Tyskie krajobrazy

Dokumenty planistyczne

Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1

Obszar położony w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego w Tychach

2

Zmiana planu miejscowego w rejonie Osiedli H i Ł w granicach terenu oznaczonego symbolem MW17

3

Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Harcerskiej, Jaśkowickiej i linii kolejowej nr 139 w Tychach

4

Obszar położony w rejonie ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej w Tychach

5

Dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dojazdowej, Murarskiej, Granicznej i Wałowej w Tychach

6

Dla terenu położonego przy ulicy Zgody

7

Dla terenu położonego w rejonie ulic Mikołowskiej, Słoneczników, Zawilców i Katowickiej w Tychach

8

Zmiana dla terenu położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

9

Dla terenu położonego przy ulicy Katowickiej w Tychach

10

Dla obszaru położonego w rejonie ul. Dzwonkowej, Jaskrów i Marzanny w Tychach

11

 Dla obszaru położonego przy ul. Władysława Sikorskiego w Tychach

12

Dla obszaru położonego w rejonie ulic Słoneczników, Zawilców, Katowickiej i Tulipanów w Tychach

13

Obszar położony w rejonie Alei Jana Pawła II oraz ulic: Armii Krajowej i Elizy Orzeszkowej w Tychach

14

Obszar położony po południowej stronie ulicy Lokalnej w Tychach

15

Obszar położony w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Romana Dmowskiego i Władysława Sikorskiego w Tychach

16

Dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z

17

Dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K

18

Dla obszaru centrum miasta Tychy

19

Obszar położony w rejonie ul. Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec Tychach

20

Obszar położony w rejonie Stadionu Miejskiego pomiędzy ulicami: Starokościelną, Stefana Grota-Roweckiego, Edukacji i Baziową w Tychach

21

Obszar położony w rejonie Osiedla M pomiędzy al. Piłsudskiego, Bielskiej, Jana Pawła II i ul. Dmowskiego w Tychach

22

Obszar położony w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach

23

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej

24

Obszar położony pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką - etap I

25

Obszar Parku Górniczego w Tychach

26

Obszar w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach

27

Obszar położony w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach

28

Obszar położony w południowej części dzielnicy Wilkowyje w Tychach

29

Obszar w rejonie ulic: Browarowej, Stawowej, Jeżynowej, Borowej, Rydla, Nizinnej, Malinowej, granicy administracyjnej miasta i wodociągu Gocza II w Tychach

30

Obszar w rejonie ulic: Katowickiej, Zawilców, Maków i Astrów w Tychach

31

Obszar w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

32

Obszar położony w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach

33

Obszar w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Makołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

34

Obszar w rejonie kompleksu parkowego "Paprocany" i osiedla Z-1 w Tychach

35

Obszar w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków

36

Obszar w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców'70 i Bielskiej.

37

Obszar w rejonie pomiedzy ul. Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy.

38

Obszar w rejonie ulic: Czarnej, Zwierzynieckiej i Marzanny.

39

Obszar położony w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej

40

Obszar w rejonie Kościelnej i Pogodnej

41

Obszar pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

42 Obszar w dzielnicy Mąkołowiec
43

Obszar położony pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej

44

Dzielnica Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej

45

Obszar położony w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego

46

Teren przy ul. Piłsudskiego w Tychach

47

Teren Centrum miasta Tychy

Powrót