menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Zagospodarowanie przestrzenne
PDF Drukuj
Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1

Obszar położony pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką - etap I

2

Obszar położony w rejonie: ul. Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

3

Obszar Parku Górniczego w Tychach

4

Obszar w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach

5

Obszar położony w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego

6

Obszar w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego
w Tychach

7

Obszar w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

8

Obszar położony w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

9

Obszar w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny potoku Tyskiego w Tychach

10

Obszar w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej,  Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach

11

Obszar położony przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

12

Obszar położony w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

13

Obszar w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

14

Obszar w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

15

Obszar położony w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach

16

Obszar położony w południowej części dzielnicy Wilkowyje w Tychach

17

Obszar w rejonie ulic: Browarowej, Stawowej, Jeżynowej, Borowej, Rydla, Nizinnej, Malinowej, granicy administracyjnej miasta i wodociągu Gocza II w Tychach

18

Obszar w rejonie ulic: Katowickiej, Zawilców, Maków i Astrów w Tychach

19

Obszar w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

20

Obszar w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

21

Obszar w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Makołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

22

Obszar przy ulicach: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

23

UCHYLENIE Obszar obejmujący 10 terenów w mieście Tychy - teren "Park Browarniany"

24

UCHYLENIE Teren w rejonie ul. Beskidzkiej

25

UCHYLENIE Obszar obejmujący 10 terenów w mieście Tychy - Teren Parku Miejskiego

26

Obszar w rejonie kompleksu parkowego "Paprocany" i osiedla Z-1 w Tychach

27

Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków

28

ODSTĄPIENIE Obszar w rejonie ul. Żorskiej i Al. Bielska

29

ODSTĄPIENIE obszar w dzielnicy Czułów - rów przy ul. Palmowej.

30

Obszar w rejonie ulicy Jałowcowej.

31

Obszar w rejonie ulic: Dzwonkowej i Jaskrów

32

Obszar w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej.

33

Obszar w rejonie pomiedzy ul. Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy.

34

Obszar pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką.

35

Obszar w rejonie ulic: Czarnej, Zwierzynieckiej i Marzanny.

36

Obszar w rejonie Kościelnej i Pogodnej

37

ODSTĄPIENIE Obszar obejmujący 10 terenów w mieście Tychy w części dotyczącej Parku Paprocany w Tychach

38

Obszar pomiędzy ulicami Mikołowską, Zakątek. Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy,Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

39 Obszar w dzielnicy Mąkołowiec
40

Obszar w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej

41 Obszar położony pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej
42

Dzielnica Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

43

Teren Centrum miasta Tychy

44
Obszar położony pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach” [Teren przy ul. Piłsudskiego]
45 Teren pomiędzy ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzką,linią kolejową i granicą lasu
46

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy