Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2023
1 Anna Wolnik - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
2 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
3 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Bąk Arkadiusz - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
5 Bebek Joanna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
6 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
7 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
8 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
9 Biskup Artur - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
10 Bochenek Zbigniew - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
11 Bochenek Zbigniew - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
12 Bogacka Ewa - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
13 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
14 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
15 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
16 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
17 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
18 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
19 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2
21 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2
22 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2 w Tychach
23 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
24 Ciesielska-Wilczok Mariola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
25 Ciesielski Kamil - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
26 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
27 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
29 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
30 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
31 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
32 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
33 Dobroszek Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
34 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
35 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
37 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
38 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
39 Dziendziel Jarosław - Zastępca Komendanta
Straż Miejska
40 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
41 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
42 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
43 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
44 Ewa Kokoszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
45 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
46 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
47 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
49 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
51 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
52 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
53 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
54 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
55 Giers Aneta - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze
56 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
57 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
58 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
59 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
60 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
61 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Gozdek Elżbieta - Kierownik Działu Obslugi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy
63 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
64 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
65 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
66 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
67 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
68 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
69 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
70 Gurdek Sławomir - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
71 Gurdek Sławomir - Starszy insektor
Urząd Miasta Tychy
72 Gurdek Małgorzata - Specjalista Pracy z Rodziną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
73 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
74 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
75 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
76 Halama Janina - Przedszkole nr 8 w Tychach
Przedszkole nr 8 w Tychach
77 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
78 Hałaczkiewicz Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
79 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnoształcące w Tychach
80 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
81 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
82 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
83 Jędrzejewska Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
84 Jędrzejko Maciej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
85 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
86 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
87 Kaczmarski Łuksz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
88 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
89 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
90 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
91 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Tychach
92 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
93 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
94 Knieć Oliwia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
95 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
96 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
97 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Kopiński Daniel - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
99 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
100 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
101 Kordeusz Rafał - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcace w Tychach
102 Kosmala Natalia - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
103 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
104 Kowalczyk Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
105 Krakowska-Nagi Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
106 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
107 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
108 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
109 Król Marcin - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
110 Królak Barbara - Kierownik Działu Pieczy Zastepczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
111 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
112 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
113 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
114 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
115 Kubiak Klaudia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
116 Kudłacik Justyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
117 Kulnis Grażyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
118 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
119 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
120 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
121 Kwiatkowska Justyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
122 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
123 Lisek Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
124 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
125 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
126 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
127 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
128 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
129 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
130 Mazur Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
131 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
132 Mleczyńska Alicja - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
133 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
134 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
135 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
136 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
137 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
138 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
139 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
140 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
141 Okoń Katarzyna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
142 Okoń Katarzyna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
143 Olczak Agata - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
144 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
145 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
146 Otok Dorota - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
147 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
148 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
149 Pająk Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach
150 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
151 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
152 Pietrzyk Justyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
153 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
154 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
155 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
156 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
157 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
158 Pustelnik Agata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
159 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
160 Rachuba Barbara - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
161 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
162 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
163 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
164 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
165 Rogalska Iwona - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
166 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
167 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
168 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze
169 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre miejsce" w Kobiórze
170 Sawicki Przemysław - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
171 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
172 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
173 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
174 Skoczylas Hanna - Dyrektor Biura ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Tychy
175 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
176 Smolorz Barbara - Dyrektor
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Tychach
177 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
178 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
179 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
180 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
181 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
182 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
183 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
184 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
185 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
186 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
187 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
188 Szeligiewicz Małgorzata - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
189 Szkudło Aleksandra - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
190 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
191 Szweda Ewa - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
192 Szybalska-Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "MOZAIKA" w Tychach
193 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
194 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
195 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
196 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
197 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
198 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
199 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
200 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
201 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
202 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
203 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
204 Włodek Magdalena - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
205 Wojakowski Mariusz - Starszy inspektor
Straż Miejska
206 Wojakowski Mariusz - Starszy inspektor
Straż Miejska
207 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
208 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcace w Tychach
209 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
210 Woźny Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
211 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
212 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
213 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
214 Zamasz-Widera Joanna - Dyrektor
Młodziezowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
215 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
216 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
217 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
218 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
219 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
220 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
221 Zięba Artur - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
222 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
223 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Powrót