Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2020
1 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
2 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
3 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
5 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
6 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
7 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
8 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
9 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
10 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
11 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
12 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
13 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
14 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
15 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
17 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2 w Tychach
18 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
19 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
20 Ciesielska-Wilczok Mariola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
21 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole Nr 19 w Tychach
22 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
23 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
24 Czerwiska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
25 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
26 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
28 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
29 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
30 Dryka Urzula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
31 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
32 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
33 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
34 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
35 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
38 Fijołek Wioletta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
39 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
40 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
41 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
42 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
43 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
44 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnch
45 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
46 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
47 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespól Szkół Muzycznych w Tychach
48 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
49 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
50 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
51 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
52 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
53 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
54 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
55 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
56 Gozdek Elżbieta - Z-ca Kierownika CAZ
Powiatowy Urząd Pracy
57 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
58 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
59 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
60 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
61 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
62 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
63 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
64 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
65 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
66 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
67 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
68 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
69 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
70 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
71 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
72 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
73 Kaczmarski Łukasz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
74 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
75 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
76 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
77 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
78 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
79 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
80 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
81 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
82 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
83 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
84 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
85 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
86 Kowalczyk Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
87 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
88 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
89 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
90 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
91 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
92 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
93 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
94 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
95 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
96 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
97 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
99 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
100 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
101 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
102 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogółnokształcące w Tychach
103 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
104 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
105 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
106 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
107 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
108 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17
109 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
110 Łuka Magdalena - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
111 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
112 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
113 Madowicz Jarosław - Członek Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
114 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
115 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
116 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
117 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
118 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
119 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
120 Moczkowska Aneta - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
121 Moczkowska Aneta - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
122 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
123 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
124 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
125 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
126 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
127 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
129 Otok Dorota - Kierownik CAZ
Powiatowy Urząd Pracy
130 Otok Dorota - Kierownik CAZ
Powiatowy Urząd Pracy
131 Otok Dorota - p.o. Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
132 Otok Dorota - p.o. Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
133 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
134 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
135 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
136 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
137 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
138 Paździorek-Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
139 Picho Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
140 Picho Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
141 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
142 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
143 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
144 Pluta Anna - Zastępca Kierownika
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
145 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
146 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
147 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
148 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
149 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
150 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
151 Pustelnik Agata - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
152 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
153 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
154 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
155 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
156 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
157 Rogalska Iwona - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
158 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
159 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
160 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
161 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
162 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
163 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
164 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
165 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
166 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
167 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
168 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
169 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
170 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
171 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
172 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
173 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
174 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
175 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
176 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
177 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
178 Sulisz Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
179 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
180 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
181 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
182 Szczęsny-Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
183 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
184 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
185 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
186 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
187 Szybalska - Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA"
188 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
189 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
190 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
191 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
192 Tuchowski Jacek - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
193 Tuchowski Jacek - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
194 Tuchowski Jacek - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
195 Twardzik Józef - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
196 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
197 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
198 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
199 Wencepel Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
200 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
201 Włodek Magdalena - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
202 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
203 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. Prewencji
Straż Miejska
204 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
205 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
206 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
207 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
208 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
209 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
210 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
211 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
212 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
213 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Straż Miejska
214 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
215 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
216 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
217 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
218 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
219 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
220 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
221 Zimnicka-Dutka Katarzyna - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
222 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
223 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
224 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót