Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2015
Data złożenia 2015-11-17
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
ul. Bagatela 11 lok. 3
00-585 Warszawa

Przedmiot petycji

Wszczęcie kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  1. 2016-05-24 08:19:25 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-05-24 08:18:39 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-04-12 13:17:52 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2016-01-11 11:02:34 Gałka Dawid - Edycja istniejącej informacji
  5. 2015-11-24 12:57:10 Gałka Dawid - Edycja istniejącej informacji
  6. 2015-11-24 12:23:38 Gałka Dawid - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót