menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

FINANSE

Majątek publiczny
PDF Drukuj
Urząd Miasta Tychy
1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2017
2 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2016 - korekta
3 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2016
4 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2015
5 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2014
6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2013
7 Bilans na dzień 31.12.2012r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.
8 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2012
9 Bilans na dzień 31.12.2011r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011r.
10 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2011
11 Bilans na dzień 31.12.2010r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
12 Bilans na dzień 31.12.2009r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.
13 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2010
14 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2009.
15 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy za rok 2006
16 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy za rok 2005
17 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tychy za rok 2004
18 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
19 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2004 do 30.09.2004r.
20 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2005r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
21 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2006r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
22 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2007.
23 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2007r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
24 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy - rok 2008.
25 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2008r. oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.