Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2019
Data złożenia 2019-12-05
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Adwokat Renata Sutor

Przedmiot petycji

Zmiana przepisów prawa

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-11-12
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Inwestycja w Parku Północnym w Tychach - wybieg dla psów

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-10-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Inwestycja planowana w parku Północnym

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-10-16
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Utrzymanie obecnych lokalizacji przystanków nazwanych "Mysłowicka Zastępczy"

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-10-14
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Robert Łaniewski
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Przedmiot petycji

Płatności bezgotówkowe

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-09-25
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wprowadzenie klimatycznego i środowiskowego stanu wyjątkowego w Tychach

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-08-26
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Opublikowanie na Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów słuzbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-08-20
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Przedmiot petycji

Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-06-05
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-05-28
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy ponoszonych wydatków, powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej analizy wynika, że zasadnym będzie w ciągu najbliższego roku aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2019-03-08
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2020-03-04 08:09:58 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-01-08 10:22:38 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2020-01-08 10:14:49 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 4. 2019-11-20 10:55:09 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2019-11-20 10:40:55 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 6. 2019-11-20 10:39:36 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 7. 2019-11-04 13:15:12 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2019-11-04 13:14:53 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2019-11-04 13:14:14 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2019-11-04 12:54:25 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2019-11-04 12:49:09 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2019-11-04 12:48:47 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2019-11-04 12:44:26 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2019-11-04 12:44:03 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2019-11-04 09:51:42 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2019-10-31 14:24:58 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2019-10-31 14:11:23 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 18. 2019-10-31 14:08:15 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2019-10-31 14:07:41 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2019-10-31 14:07:10 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2019-10-31 14:06:58 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2019-10-31 13:42:36 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2019-10-30 15:21:15 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 24. 2019-10-30 15:20:27 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 25. 2019-10-28 12:39:27 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2019-10-18 11:44:28 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 27. 2019-10-17 15:56:40 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 28. 2019-09-27 12:51:31 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2019-09-26 16:40:17 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 30. 2019-09-26 16:33:39 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 31. 2019-09-05 10:19:48 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 32. 2019-09-05 10:04:59 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 33. 2019-06-24 15:22:58 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 34. 2019-06-24 15:22:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 35. 2019-06-24 15:22:01 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 36. 2019-06-11 13:21:36 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 37. 2019-06-11 13:21:01 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 38. 2019-06-11 09:12:06 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 39. 2019-06-11 09:10:45 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 40. 2019-03-15 10:47:10 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 41. 2019-03-15 10:46:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 42. 2019-03-15 10:46:12 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót