Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2022
1 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
2 Baran Jacek - Dyrektor
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
3 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
4 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
5 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
6 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
7 Biskup Artur - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
8 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
9 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
10 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
11 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
12 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
13 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
14 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
15 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
17 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
18 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum nr 2 w Tychach
19 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
20 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
21 Ciesielska-Wilczok Maiola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
22 Ciesielski Kamil - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
23 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
24 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
26 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
27 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
28 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
29 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
30 Dobroszek Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
31 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
32 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
33 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
34 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
35 Dziendziel Jarosław - Zastępca Komendanta
Straż Miejska
36 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
37 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
38 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
39 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
40 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
41 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
42 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
43 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Współnych Miasta Tychy
44 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
45 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
46 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
47 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
48 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejski Zarząd Oświaty
49 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
50 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
51 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
52 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
53 Gozdek Elżbieta - Kierownik Działu Obslugi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy
54 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
55 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
56 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
57 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
58 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
59 Gurdek Małgorzata - Specjalista Pracy z Rodziną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
60 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
61 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
62 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
63 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
64 Hałaczkiewicz Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
65 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
66 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
67 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
68 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
69 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
70 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
71 Jędrzejewska Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
72 Jędrzejko Maciej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
73 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
74 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
75 Kaczmarski Łukasz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
76 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
77 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
78 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
79 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
80 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Postawowa nr 3 w Tychach
81 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
82 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
83 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
84 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
85 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
86 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
87 Kordeusz Rafał - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
88 Kosmala Natalia - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
89 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
90 Kowalczyk Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
91 Krakowska-Nagi Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
92 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
93 Król Marcin - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
94 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
95 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
96 Królak Barbara - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
98 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
99 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
100 Kubiak Klaudia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
101 Kudłacik Justyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
102 Kulnis Grażyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
103 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
104 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
105 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
106 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
107 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
108 Kwiatkowska Justyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
109 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
110 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
111 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
112 Lisek Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
113 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
114 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
115 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
116 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
117 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
118 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
119 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
120 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
121 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
122 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
123 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
124 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
125 Mleczyńska Alicja - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
126 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
127 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
128 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkola Podstawowa nr 13 w Tychach
129 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
130 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
131 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
132 Okoń Katarzyna - p.o. Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
133 Olczak Agata - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
134 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
135 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
136 Otok Dorota - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
137 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
138 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
139 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
140 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
141 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
142 Pająk Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach
143 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
144 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
145 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
146 Pietrzyk Justyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
147 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
148 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
MASTER -Odpady i Energia Sp. z o.o.
149 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
150 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
151 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
152 Pustelnik Agata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
153 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
154 Rachuba Barbara - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
155 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
156 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
157 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
158 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
159 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
160 Rogalska Iwona - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
161 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
162 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
163 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze
164 Sawicki Przemysław - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
165 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o.
166 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
167 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
168 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
169 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
170 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
171 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
172 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
173 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
174 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
175 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
176 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
177 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
178 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
179 Szeligiewicz Małgorzata - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
180 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
181 Szybalska-Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
182 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
183 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
184 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
185 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
186 Tuchowski Jacek - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
187 Twardzik Józef - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
188 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
189 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
190 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
191 Wencepel Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
192 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
193 Włodek Magdalena - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
194 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
195 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
196 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Straż Miejska
197 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
198 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
199 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstwowa nr 10 w Tychach
200 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
201 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
202 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
203 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
204 Zamasz-Widera Joanna - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
205 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
206 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
207 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
208 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
209 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
210 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
211 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
212 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
213 Żelazny Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót