Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2018
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
3 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
4 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
5 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
6 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
7 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
8 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkola Podstawowa nr 18 w Tychach
9 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
10 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
11 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
12 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
13 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
14 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
15 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
17 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
18 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
19 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
20 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
21 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
23 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
25 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
26 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
27 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
29 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót