menu przedmiotowe
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane do 30 listopada 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania
1 A Ankieta - Druk
Druk oświadczenia majątkowego
2 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
3 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
4 Bartuś Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
5 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
6 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach
7 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
8 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista d/s Pomocy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
9 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.
10 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
11 Bucka Małgorzata - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
12 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
13 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
14 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
15 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
16 Chemicz Karolina - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
17 Chłopek Anna - Starszy Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
18 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
19 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Lokalowej
20 Cichy Ryszard - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
21 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd MiastaTychy - Wydział Komunikacji
22 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5
23 Damaschk Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 25 w Tychach
24 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
25 Dolińska Bożena - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
Urząd Miasta Tychy
26 Drob Henryk - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
27 Drozdek Henryk - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Urząd Miasta Tychy
28 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
29 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
30 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
31 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
32 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17
33 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
34 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Budownictwa
35 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
36 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
37 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Działalności Gospodarczej
38 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
39 Gałaszek Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
40 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Tychy
41 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach
42 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności
43 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
44 Gąska Katarzyna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
45 Gembka Jarosław - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
46 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
47 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
48 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
49 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10
50 Gospodarek Jerzy - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Tychy
51 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
52 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
53 Gramatyka Michał - Zastępca Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
54 Gramatyka Maciej - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
55 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
56 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
57 Gurdek Sławomir - Kierownik d/s Operacyjnych
Straż Miejska
58 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8
59 Idzik Magdalena - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
60 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
61 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
62 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
63 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
64 Jaworski Paweł - p.o. Dyrektora
Pracownia Planowania Przestrzennego
65 Jeleń Anna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
66 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
67 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
68 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
69 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
70 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
71 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Budownictwa
72 Kaszuba Marek - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
73 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
74 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej
Urząd Miasta Tychy
75 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
76 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
77 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
78 Kolczyńska Irena - Z-ca Kierownika
MOPS Tychy Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
79 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
80 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
81 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8
82 Konieczna Barbara - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
83 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach
84 Kordon Tomasz - Dyrektor
Teatr Mały w Tychach
85 Kowacka Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach
86 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach
87 Krzyżowska Felicja - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
88 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
89 Kściuczyk Andrzej - Radny
Rada Miasta Tychy
90 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
91 Kulka Alicja - Zastępca Prezydenta d/s Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Tychy
92 Kulka Alicja - Naczelnik Wydziału Geodezji
Urząd Miejski w Tychach
93 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
94 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
95 Kuźnik-Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
96 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
97 Kwaśniewicz Dorota - Dyrektor
Gimnazjum nr 5 w Tychach
98 Likos Halina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
99 Lipok - Bierwiaczonek Maria - Dyrektor
Muzeum Miejskie w Tychach
100 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
101 Losko Maria - Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
102 Loth Grażyna - Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Tychy
103 Lyszczok Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
104 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
105 Łukasiewicz-Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
106 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
107 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
108 Marczewski Andrzej - Dyrektor
Teatr Mały
109 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
110 Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Urząd Miasta Tychy
111 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie w Tychach
112 Matysiak Adam - Kierownik Referatu Urbanistyki
Urząd Miasta Tychy - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
113 Mazur Małgorzata - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Inwestycyjnych
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
114 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
115 Moczkowska Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
116 Moćko Stefan - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
117 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
118 Mrozowski Jacek - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
119 Mrówczyński Marek - Prezes Zarządu
MPGO Master Sp. z o.o.
120 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
121 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tychach
122 Niedbał Marek - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
123 Niełacny Lucyna - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
124 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
125 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
126 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
127 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
128 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
129 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
130 Otok Dorota - Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
131 Palecka - Mazgaj Joanna - Kierownik ZUD
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
132 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
133 Paździorek-Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
134 Pietrusińska Katarzyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
135 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
136 Podmokły Mieczysław - Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury
Urząd Miasta Tychy
137 Polcyn Ryszard - Komendant
Straż Miejska
138 Polewka Ewa - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
139 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
140 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
141 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
142 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
143 Remplewska Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
144 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
145 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach
146 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
147 Rogalska Iwona - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
148 Rudnicka Jadwiga - P.O. Dyrektora
Muzeum Miejskie w Tychach
149 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
150 Sienicki Jerzy - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
151 Skoczylas Hanna - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej
Urząd Miasta Tychy
152 Skowroński Andrzej Antoni - Prezes Zarządu
"MASTER" - Odpady i Energia Sp. z o.o.
153 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
154 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
155 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
156 Solik Piotr - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
157 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
158 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie i Dziecku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
159 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
160 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6
161 Stec Miłosz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
162 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
163 Stokowy Anita - Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
164 Suchorska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 24 w Tychach
165 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
Urząd Miasta Tychy
166 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
167 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
168 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
169 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej
Urząd Miasta - Wydział Podatków i Opłat
170 Szulc Mariola - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
171 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
172 Śmieszek - Szkutek Anna - P.O. Dyrektora
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
173 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Tychy
174 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
175 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
176 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
177 Wac Dorota - Kierownik Referatu Wymiaru Podatków
Urząd Miasta Tychy
178 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
179 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
180 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
181 Wieczorek Wojciech - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
182 Wiertelorz Bożena - Kierownik
MOPS Tychy - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
183 Wistuba Jan - 1) Członek Zarządu, 2) Wiceprezes ds. Finansowych
1) Śródmieście Sp. z o. o. w Tychach, 2) MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
184 Wodniok Maria - Inspektor
MOPS Tychy - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
185 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
186 Wojakowski Mariusz - Kierownik d/s Prewencji
Straż Miejska
187 Wojciech Marta - Starszy Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
188 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
189 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
190 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
191 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
192 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
193 Wrona Monika - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
194 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
195 Zbyszowska Magdalena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
196 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
197 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
198 Zięba Artur - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
199 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach