poświęcona darmowej pomocy prawnej

7

Wzory oświadczeń

8

Wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej