Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2020
Data złożenia 2020-12-31
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-31
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-28
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-28
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-22
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-22
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-14
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Piotr Sterkowski

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-10
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Sławomir Bogusław Czech

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-12-09
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Natan Badura

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie remontu boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej 241.

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-10-26
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Zakup lub wynajęcie przez miasto dla stosowynch służb miejskich drona do przeprowadzania kontroli oraz wykrywania łamania przepisów antysmogowych na terenia Miasta Tychy, a w szczególności w rejonie osiedli Glinka, Regina, Żwaków

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-10-23
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Podjęcie działań zmierzających do zwalczania nieuczciwej konkurencji powstałej na terenie miasta Tychy w zakresie przewozu osób taksówkami

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-08-08
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-07-20
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przejęcie przez Miasto Tychy nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Rodakowskiego oznaczonej jako działka gruntu nr 2531/16

Przebieg postępowania

 

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-06-03
Adresat petycji

Prezydenta Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

BRAAM Sp. z o.o.

Przedmiot petycji

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-04-16
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

BRAAM Sp. z o.o.

Przedmiot petycji

Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Tychy w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-03-24
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

"Koalicja Polska Wolna od 5G"

Przedmiot petycji

Ochrona zdrowia i życia mieszkańców

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2020-02-12
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Zagospodarowanie działki nr 562/5 przy ul. Chałupniczej w Tychach

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2021-06-21 11:18:39 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-06-21 11:15:56 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 3. 2021-06-21 11:15:12 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 4. 2021-06-21 11:14:37 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-06-21 11:14:08 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 6. 2021-06-21 11:13:41 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 7. 2021-06-21 11:13:15 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 8. 2021-06-21 11:12:40 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 9. 2021-06-21 11:12:02 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 10. 2021-06-21 11:04:58 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
 11. 2021-03-04 15:48:40 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 12. 2021-03-04 15:47:41 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 13. 2021-03-04 15:46:33 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 14. 2021-03-04 15:45:41 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 15. 2021-03-04 15:44:42 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 16. 2021-03-04 15:43:47 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 17. 2021-03-04 15:42:51 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 18. 2021-03-04 15:42:01 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 19. 2021-02-16 09:53:15 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 20. 2021-02-16 09:52:35 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 21. 2021-02-16 09:51:53 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 22. 2021-02-16 09:51:17 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 23. 2021-02-16 09:50:50 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 24. 2021-02-16 09:50:07 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 25. 2021-01-11 15:04:16 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 26. 2021-01-11 15:03:55 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 27. 2021-01-11 15:03:12 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 28. 2021-01-11 15:02:44 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 29. 2021-01-11 15:02:19 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 30. 2021-01-11 15:01:52 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 31. 2021-01-11 15:00:55 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 32. 2021-01-11 14:59:49 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 33. 2021-01-11 14:59:36 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 34. 2021-01-11 14:58:12 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 35. 2021-01-11 14:57:29 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 36. 2021-01-11 14:28:16 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 37. 2021-01-11 14:27:44 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 38. 2021-01-11 14:22:27 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 39. 2021-01-11 14:20:22 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 40. 2021-01-11 14:17:52 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 41. 2021-01-11 13:54:06 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 42. 2021-01-11 13:53:40 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 43. 2021-01-11 13:53:19 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 44. 2021-01-11 13:52:48 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 45. 2021-01-11 13:43:38 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 46. 2021-01-11 13:37:35 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 47. 2021-01-11 13:36:09 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 48. 2021-01-11 13:33:53 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 49. 2021-01-11 13:33:06 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 50. 2021-01-11 13:32:38 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 51. 2021-01-11 13:30:33 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 52. 2021-01-11 13:28:30 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 53. 2020-12-17 15:49:08 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 54. 2020-12-16 15:40:24 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 55. 2020-12-11 09:15:58 Siewier Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
 56. 2020-12-09 08:27:18 Siewier Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 57. 2020-12-08 14:49:43 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 58. 2020-12-08 14:49:12 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 59. 2020-12-08 14:47:34 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 60. 2020-12-08 14:45:30 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 61. 2020-12-01 11:16:09 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 62. 2020-11-26 11:53:10 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 63. 2020-11-26 11:52:31 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 64. 2020-09-02 14:37:55 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 65. 2020-09-02 14:37:10 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 66. 2020-09-02 14:36:18 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 67. 2020-08-25 11:52:20 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 68. 2020-08-17 14:03:11 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 69. 2020-08-17 09:11:58 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 70. 2020-08-12 12:28:46 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 71. 2020-07-23 16:37:43 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 72. 2020-07-23 16:33:53 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 73. 2020-07-23 16:32:30 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 74. 2020-07-23 16:30:05 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 75. 2020-06-24 10:49:43 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 76. 2020-06-09 15:12:01 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 77. 2020-06-05 10:14:34 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 78. 2020-06-05 10:13:19 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 79. 2020-04-16 17:28:20 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 80. 2020-04-16 17:27:36 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 81. 2020-04-08 11:24:23 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 82. 2020-04-08 11:23:42 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 83. 2020-03-03 09:25:30 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
Powrót