menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Zagospodarowanie przestrzenne
PDF Drukuj
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
1

Opracowanie ekofizjograficzne

2

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy [dotyczące: zmiany granic Miasta Tychy; rejonu ul. Paproci, Beskidzkiej i Warszawskiej

3

Przystąpienie do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej

4

Przystąpienie do sporządzenia zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Skowronków i Ziębiej

5

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy