menu przedmiotowe
menu podmiotowe

FINANSE

Majątek publiczny
PDF Drukuj
Urząd Miasta Tychy
1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2018
2 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2017
3 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2016 - korekta
4 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2016
5 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2015
6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2014
7 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2013
8 Bilans na dzień 31.12.2012r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.
9 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2012
10 Bilans na dzień 31.12.2011r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.
11 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2011
12 Bilans na dzień 31.12.2010r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
13 Bilans na dzień 31.12.2009r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.
14 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2010
15 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2009.
16 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2006
17 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy za rok 2005
18 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy za rok 2004
19 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
20 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 30.09.2004r.
21 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2005r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
22 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2006r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
23 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2007.
24 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2007r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
25 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2008.
26 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2008r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.