Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2016
Data złożenia 2016-11-03
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-10-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Adam Szulc
Prezes
Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Przedmiot petycji

Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół)

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-10-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-05-30
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Handel uliczny

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-04-27
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu i uregulowanie stanu własnościowego nieruchomości gruntowych (działek) nr: 2530/16, 2531/16, 2540/16, 2541/16, 2544/16 stanowiących infrastrukturę techniczną Osiedla "R-2" (drogi, chodniki, zieleńce, parkingi)

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-04-21
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Biblioteczka Samorządowca

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-04-11
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przystąpienie Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2016-04-05
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Usunięcie nieprzyjemnego zapachu

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2017-05-23 13:43:26 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2016-11-29 09:24:59 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2016-11-28 10:48:34 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2016-11-22 11:36:30 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2016-11-22 11:35:41 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2016-11-22 11:32:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2016-11-21 11:58:28 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2016-11-08 12:39:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2016-11-08 12:38:38 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2016-11-08 10:48:11 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2016-11-08 10:47:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2016-11-08 10:46:58 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2016-11-08 10:46:04 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 14. 2016-11-03 08:21:08 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2016-11-03 08:20:33 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2016-11-02 12:31:22 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2016-11-02 12:30:34 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2016-08-31 11:27:18 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2016-08-31 11:26:41 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2016-08-31 11:13:23 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2016-07-06 15:31:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2016-07-06 15:31:21 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2016-06-03 12:15:24 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 24. 2016-05-24 09:21:44 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 25. 2016-05-24 09:04:13 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2016-05-24 08:57:29 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 27. 2016-05-24 08:53:32 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 28. 2016-05-23 08:36:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 29. 2016-05-23 08:35:29 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 30. 2016-05-23 08:34:41 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 31. 2016-05-20 11:32:22 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 32. 2016-04-27 15:19:03 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 33. 2016-04-25 13:44:37 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 34. 2016-04-25 12:23:07 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 35. 2016-04-23 09:02:02 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 36. 2016-04-20 15:24:00 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2016-04-13 08:22:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 38. 2016-04-13 08:22:34 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 39. 2016-04-13 08:21:06 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 40. 2016-04-12 13:24:33 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 41. 2016-04-12 13:24:04 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót