Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2018
Data złożenia 2018-11-09
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie/ Jednostce/ Spółce Komunalnej - procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2018-09-13
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Przedmiot petycji

Wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energii

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2018-05-04
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2018-01-31
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Remont, w tym położenie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia dla drogi publicznej (gminnej) od ul. Katowickiej do ul. Jałowcowej

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

 1. 2018-12-19 09:28:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2018-11-21 12:56:01 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 3. 2018-10-23 08:17:01 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2018-10-23 08:16:15 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2018-10-23 08:16:02 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2018-05-30 13:49:51 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2018-05-30 13:49:33 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2018-05-14 11:20:11 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2018-05-14 11:16:27 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 10. 2018-04-06 12:21:09 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2018-04-06 12:20:49 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2018-04-06 12:20:21 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót