menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
FINANSE
Majątek publiczny
PDF Drukuj
Urząd Miasta Tychy
1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2015
2 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - za 2014 rok.
3 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - za 2013 rok.
4 Bilans na dzień 31.12.2012r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.
5 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - za 2012 rok.
6 Bilans na dzień 31.12.2011r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.
7 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - za 2011 rok.
8 Bilans na dzień 31.12.2010r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
9 Bilans na dzień 31.12.2009r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.
10 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - za 2010 rok.
11 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2009.
12 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2006.
13 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy - rok 2005.
14 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy - rok 2004.
15 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
16 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 30.09.2004r.
17 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2005r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
18 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2006r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
19 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2007.
20 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2007r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
21 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2008.
22 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2008r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.