Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2022
1 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
2 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
3 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
4 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
5 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
6 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
7 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
8 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
9 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
10 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
11 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
12 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
13 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
14 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
15 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
17 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
18 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
19 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
21 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Twardzik Józef - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
23 Wencepel Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
24 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Żelazny Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót