Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2024
1 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
2 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
3 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
4 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
5 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
6 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
7 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
8 Jędrzejko Maciej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
9 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
10 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
11 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
12 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
13 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
14 Krzysztyniak Anna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
15 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
16 Mrugała Sławomir - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
17 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
18 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
19 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
20 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
21 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
23 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24 Stankiewicz-Kmieć Anna - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Wencepel Dariusz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
27 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
28 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót