Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1

2022 - Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach – etap I

2

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

3

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I

4

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

5

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

6

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

7

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

8

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

9

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach – etap I

10

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wrejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

11

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I

12

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach

13

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III

14

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I

15

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I

16

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

17

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

18

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV

19

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

20

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I

21

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

22

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach

23

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego w Tychach - etap II

24

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II

25

2019 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II

26

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego w Tychach - etap I

27

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

28

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach

29

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

30

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

31

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

32

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap I

33

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

34

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

35

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I

36

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

37

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap II

38

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach

39

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

40

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

41

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

42

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

43

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

44

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

45

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach

46

2016 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

47

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III.

48

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach

49

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II.

50

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w Tychach

51

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

52

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

53

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach

54

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach –  etap I

55

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach

56

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

57

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

58

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

59

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

60

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.

61

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

62

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I.

63

2014 - Obszar położony w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

64

2014 - Obszar obejmujący Park Północny w Tychach.

65

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach ‑ etap pierwszy

66

2013 - Obszar w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej

67

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

68

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

69

2012 - Obszar obejmujący Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach

70

2012 Obszar pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.

71

2012 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach

72

2012 - Obszar położony w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach - część północno-zachodnia

73

2012 - Rejon ulicy Harcerskiej

74

2011 - Obszar położony przy ul. Sikorskiego

75

2011 - Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

76

2011 - Obszar w rejonie ul. Barwnej

77

2010 - Obszar przy ul. Wyszyńskiego

78

2011 - Rejon ujścia Potoku Wyrskiego do rz. Gostyni i Starej Gostyni

79

2010 - Obszar obejmujący Park Łabędzi

80

2010 - Obszar obejmujący Park Jaworek

81

2009 - Obszar położony w rejonie ulic: Korczaka i Parku Północnego

82

2009 - Dzielnica Wygorzele – rów Wygorzelski

83

2009 - Rejon ulicy Nad Jeziorem

84

2008 - Obszar położony w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

85

2008 - Rejon ul. Lokalnej

86

2007 - Obszary położone przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej

87

2007 - Obszar granicy miasta i rzeki Mlecznej

88

2007 - Rejon ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej.

89

2006 - Obszar przy ul. Sikorskiego

90

2005 - Rejon ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

91

2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Długiej, Jana i Goździków

92

2005 - Rejon ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej

93

2005 - Obszar w rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka

94

2005 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Oświęcimskiej

95

2005 - Rejon ulicy Żorskiej

96

2005 - Rejon ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

97

2003 - Obszary w dzielnicy Wartogłowiec

98

2003 - Obszar położony przy ul. Nadrzecznej

99

2003 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką

100

2002 - Obszar przy ul. Boya Żeleńskiego

101

2001 - Teren zawarty pomiędzy ulicą: Mikołowską, droga polną o kierunku północ-południe,torami kolejowymi relacki Katowice-Bielsko-Biała a linią lasu MĄKOŁOWIEC

102

2001 - Obszar przy ul. Strzeleckiej - przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

103

2001 - Obszar przy ul. Strzeleckiej – przeznaczonego pod budowę kościoła

104

2001 - Obszar przy ul. Marzanny

105

2001 - Obszar pomiędzy ulicami : Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i A.Krajowej

106

2000 - Obszar przy ul. Gen. Andersa

107

2000 - Teren zawarty pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki

108

2000 - Obszar 22 terenów

109

2000 - Obszar przy ul. Rybnej

110

1999 - Obszar Technoparku

111

1998 - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (27 terenów)

112

1997 - Obszaru byłego Kombinatu Ogrodniczego

Powrót