Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2023
1 Anna Wolnik - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
2 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
3 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Bąk Arkadiusz - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
5 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
6 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
8 Biskup Artur - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
9 Bochenek Zbigniew - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
10 Bochenek Zbigniew - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
11 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
12 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
13 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
14 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
15 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
16 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
17 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
18 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2 w Tychach
19 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
20 Ciesielska-Wilczok Mariola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
21 Ciesielski Kamil - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
22 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
23 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
25 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
26 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
27 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
29 Dobroszek Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
30 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
31 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
32 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
33 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
34 Dziendziel Jarosław - Zastępca Komendanta
Straż Miejska
35 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
37 Ewa Kokoszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
38 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
39 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
40 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
41 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
42 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
43 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
44 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
45 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
46 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
47 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
48 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
49 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
50 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
51 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
52 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
53 Gozdek Elżbieta - Kierownik Działu Obslugi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy
54 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
55 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
56 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
57 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
58 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
59 Gurdek Sławomir - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
60 Gurdek Sławomir - Starszy insektor
Urząd Miasta Tychy
61 Gurdek Małgorzata - Specjalista Pracy z Rodziną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
62 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
63 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
64 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
65 Hałaczkiewicz Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
66 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnoształcące w Tychach
67 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
68 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
69 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
70 Jędrzejewska Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
71 Jędrzejko Maciej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
72 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
73 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
74 Kaczmarski Łuksz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
75 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
76 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
77 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
78 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
79 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
80 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
81 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
82 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
83 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
84 Kordeusz Rafał - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcace w Tychach
85 Kosmala Natalia - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
86 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
87 Kowalczyk Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
88 Krakowska-Nagi Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
89 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
90 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
91 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
92 Król Marcin - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
93 Królak Barbara - Kierownik Działu Pieczy Zastepczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
94 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
95 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
96 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
97 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Kubiak Klaudia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
99 Kudłacik Justyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
100 Kulnis Grażyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
101 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
102 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
103 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
104 Kwiatkowska Justyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
105 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
106 Lisek Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
107 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
108 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
109 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
110 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
111 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
112 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
113 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
114 Mleczyńska Alicja - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
115 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
116 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
117 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
118 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
119 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
120 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
121 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
122 Okoń Katarzyna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
123 Olczak Agata - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
124 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
125 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
126 Otok Dorota - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
127 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
129 Pająk Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach
130 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
131 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
132 Pietrzyk Justyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
133 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
134 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
135 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
136 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
137 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
138 Pustelnik Agata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
139 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
140 Rachuba Barbara - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
141 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
142 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
143 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
144 Rogalska Iwona - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
145 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
146 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
147 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze
148 Sawicki Przemysław - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
149 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
150 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
151 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
152 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
153 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
154 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
155 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
156 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
157 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
158 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
159 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
160 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
161 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
162 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
163 Szeligiewicz Małgorzata - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
164 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
165 Szybalska-Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "MOZAIKA" w Tychach
166 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
167 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
168 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
169 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
170 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
171 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
172 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
173 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
174 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
175 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
176 Włodek Magdalena - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
177 Wojakowski Mariusz - Starszy inspektor
Straż Miejska
178 Wojakowski Mariusz - Starszy inspektor
Straż Miejska
179 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
180 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcace w Tychach
181 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
182 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
183 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
184 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
185 Zamasz-Widera Joanna - Dyrektor
Młodziezowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
186 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
187 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
188 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
189 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
190 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
191 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
192 Zięba Artur - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
193 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
194 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Powrót