Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2022
1 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
2 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
3 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
4 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
5 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
6 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
8 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
9 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
10 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
11 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
12 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
13 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
14 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
15 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
16 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
17 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2 w Tychach
18 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
19 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
20 Ciesielska-Wilczok Maiola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
21 Ciesielski Kamil - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
22 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
23 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
25 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
26 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
27 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
29 Dobroszek Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
30 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
31 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
32 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
33 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
34 Dziendziel Jarosław - Zastępca Komendanta
Straż Miejska
35 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
37 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
38 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
39 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
40 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
41 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
42 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Współnych Miasta Tychy
43 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
44 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
45 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
46 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
47 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
48 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
49 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
50 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
51 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
52 Gozdek Elżbieta - Kierownik Działu Obslugi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy
53 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
54 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
55 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
56 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
57 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
58 Gurdek Małgorzata - Specjalista Pracy z Rodziną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
59 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
60 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
61 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
63 Hałaczkiewicz Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
64 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
65 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
66 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
67 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
68 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
69 Jędrzejewska Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
70 Jędrzejko Maciej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
71 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
72 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
73 Kaczmarski Łukasz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
74 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
75 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
76 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
77 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
78 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Postawowa nr 3 w Tychach
79 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
80 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
81 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
82 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
83 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
84 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
85 Kowalczyk Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
86 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
87 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
88 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
89 Królak Barbara - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
91 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
92 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
93 Kubiak Klaudia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
94 Kulnis Grażyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
95 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
96 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
97 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
98 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
99 Kwiatkowska Justyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
100 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
101 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
102 Lisek Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
103 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
104 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
105 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
106 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
107 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
108 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
109 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
110 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
111 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
112 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
113 Mleczyńska Alicja - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
114 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
115 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
116 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkola Podstawowa nr 13 w Tychach
117 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
118 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
119 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
120 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
121 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
122 Otok Dorota - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
123 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
124 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
125 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
126 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
127 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
129 Pietrzyk Justyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
130 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
131 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
MASTER -Odpady i Energia Sp. z o.o.
132 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
133 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
134 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
135 Pustelnik Agata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
136 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
137 Rachuba Barbara - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
138 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
139 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
140 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
141 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
142 Rogalska Iwona - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
143 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
144 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
145 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze
146 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o.
147 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
148 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
149 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
150 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
151 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
152 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
153 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
154 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
155 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
156 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
157 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
158 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
159 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
160 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
161 Szybalska-Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
162 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
163 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
164 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
165 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
166 Tuchowski Jacek - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
167 Twardzik Józef - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
168 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
169 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
170 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
171 Wencepel Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
172 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
173 Włodek Magdalena - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
174 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
175 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
176 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Straż Miejska
177 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
178 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
179 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstwowa nr 10 w Tychach
180 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
181 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
182 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
183 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
184 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
185 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
186 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
187 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
188 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
189 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
190 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
191 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
192 Żelazny Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót