Tyskie krajobrazy

Dokumenty planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1

2024 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Jana Pawła II oraz ulic: Armii Krajowej i Elizy Orzeszkowej w Tychach

2

2024 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Katowickiej w Tychach

3

2024 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

4

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III

5

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy

6

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach

7

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap VI

8

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

9

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

10

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach

11

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach

12

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec w Tychach

13

2023 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach

14

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

15

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach

16

2022 - Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego i linii kolejowej w Tychach

17

2022 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

18

2022 - Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach

19

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap II (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 2662)

20

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

21

2022 - Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach – etap I

22

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

23

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I

24

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

25

2022 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

26

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

27

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

28

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

29

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach – etap I

30

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wrejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

31

2021 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I

32

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach

33

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III

34

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I

35

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I

36

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

37

2020 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

38

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV

39

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

40

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I

41

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

42

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach

43

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego w Tychach - etap II

44

2019 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II

45

2019 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap II

46

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda, Bpa. Burschego w Tychach - etap I

47

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

48

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach

49

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

50

2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

51

2018 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

52

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap I

53

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

54

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

55

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I

56

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

57

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap II

58

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach

59

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

60

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

61

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

62

2017 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

63

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

64

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

65

2016 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach

66

2016 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

67

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III.

68

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach

69

2015 -  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II.

70

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w Tychach

71

2015 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w Tychach

72

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

73

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach

74

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach –  etap I

75

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach

76

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

77

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

78

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

79

2014 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

80

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.

81

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

82

2014 - Obszar położony w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I.

83

2014 - Obszar położony w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

84

2014 - Obszar obejmujący Park Północny w Tychach.

85

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach ‑ etap pierwszy

86

2013 - Obszar w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej

87

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

88

2013 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

89

2012 - Obszar obejmujący Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach

90

2012 Obszar pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.

91

2012 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach

92

2012 - Obszar położony w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach - część północno-zachodnia

93

2012 - Rejon ulicy Harcerskiej

94

2011 - Obszar położony przy ul. Sikorskiego

95

2011 - Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

96

2011 - Obszar w rejonie ul. Barwnej

97

2010 - Obszar przy ul. Wyszyńskiego

98

2011 - Rejon ujścia Potoku Wyrskiego do rz. Gostyni i Starej Gostyni

99

2010 - Obszar obejmujący Park Łabędzi

100

2010 - Obszar obejmujący Park Jaworek

101

2009 - Obszar położony w rejonie ulic: Korczaka i Parku Północnego

102

2009 - Dzielnica Wygorzele – rów Wygorzelski

103

2009 - Rejon ulicy Nad Jeziorem

104

2008 - Obszar położony w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

105

2008 - Rejon ul. Lokalnej

106

2007 - Obszar granicy miasta i rzeki Mlecznej

107

2007 - Rejon ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej.

108

2006 - Obszar przy ul. Sikorskiego

109

2005 - Rejon ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

110

2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Długiej, Jana i Goździków

111

2005 - Rejon ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej

112

2005 - Obszar w rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka

113

2005 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Oświęcimskiej

114

2005 - Rejon ulicy Żorskiej

115

2005 - Rejon ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej

116

2003 - Obszary w dzielnicy Wartogłowiec

117

2003 - Obszar położony przy ul. Nadrzecznej

118

2003 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką

119

2002 - Obszar przy ul. Boya Żeleńskiego

120

2001 - Teren zawarty pomiędzy ulicą: Mikołowską, droga polną o kierunku północ-południe,torami kolejowymi relacki Katowice-Bielsko-Biała a linią lasu MĄKOŁOWIEC

121

2001 - Obszar przy ul. Strzeleckiej – przeznaczonego pod budowę kościoła

122

2001 - Obszar przy ul. Marzanny

123

2001 - Obszar pomiędzy ulicami : Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i A.Krajowej

124

2000 - Obszar przy ul. Gen. Andersa

125

2000 - Teren zawarty pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki

126

2000 - Obszar 22 terenów

127

2000 - Obszar przy ul. Rybnej

128

1999 - Obszar Technoparku

129

1998 - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (27 terenów)

130

1997 - Obszaru byłego Kombinatu Ogrodniczego

Powrót