Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2023
Data złożenia 2023-11-29
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Przedmiot petycji

Petycja do organu gminy o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-09-15
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Wykonanie łącznika pomiędzy nowopowstałym osiedlem przy ul. Jankowickiej, a ul. Strzelecką wraz z wykonaniem ronda

Przebieg postępowania
Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-06-26
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Likwidacja progów zwalniających na ulicach Wierzbowej i Szkolnej

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-05-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Petycja ws. zwiększenia świadomości prawnej dot. transplantacji wśród lokalnej społeczności

Przebieg postępowania

Zakończono

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2023-01-18
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej translantacji wśród lokalnej społeczności

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
 • Petycja [ Pobierz | Pokaż ] (2,71 MB)
 • Odpowiedź [ Pobierz | Pokaż ] (195,37 kB)
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLVIII/911/23 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2023 r. [ Pobierz | Pokaż ] (2,16 MB)
 • Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie przekazania petycji według właściwości [ Pobierz | Pokaż ] (1,09 MB)
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2024-01-26 14:46:14 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 2. 2023-12-21 14:42:37 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-12-21 14:41:33 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 4. 2023-12-21 14:40:27 Wika Sebastian - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2023-10-18 11:14:08 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2023-09-19 13:19:01 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 7. 2023-07-19 09:47:48 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2023-07-19 09:39:53 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2023-07-19 09:21:00 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2023-07-19 09:20:10 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2023-06-27 09:21:22 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2023-06-22 10:57:15 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2023-06-22 10:56:15 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2023-06-05 11:26:44 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2023-05-30 15:59:46 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 16. 2023-05-16 14:51:00 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 17. 2023-04-07 12:58:33 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 18. 2023-04-07 12:54:57 Gucwa Ewa - Edycja istniejącej informacji
 19. 2023-02-14 16:46:18 Gucwa Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót