menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
Urząd Miasta Tychy
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PDF Drukuj
Lista informacji
1

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

2

Zarządzenie Nr 0050/28/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/386/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

3

Rozsztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w mieście Tychy w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

5

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2017 r.

6

Zarządzenie Nr 0050/386/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

7

Strona internetowa poświęcona darmowej pomocy prawnej

8

Wzory oświadczeń

9

Wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej