Tyskie krajobrazy

Wykaz złożonych petycji

Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wykaz złożonych petycji w roku 2017
Data złożenia 2017-10-02
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Daniel Alain Korona
Prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89

Przedmiot petycji

Przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego (komunikacji miejskiej) -  osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2017-07-31
Adresat petycji

Rada Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Remont drogi gminnej

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi
Data złożenia 2017-05-10
Adresat petycji

Prezydent Miasta Tychy

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Przekazanie tekstu/petycji dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2017" do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2

Przebieg postępowania

Zakończone

Załączniki
Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  1. 2017-10-25 13:51:14 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-10-25 12:28:35 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-10-03 08:41:49 Chmielowiec Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  4. 2017-09-06 13:58:28 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-09-06 13:57:53 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-08-25 10:20:15 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
  7. 2017-07-05 08:28:17 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2017-07-05 08:12:02 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  9. 2017-05-15 11:11:59 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  10. 2017-05-15 11:10:44 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
Powrót