Tyskie krajobrazy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania z roku 2021
1 Baran Jacek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Tychach
2 Baran Ewa - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach
3 Basamanowicz Leszek - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
4 Bienia-Marczykiewicz Katarzyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 18 w Tychach
5 Bińkowska Iwona - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
6 Biskup Joanna - Przewodniczący Zespołu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
7 Bryja Karina - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Tychach
8 Bryndal Ewa - Dyrektor
Żłobek Miejski
9 Buczak Bogumiła - Dyrektor
Przedszkole Nr 1 w Tychach
10 Burczyk Adam - Dyrektor
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
11 Celmer Lidia - Dyrektor
Przedszkole Nr 21 w Tychach
12 Chełchowska Małgorzata - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tychach
13 Chemicz - Pałys Karolina - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
14 Chłopek Anna - Główny Specjalista
Powiatowy Urząd Pracy
15 Chrobaczek Anna - Dyrektor
Technikum Nr 2 w Tychach
16 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
17 Chumowicz Maria - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
18 Cielniaszek Magdalena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
19 Ciesielska-Wilczok Mariola - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
20 Cieślak Marta - Dyrektor
Przedszkole Nr 19 w Tychach
21 Czarnota Wojciech - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
22 Czerkawska Małgorzata - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
23 Czerwińska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 5 w Tychach
24 Damaschk Anna - Dyrektor
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tychach
25 Danielczyk Edyta - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
26 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
27 Darowska Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 12 w Tychach
28 Dąbrowska Aneta - Wiceprezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
29 Dobroszek Sylwia - Dyrektor
Przedszkole Nr 11 w Tychach
30 Dolińska Bożena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
31 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
32 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
33 Dryka Urszula - Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Tychy
34 Durbas Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 14 w Tychach
35 Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Urząd Miasta Tychy
36 Dziuba Izabela - Dyrektor
Przedszkole Nr 17 w Tychach
37 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
38 Feith Marianna - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
39 Ferenc Dariusz - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
40 Fijołek Wioletta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
41 Filipowicz Iwona - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
42 Freiherr Ewelina - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
43 Gajdas Lidia - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
44 Gawryszek Dagmara - Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
45 Gądzik Iwona - Dyrektor
Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"
46 Gibas Mirosława - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
47 Giedwiłło Tomasz - Dyrektor
Zespół Szkół Muzycznych w Tychach
48 Gieleciak Zbigniew - Prezes Zarządu
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S. A.
49 Gnacik Dorota - Dyrektor
Miejskie Centrum Oświaty
50 Goc Agata - Dyrektor
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
51 Goj Marzena - Dyrektor
Przedszkole Nr 10 w Tychach
52 Golińska Elżbieta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tychach
53 Gołosz Marek - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
54 Gozdek Elżbieta - Zastępca Kierownik CAZ
Powiatowy Urząd Pracy
55 Gozdek Elżbieta - Z-ca kierownika CAZ
Powiatowy Urząd Pracy
56 Gozdek Elżbieta - Kierownik Działu Obslugi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy
57 Grabowska Agnieszka - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
58 Gramatyka Maciej - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
59 Grosman Paweł - Dyrektor
Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
60 Gruchlik Maciej - Dyrektor
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach
61 Grudka Anna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
62 Gurdek Sławomir - Kierownik
Urząd Miasta Tychy
63 Gurdek Małgorzata - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
64 Gwóźdź Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
65 Hajduk Jarosław - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
66 Halama Janina - Dyrektor
Przedszkole Nr 8 w Tychach
67 Hałaczkiewicz Anna - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
68 Iskierka Anita - Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcące w Tychach
69 Iwaniuk Aldona - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 22 w Tychach
70 Janik Dorota - Dyrektor
Przedszkole Nr 3 w Tychach
71 Jastrzębska Barbara - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
72 Jędryka Elżbieta - Dyrektor
Przedszkole Nr 20 w Tychach
73 Jędrzejewska Izabela - Dyrektor
Przedszkole nr 12 w Tychach
74 Juranek Krzysztof - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tychach
75 Jurek Grażyna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 1 w Tychach
76 Kaczmarski Łukasz - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
77 Kandzia Marzena - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
78 Kasperczyk Michał - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
79 Kasza Martyna - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
80 Kawa Bożena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tychach
81 Klimczewska Aleksandra - Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tychach
82 Knapczyk Marek - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tychach
83 Kokoszka Ewa - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
84 Kołodziejczyk Hanna - Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach
85 Kołodziejczyk Grzegorz - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
86 Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
87 Kopko Beata - Dyrektor
Przedszkole Nr 9 w Tychach
88 Kosowska - Pawłowicz Patrycja - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
89 Kowalczyk Anna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
90 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
91 Kozik Izabela - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
92 Krawczyk Anna - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
93 Król Krzysztof - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
94 Król Małgorzata - Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury
95 Królak Barbara - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
96 Królak Barbara - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97 Królak Barbara - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
98 Kruczek Artur - Dyrektor
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
99 Krzystyniak Annna - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
100 Kściuczyk Andrzej - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
101 Kubiak Klaudia - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
102 Kulnis Grażyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
103 Kusiak Grzegorz - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tychach
104 Kuśmider Ewelina - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
105 Kwas Agnieszka - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
106 Kwas Tomasz - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
107 Leszczyńska-Kloc Małgorzata - Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcące w Tychach
108 Leszczyński Przemysław - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
109 Lorenz Jolanta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
110 Losko Maria - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
111 Luboń-Stysiak Aneta - Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Tychy
112 Lyszczok Agnieszka - Dyrektor
Tyski Zakład Usług Komunalnych
113 Łaska Joanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tychach
114 Łuczyńska Monika - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
115 Madowicz Jarosław - Wiceprezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
116 Madowicz Jarosław - Członek Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
117 Makara Krystyna - Dyrektor
Przedszkole Nr 22 w Tychach
118 Marczuk Zygmunt - Dyrektor
Zespół Szkół nr 4 w Tychach
119 Matuszczyk Aleksandra - Dyrektor
Muzeum Miejskie
120 Mikołajczyk Aleksandra - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
121 Moś Marek - Dyrektor Naczelny
Samorządowa Instytucja Kultury AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
122 Mrugała Monika - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
123 Niesobska Marianna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tychach
124 Nogaj Marzena - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tychach
125 Nurbagandow Ali - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
126 Odrzywolska Joanna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
127 Oleksiak Iwona - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
128 Oszek Ewa - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
129 Otok Dorota - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy
130 Pabian Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
131 Pacwa Bernadeta - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
132 Paduch Jolanta - Dyrektor
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Tychach
133 Pająk Jolanta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Tychach
134 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
135 Pałycha Grażyna - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
136 Paździorek - Pawlik Urszula - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
137 Picho Dorota - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
138 Pietrzyk Justyna - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
139 Pluta Anna - Zastępca Kierownika Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
140 Podmokły Mieczysław - Prezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
141 Polcyn Ryszard - Komendant Straży Miejskiej
Urząd Miasta Tychy
142 Polewka Ewa - Pośrednik pracy
Powiatowy Urząd Pracy
143 Ptak Katarzyna - Prezes Zarządu
Śródmieście Sp. z o. o.
144 Pustelnik Agata - Podinspektor
Urząd Miasta Tychy
145 Rabczyńska Hanna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Tychach
146 Rafa Andrzej - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Tychach
147 Rerich Wojciech - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Tychach
148 Rodak Izabela - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach
149 Rogala Marcin - Prezes Zarządu
Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o. o.
150 Rogalska Iwona - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
151 Rogalska Iwona - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
152 Rogalska Iwona - Dyrektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
153 Rogóż-Urbanek Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
154 Ruszkowski Paweł - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
155 Sawaryn Katarzyna - Dyrektor
Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"
156 Setlak Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
157 Skapczyk Anita - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
158 Skoczylas Hanna - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
159 Sobociński Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
160 Solik Piotr - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
161 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
162 Spisak-Golemo Aleksandra - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
163 Spisak-Golemo Aleksandra - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
164 Stachoń Monika - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
165 Staniczek Marcin - Dyrektor
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
166 Stec Miłosz - Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
167 Syska Anna - Miejski Konserwator Zabytków
Urząd Miasta Tychy
168 Szczepańska Daria - Prezes Zarządu
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
169 Szczyrba Dorota - Dyrektor
Przedszkole Nr 26 w Tychach
170 Szeliga Wojciech - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
171 Szulc Mariola - Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
172 Szybalska - Kucharczyk Joanna - Kierownik
Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" w Tychach
173 Szymkowska Katarzyna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
174 Śmietański Igor - Zastępca Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Tychy
175 Targiel Agnieszka - Dyrektor
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Tychach
176 Torbus Łukasz - Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
177 Tuchowski Jacek - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
178 Twardzik Józef - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
179 Wac Marek - Dyrektor
Zespół Szkół nr 5 w Tychach
180 Warzecha Anna - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
181 Waszak Danuta - Dyrektor
Przedszkole Nr 29 w Tychach
182 Wencepel Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
183 Wiertelorz-Rosner Bożena - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
184 Włodek Magdalena - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
185 Włodek Magdalena - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
186 Włodek Magdalena - Zastępca Dyrektora
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
187 Włodek Magdalena - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
188 Włodek Magdalena - Główny Specjalista
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
189 Wodniok Maria - Inspektor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
190 Wojakowski Mariusz - Kierownik ds. prewencji
Urząd Miasta Tychy
191 Wojdan Bożena - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
192 Wojtynek Joanna - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach
193 Wolnik Anna - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tychach
194 Woźniak Krzysztof - Prezes Zarządu
Tyski Sport S.A.
195 Wójcik Danuta - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 36 w Tychach
196 Wróbel Sławomir - Radny Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
197 Wysocka - Siembiga Aleksandra - Radna Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
198 Zawalski Wojciech - Starszy inspektor
Urząd Miasta Tychy
199 Zazakowny Antoni - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
200 Zdebel Anita - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
201 Zdebel Magdalena - Naczelnik
Urząd Miasta Tychy
202 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Referatu
Urząd Miasta Tychy
203 Zięba Artur - Główny Specjalista
Urząd Miasta Tychy
204 Zimnicka-Dutka Katarzyna - Starszy pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
205 Zimnicka-Dutka Katarzyna - Kierownik Działu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
206 Złotecka-Suter Dominika - Inspektor
Urząd Miasta Tychy
207 Żebrowska Joanna - Dyrektor
Zespół Szkół nr 7 w Tychach
208 Żelazny Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy
Rada Miasta Tychy
Powrót