menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Publikowane do 30 listopada 2014 r
PDF Drukuj
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania
1 A Ankieta - Druk
Druk oświadczenia majątkowego
2 Andrianik Patrycja - Kierownik Referatu
Urząd Miasta
3 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
4 Bandura Barbara - Dyrektor
Gimnazjum nr 7
5 Baran Jacek - Dyrektor
Zespół Szkół Sportowych w Tychach
6 Bartuś Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
7 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
8 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach
9 Borowicz Jadwiga - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
10 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista d/s Pomocy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
11 Brud Zbigniew - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.
12 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
13 Bucka Małgorzata - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
14 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
15 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
16 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Tychach
17 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
18 Chemicz Karolina - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
19 Chłopek Anna - Starszy Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
20 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
21 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Lokalowej
22 Cichy Ryszard - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
23 Czagan-Niedbał Anna - Radna Miasta Tychy do dnia 14 listopada 2012 r.
Urząd Miasta Tychy
24 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd MiastaTychy - Wydział Komunikacji
25 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5
26 Damaschk Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 25 w Tychach
27 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
28 Dolińska Bożena - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
Urząd Miasta Tychy
29 Drob Henryk - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
30 Drob Henryk - Prezes
Tyski Sport S.A.
31 Drozdek Henryk - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Urząd Miasta Tychy
32 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
33 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
34 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
35 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17
37 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
38 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Budownictwa
39 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
40 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
41 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Działalności Gospodarczej
42 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
43 Gałaszek Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
44 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Tychy
45 Gawlik Mirosława - Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach
46 Gawryszek Dagmara - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności
47 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
48 Gąska Katarzyna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
49 Gembka Jarosław - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
50 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
51 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
52 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
53 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10
54 Gołdynia Grzegorz - Powiatowy Inspektor Sanitarny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
55 Gospodarek Jerzy - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Tychy
56 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
57 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
58 Gramatyka Michał - Zastępca Prezydenta
Urząd Miasta Tychy
59 Gramatyka Maciej - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
60 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
61 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
62 Gurdek Sławomir - Kierownik d/s Operacyjnych
Straż Miejska
63 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8
64 Idzik Magdalena - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
65 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
66 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
67 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
68 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
69 Jaworski Paweł - p.o. Dyrektora
Pracownia Planowania Przestrzennego
70 Jeleń Anna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
71 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
72 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
73 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
74 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
75 Kapała Aleksander - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
76 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Budownictwa
77 Kaszuba Marek - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
78 Kawa Bożena - Dyrektor
Gimnazjum nr 6 w Tychach
79 Kempa Agnieszka - Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej
Urząd Miasta Tychy
80 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
81 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
82 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
83 Kolczyńska Irena - Z-ca Kierownika
MOPS Tychy Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
84 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
85 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
86 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8
87 Konieczna Barbara - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
88 Kordeusz Rafał - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach
89 Kordon Tomasz - Dyrektor
Teatr Mały w Tychach
90 Kowacka Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach
91 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach
92 Krzyżowska Felicja - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
93 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
94 Kściuczyk Andrzej - Radny
Rada Miasta Tychy
95 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
96 Kulka Alicja - Zastępca Prezydenta d/s Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Tychy
97 Kulka Alicja - Naczelnik Wydziału Geodezji
Urząd Miejski w Tychach
98 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
99 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
100 Kuźnik-Glenszczyk Ramona - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
101 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
102 Kwaśniewicz Dorota - Dyrektor
Gimnazjum nr 5 w Tychach
103 Legwand Marcin - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 8
104 Likos Halina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
105 Lipok - Bierwiaczonek Maria - Dyrektor
Muzeum Miejskie w Tychach
106 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
107 Losko Maria - Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
108 Loth Grażyna - Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Tychy
109 Lyszczok Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
110 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
111 Łukasiewicz-Zagała Dorota - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
112 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
113 Maciążka Agata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
114 Maciejewska Krystyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
115 Marczewski Andrzej - Dyrektor
Teatr Mały
116 Marczuk Gabriela - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
117 Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Urząd Miasta Tychy
118 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie w Tychach
119 Matysiak Adam - Kierownik Referatu Urbanistyki
Urząd Miasta Tychy - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
120 Mazur Małgorzata - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Inwestycyjnych
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
121 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
122 Moczkowska Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
123 Moćko Stefan - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
124 Moszyńska Jolanta - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
125 Mrozowski Jacek - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
126 Mrówczyński Marek - Prezes Zarządu
MPGO Master Sp. z o.o.
127 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
128 Mucha Sławomir - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tychach
129 Niedbał Marek - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
130 Niedziela Gabriela - Z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
131 Niełacny Lucyna - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
132 Niemiec Wiesława - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
133 Niesobska Marianna - Dyrektor
Gimnazjum nr 11 w Tychach
134 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
135 Nowak Natalia - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
136 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
137 Osior Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
138 Otok Dorota - Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
139 Palecka - Mazgaj Joanna - Kierownik ZUD
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
140 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
141 Paździorek-Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
142 Pietrusińska Katarzyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
143 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
144 Podmokły Mieczysław - Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury
Urząd Miasta Tychy
145 Polcyn Ryszard - Komendant
Straż Miejska
146 Polewka Ewa - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
147 Przybyłowska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
148 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
149 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
150 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
151 Remplewska Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
152 Rerich Wojciech - Dyrektor
Zespół Szkół nr 9 w Tychach
153 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach
154 Rogala Marcin - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
155 Rogalska Iwona - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
156 Rudnicka Jadwiga - P.O. Dyrektora
Muzeum Miejskie w Tychach
157 Rymer Barbara - Dyrektor
Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury
158 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
159 Sienicki Jerzy - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
160 Skoczylas Hanna - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej
Urząd Miasta Tychy
161 Skowroński Andrzej Antoni - Prezes Zarządu
"MASTER" - Odpady i Energia Sp. z o.o.
162 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
163 Sobczak Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
164 Sobczyk Piotr - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
165 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
166 Solik Piotr - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
167 Sowa Alina - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
168 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista ds. Pomocy Rodzinie i Dziecku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
169 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
170 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6
171 Stec Miłosz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
172 Stęchły Alicja - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
173 Stokowy Anita - Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
174 Suchorska Anna - Dyrektor
Przedszkole nr 24 w Tychach
175 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
Urząd Miasta Tychy
176 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
177 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
178 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
179 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej
Urząd Miasta - Wydział Podatków i Opłat
180 Szulc Mariola - Radna Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
181 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
182 Śmieszek - Szkutek Anna - P.O. Dyrektora
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
183 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Tychy
184 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
185 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
186 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 5 w Tychach
187 Wac Dorota - Kierownik Referatu Wymiaru Podatków
Urząd Miasta Tychy
188 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
189 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
190 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
191 Węgrzyn Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
192 Wieczorek Wojciech - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
193 Wiertelorz Bożena - Kierownik
MOPS Tychy - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
194 Wistuba Jan - 1) Członek Zarządu, 2) Wiceprezes ds. Finansowych
1) Śródmieście Sp. z o. o. w Tychach, 2) MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
195 Wodniok Maria - Inspektor
MOPS Tychy - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
196 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
197 Wojakowski Mariusz - Kierownik d/s Prewencji
Straż Miejska
198 Wojciech Marta - Starszy Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
199 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Spraw Obywatelskich
200 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
201 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
202 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
203 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
204 Wrona Monika - Dyrektor
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
205 Zabłocka Lucyna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
206 Zbyszowska Magdalena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
207 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
208 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy - Wydział Geodezji
209 Zięba Artur - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy - Wydział Komunikacji
210 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
211 Żyła Katarzyna - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy