Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2018
1 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
2 Bachniak Maria - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
3 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
4 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
5 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
6 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
8 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
9 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
10 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
„Śródmieście" Sp. z o.o.
11 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
12 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
13 Biskup Joanna - Dyrektor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
14 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
15 Borczyk Henryk - Prezes Zarządu
TTBS Sp. z o.o.
16 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
18 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
19 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
20 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
21 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
22 Chaberko Jerzy - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
23 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
24 Chełmiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Chełstowski Jakub - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
27 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
28 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
29 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
30 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
31 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
32 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
33 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
34 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
35 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
36 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
37 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
38 Drzewiecki Marcin - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
39 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
40 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
41 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
42 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
43 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
44 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
45 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
46 Fierla Damian - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
47 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
48 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
49 Furczyk Tadeusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
50 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
51 Garbarczyk-Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
52 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Współnych
53 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
54 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
55 Gibas Mirosława - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
56 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
57 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
RCGW S.A.
58 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
59 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
60 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkola Podstawowa nr 18 w Tychach
61 Golińska Elżbieta - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
62 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
63 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
64 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
65 Gozdek Elżbieta - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
66 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
67 Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
68 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
69 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
70 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
71 Grzesica Dorota - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
72 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
73 Gwoźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
74 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
75 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
76 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
77 Hyla Grzegorz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcace w Tychach
79 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
80 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
81 Janeczko Teresa - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
82 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
83 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
84 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
85 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstwowa nr 1 w Tychach
86 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
87 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
88 Kandzia Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
89 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
90 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
91 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
92 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
93 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
94 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
95 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
96 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
97 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Koniarczyk Aneta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
99 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
100 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
101 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
102 Kowalewska-Kostarz Agnieszka - p.o.Kierownika Referatu
Urząd Miasta Tychy
103 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o.
104 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
105 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
106 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
107 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
108 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
109 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
110 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
111 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
112 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
113 Kulesza Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
114 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
115 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
116 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
117 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
118 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
119 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
120 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
121 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
122 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
123 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
124 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
125 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
126 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
127 Madowicz Jarosław - Członek Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
128 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
129 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
130 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
131 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
132 Mazur Mariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
133 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
134 Moś Marek - Dyrektor
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Symfoniczna Miasta Tychy
135 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
136 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
137 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
138 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
139 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
140 Odrzywolska Joanna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
141 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
142 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
143 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
144 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
145 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
146 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
147 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
148 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
149 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
150 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
151 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
152 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
153 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
154 Porszke Paweł - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
155 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
156 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
157 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
158 Rafa Andrzej - Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach
159 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
160 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
161 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
TLT Sp. z o.o.
162 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
163 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
164 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
165 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
166 Rumieniuch Krystyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
167 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
DDPS "Wrzos"
168 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
169 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
170 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
171 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
172 Skoczylas Hanna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
173 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
174 Slezak Klaudiusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
175 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
176 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
177 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
178 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
179 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
180 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
181 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
182 Stec Miłosz - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
183 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
184 Szczepańska Daria - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
185 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
186 Szczęsny - Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
187 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
188 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
189 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
190 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
191 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
192 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
193 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
194 Tomasz Kwas - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
195 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
196 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
197 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
198 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
199 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
200 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
201 Węglarz Ewa - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
202 Wiertelorz Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
203 Włodek Magdalena - Starszy pracwownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
204 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
205 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
206 Wodzicka Teresa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
207 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Urząd Miasta Tychy
208 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
209 Wojciech Marta - Doradca Zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy
210 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
211 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
212 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogółnokształcące w Tychach
213 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
214 Woźniak Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
215 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
216 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
217 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
218 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
219 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
220 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
221 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
222 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
223 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
224 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkól nr 7 w Tychach
225 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót