Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1

Dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach

2

Dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

3

Dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z

4

Dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K

5

Dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

6

Zmiana planu miejscowego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

7

Obszar położony w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

8

Dla obszaru centrum miasta Tychy

9

Obszar położony w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach.

10

Obszar położony w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach

11

Obszar położony w rejonie ul. Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec Tychach

12

Obszar położony w rejonie Stadionu Miejskiego pomiędzy ulicami: Starokościelną, Stefana Grota-Roweckiego, Edukacji i Baziową w Tychach

13

Obszar położony w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach

14

Obszar położony w rejonie Osiedla M pomiędzy al. Piłsudskiego, Bielskiej, Jana Pawła II i ul. Dmowskiego w Tychach

15

Obszar położony w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach

16

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej

17

Obszar Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach

18

Obszar położony pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką - etap I

19

Obszar Parku Górniczego w Tychach

20

Obszar w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach

21

Obszar położony w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach

22

Obszar położony w południowej części dzielnicy Wilkowyje w Tychach

23

Obszar w rejonie ulic: Browarowej, Stawowej, Jeżynowej, Borowej, Rydla, Nizinnej, Malinowej, granicy administracyjnej miasta i wodociągu Gocza II w Tychach

24

Obszar w rejonie ulic: Katowickiej, Zawilców, Maków i Astrów w Tychach

25

Obszar w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

26

Obszar położony w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach

27

Obszar w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Makołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

28

Obszar w rejonie kompleksu parkowego "Paprocany" i osiedla Z-1 w Tychach

29

Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków

30

Obszar w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej.

31

Obszar w rejonie pomiedzy ul. Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy.

32

Obszar w rejonie ulic: Czarnej, Zwierzynieckiej i Marzanny.

33

Obszar położony w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej

34

Obszar w rejonie Kościelnej i Pogodnej

35

Obszar pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

36 Obszar w dzielnicy Mąkołowiec
37

Obszar położony pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej

38

Dzielnica Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

39

Obszar położony w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego

40

Teren Centrum miasta Tychy

Powrót