menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Zagospodarowanie przestrzenne
PDF Drukuj
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczący nieruchomości lub ich części znajdujących się w odległości mniejszej niż 50 m. od stopy wału przeciwpowodziowego
1

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej – art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).