Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2019
1 Baran Jacek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach
2 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach
3 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Beczała Alicja - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
5 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
6 Bednarski Grzegorz - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
7 Białowąs Bogdan - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
8 Bienia - Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole nr 18 w Tychach
9 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
10 Biskup Joanna - Dyrektor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
11 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
MOPS w Tychach
12 Borowiec Elżbieta - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach
14 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
15 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole nr 1 w Tychach
16 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
17 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole nr 21 w Tychach
18 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tychach
19 Chemicz-Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
21 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 2 w Tychach
22 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
23 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
24 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
25 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
26 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 5 w Tychach
27 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach
28 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
29 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
30 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
31 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
32 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
33 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
34 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
35 Drzewiecki Paweł - Dyrektor
Teatr Mały
36 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 14 w Tychach
37 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 17 w Tychach
38 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
39 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
40 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
41 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
42 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
43 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
44 Fryzeł Aldona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
45 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
46 Garbarczyk - Tur Wieńczysława - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
47 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
48 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
49 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
50 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
51 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
52 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Cetrum Oświaty
53 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole nr 10 w Tychach
54 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach
55 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
56 Gospodarek Jerzy - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
57 Gozdek Elżbieta - Z-ca Kierownika Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
58 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
59 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
60 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
61 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
62 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
63 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
64 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
65 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole nr 8 w Tychach
66 Iskierka Anita - Dyrektor
III LO w Tychach
67 Iskierka Anita - Dyrektor
III LO w Tychach
68 Iskierka Anita - Dyrektor
III LO w Tychach
69 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach
70 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 3 w Tychach
71 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
72 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole nr 20 w Tychach
73 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach
74 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
75 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
76 Kajstura Katarzyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
77 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
79 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
80 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach
81 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach
82 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach
83 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
84 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
85 Kołodziej Ewa - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
86 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
87 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
88 Koniarczyk Aneta - Kierownik referatu
Urząd Miasta Tychy
89 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
90 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 9 w Tychach
91 Kosowska-Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
92 Kowalewska - Kostarz Agnieszka - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
93 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
94 Kowol Andrzej - Prezes Zarządu
PKM Sp. z o.o.
95 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
96 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
97 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
98 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
99 Kruczek Artur - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
100 Krzystyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
101 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
102 Krzyżowska Aniela - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
103 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
104 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach
105 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
106 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
107 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
108 Leszczyńska - Kloc Małgorzata - Dyrektor
II LO w Tychach
109 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
110 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
111 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
112 Losko Maria - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
113 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
114 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
115 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach
116 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
117 Łuka Magdalena - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
118 Łyko Wojciech - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
119 Madowicz Jarosław - Wiceprezes Zarządu
MEGREZ Sp. z o.o.
120 Madowicz Jarosław - Wiceprezes Zarządu
MEGREZ Sp. z o.o.
121 Madowicz Jarosław - Członek Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
122 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 22 w Tychach
123 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4
124 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
125 Matysiak Adam - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
126 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
127 Moczkowska Aneta - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
128 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
129 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
130 Mrugała Monika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
131 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach
132 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach
133 Ochman Andrzej - Dyrektor
Miejski Zarząd Komunikacji
134 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
135 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
136 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
137 Otok Dorota - Kierownik Referatu
Powiatowy Urząd Pracy
138 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
139 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
140 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach
141 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
142 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
143 Paździorek-Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
144 Picho Dorota - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
145 Piotrowska Urszula - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
146 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
147 Pociask - Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
148 Pociask-Frącek Dorota - Dyrektor
Teatr Mały
149 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
150 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miesjkiej
Urząd Miasta Tychy
151 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
152 Ptak Katarzyna - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
153 Pustelnik Agata - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
154 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
155 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach
156 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach
157 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
158 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
159 Rogalska Iwona - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
160 Rogóż - Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
161 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
162 Sawicka Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
163 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
164 Sitko Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
165 Sitko Marzena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
166 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
167 Skoczylas Hanna - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
168 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
169 Solik Piotr - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
170 Spisak - Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
171 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
172 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
173 Starzec Krystyna - Dyrektor
Przedszkole nr 6 w Tychach
174 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
175 Sulisz Sylwia - Dyrektor
Przedszkole nr 11 w Tychach
176 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
177 Szczepańska Daria - Prezes
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
178 Szczęsny - Michalak Anna - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy
179 Szczurek Jerzy - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
180 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole nr 26 w Tychach
181 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
182 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
MEGREZ Sp. z o.o.
183 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
MEGREZ Sp. z o.o.
184 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o
185 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
186 Śmieszek - Szkutek Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
187 Śmieszek-Szkutek Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
188 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
189 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach
190 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
PKM Sp. z o.o. w Tychach
191 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
192 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
193 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
194 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 29 w Tychach
195 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
196 Wiertelorz - Rosner Bożena - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
197 Włodek Magdalena - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
198 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
199 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Urząd Miasta Tychy
200 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
201 Wojtaszewska Danuta - Dyrektor
Przedszkole nr 19 w Tychach
202 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I LO w Tychach
203 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
204 Woźniak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
205 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
206 Woźniak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
207 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawoiwa nr 36 w Tychach
208 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
209 Wysocka-Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
210 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
211 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
212 Zdebel Anita - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
213 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
214 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
215 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
216 Zięba Artur - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
217 Zimnicka-Dutka Katarzyna - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
218 Złotecka-Suter Dominka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
219 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespól Szkół nr 7 w Tychach
220 Żelazny Rafał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót