menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Zagospodarowanie przestrzenne
PDF Drukuj
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II

2

2019 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II

3

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego w Tychach - etap I

4

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

5

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach

6

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

7

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

8

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

9

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap I

10

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

11

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

12

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I

13

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

14

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap II

15

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach

16

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

17

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

18

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

19

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

20

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

21

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

22

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach

23

2016 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

24

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III.

25

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach

26

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II.

27

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w Tychach

28

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

29

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

30

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach

31

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach –  etap I

32

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach

33

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

34

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

35

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

36

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

37

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.

38

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

39

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I.

40

2014 - Obszar położony w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

41

2014 - Obszar obejmujący Park Północny w Tychach.

42

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach ‑ etap pierwszy

43

2013 - Obszar w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej

44

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

45

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

46

2012 - Obszar obejmujący Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach

47

2012 Obszar pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.

48

2012 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach

49

2012 - Obszar położony w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach - część północno-zachodnia

50

2012 - Rejon ulicy Harcerskiej

51

2011 - Obszar położony przy ul. Sikorskiego

52

2011 - Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

53

2011 - Obszar w rejonie ul. Barwnej

54

2010 - Obszar przy ul. Wyszyńskiego

55

2011 - Rejon ujścia Potoku Wyrskiego do rz. Gostyni i Starej Gostyni

56

2010 - Obszar obejmujący Park Łabędzi

57

2010 - Obszar obejmujący Park Jaworek

58

2009 - Obszar położony w rejonie ulic: Korczaka i Parku Północnego

59

2009 - Dzielnica Wygorzele – rów Wygorzelski

60

2009 - Rejon ulicy Nad Jeziorem

61

2008 - Obszar położony w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

62

2008 - Rejon ul. Lokalnej

63

2007 - Obszary położone przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej

64

2007 - Obszar granicy miasta i rzeki Mlecznej

65

2007 - Rejon ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej.

66

2006 - Obszar przy ul. Sikorskiego

67

2005 - Rejon ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

68

2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Długiej, Jana i Goździków

69

2005 - Rejon ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej

70

2005 - Obszar w rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka

71

2005 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką

72

2005 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Oświęcimskiej

73

2005 - Rejon ulicy Żorskiej

74

2005 - Rejon ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

75

2003 - Obszary w dzielnicy Wartogłowiec

76

2003 - Obszar położony przy ul. Nadrzecznej

77

2003 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką

78

2002 - Obszar przy ul. Boya Żeleńskiego

79

2001 - Teren zawarty pomiędzy ulicą: Mikołowską, droga polną o kierunku północ-południe,torami kolejowymi relacki Katowice-Bielsko-Biała a linią lasu MĄKOŁOWIEC

80

2001 - Obszar przy ul. Strzeleckiej - przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

81

2001 - Obszar przy ul. Strzeleckiej – przeznaczonego pod budowę kościoła

82

2001 - Obszar przy ul. Marzanny

83

2001 - Obszar pomiędzy ulicami : Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i A.Krajowej

84

2000 - Obszar przy ul. Gen. Andersa

85

2000 - Teren zawarty pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki

86

2000 - Obszar 22 terenów

87

2000 - Obszar przy ul. Rybnej

88

1999 - Obszar Technoparku

89

1998 - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (27 terenów)

90

1997 - Obszaru byłego Kombinatu Ogrodniczego