Tyskie krajobrazy

Urząd Miasta Tychy

Brak wprowadzonych załączników
6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
Archiwalny wykaz zgłoszeń budowy
Data zgłoszenia 2015-06-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Natalia Ściuk
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (GWB.6740.8.1.2015.RM).

Rozstrzygnięcia

Wniosek wycofano w dniu 6 lipca 2015 r.

Data zgłoszenia 2015-07-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora KANIK ROOFING Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych (GWB.6740.9.1.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.1.2015.BC.

Data zgłoszenia 2015-07-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Browarowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej (GWB.7640.9.3.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.3.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-07-08
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Tychach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy , ul. Spacerowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.2.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.2.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-07-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora STORA ENSO POLAND S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Przemyslowa

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.1.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.1.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-07-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Podleska

Opis projektowanego obiektu

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych zasilających ujęcie wody dla celów produkcyjnych (GWB.6740.10.2.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.2.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-07-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Wanda i Grzegorz Ratajscy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Nowokościelna

Opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi (GWB.6740.8.2.2015.DG)

Rozstrzygnięcia

Inwestor wycofał wniosek w dniu 23 września 2015r.

Data zgłoszenia 2015-08-03
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia przy ul. Mąkołowskiej 120-132 w Tychach (GWB.6740.9.4.2015.WG)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3 września 2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2015.WG

Data zgłoszenia 2015-08-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Mariusz Kozyra
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Paprocańska

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.3.2015.RM).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 10.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.3.2015.RM

Data zgłoszenia 2015-08-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Aleksandra Styczyńska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Modrzewiowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.4.2015.RM)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 17.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.4.2015.RM

Data zgłoszenia 2015-09-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P.P.U.H. BUD-MAR Marek Ziętek
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Żorska

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej  fi90/63/40 mm PE wraz z przyłączami fi 32 mm PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm PVC z przyłaczami fi 160 mm PVC (GWB.6740.9.5.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-09-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.7.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.7.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-09-18
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.6.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.6.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-10-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 10-14

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ciągu pieszego (GWB.6740.9.9.2015.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.9.2015.BC)

Data zgłoszenia 2015-10-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 54-60

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicy Żwakowskiej 54-60 w Tychach (gwb.6740.9.8.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.8.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-10-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci oświetleniowej parkingu w rejonie budynku nr 1 (GWB.6740.9.10.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

Data zgłoszenia 2015-10-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Burschego

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa oświetlenia na terenie Parku Górniczego (GWB.6740.9.11.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

Data zgłoszenia 2015-10-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kościelna

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.3.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 listopada 2015 r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.3.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-10-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Długa

Opis projektowanego obiektu

Budowa wodociągu (GWB.6740.9.12.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-10-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Grzegorz Wieroński
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Jutrzenki

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (GWB.6740.9.13.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-10-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wejchertów

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego placu zabaw (GWB.6740.9.14.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.14.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-11-02
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego, ul. Batorego

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia w rejonie placu.

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-11-04
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Modrzewskiego

Opis projektowanego obiektu

Sieć oświetlenia placu zabaw (GWB.6740.9.16.2015.BC)

Rozstrzygnięcia

Przyjęto zgłoszenie w dniu 15 lutego 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.16.205.BC

Data zgłoszenia 2015-11-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tadeusz Dusza
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Kroczka

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.5.2015.RM).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 7.12.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.5.2015.RM

Data zgłoszenia 2015-11-16
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, al.Bielska

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektronergetycznych obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV (GWB.6740.9.17.2015.ZB)

Rozstrzygnięcia

Przyjęto zgłoszenie w dniu 14.01.2016 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.17.2015.ZB

Data zgłoszenia 2015-11-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Wyszyńskiego 22-28, ul.Fitelberga

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej (GWB.6740.9.18.2015.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21.12.2015 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.18.2015.ZB

Data zgłoszenia 2015-12-10
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Nowida, ul. Nowokościelna

Opis projektowanego obiektu

Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14.03.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2015.BC

Data zgłoszenia 2015-12-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A.
Adres projektowanego obiektu

40-100 Tychy, ul. Boya-Żeleńskiego

Opis projektowanego obiektu

Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej (GWB.6740.10.4.2015.RM)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 styczeń 2016r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.4.2015.RM

Data zgłoszenia 2015-12-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Urbanowicka

Opis projektowanego obiektu

Sieć kanalizacji deszczowej

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 1 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.20.2015.BC

Data zgłoszenia 2016-02-19
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Małgorzata i Robert Węgrzyk
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Księdza Karola Szojdy

Opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
GWB.6740.8.1.2016.DG

Rozstrzygnięcia

Inwestor wycofał wniosek w dniu 16.03.2016r.

Data zgłoszenia 2016-02-29
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tauron Dystybucja S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Marzanny

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w dniu 25.04.2016r. pod numerem GWB.6740.10.1.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-04-07
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Bożena Jodłowska
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul. Wisławy Szymborskiej

Opis projektowanego obiektu

Budynek mieszkalny jednorodzinny (GWB.6740.8.2.2016.DG)

Rozstrzygnięcia

Inwestor wycofał wniosek w dniu 19 kwietnia 2016r.

Data zgłoszenia 2016-06-17
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ulice: Czarnieckiego, Czereśniowa, Cicha, Cienista, Bema

Opis projektowanego obiektu

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oś. "C-1" w Tychach.

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.1.2016.BC w dniu 18 lipca 2016r.

Data zgłoszenia 2016-06-23
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tomasz KROCZEK
Adres projektowanego obiektu

43-100 tychy, ul. Starokościelna 51

Opis projektowanego obiektu

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Rozstrzygnięcia
Data zgłoszenia 2016-07-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ulice: Zaręby, Zgrzebnioka, Zapolskiej.

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.2.2016.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 sierpnia 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2016.ZB

Data zgłoszenia 2016-07-01
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wschodnia

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.3.2016.WG)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.3.2016.BC w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Data zgłoszenia 2016-08-03
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina MiastaTychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej, ul. Witosa

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia w ramach zadania p.n. "Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ulicy Witosa w Tychach".

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2016.BC i przyjęte w dniu 5 września 2016r.

Data zgłoszenia 2016-08-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora "TERMOPLASTYKA" Sp. z o.o. -43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9

Opis projektowanego obiektu

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem na potrzeby zasilania firmy "Termoplastyka: Sp. z o.o. (GWB.6740.10.2.2016.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjeto w dniu 12 wrzesnia 2016 r r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.10.2.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-08-25
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Elfów, działka nr 5463/70

Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci oświetleniowej podwórza przy ul. Elfów 22-24 w Tychach. (GWB.6740.9.5.2016.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zosłało przyjęte w dniu 26 września 2016r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.5.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-08-30
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Braterska, ul. Bohaterów Warszawy

Opis projektowanego obiektu

Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 (GWB.6740.9.6.2016.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.6.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-09-22
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Świerkowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetleniowej ulicy Świerkowej - bocznej od nr 46 do nr 54 w Tychach

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-10-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Wronia

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia przy ul. Wroniej w Tychach, na parcelach nr: 130/53, 197/9

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.8.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-10-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Mista Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Objazdowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej w Tychach

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.9.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-10-11
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Batorego, ul. Budowlanych

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia terenu placu ograniczonego ulicami Batorego i Budowlanych w Tychach

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2016.BC

Data zgłoszenia 2016-10-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Świerczyniecka

Opis projektowanego obiektu

Sieć oświetlenia (GWB.6740.9.11.2016.BC).

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.11.2016.BC.

Data zgłoszenia 2016-10-21
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul.Fitelberga

Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 w Tychach"

Rozstrzygnięcia

Wycofano wniosek w dniu 16 listopada 2016r.

Data zgłoszenia 2016-10-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Iga Adamska
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Nowowiejska

Opis projektowanego obiektu

Wolnostojacy jednorodzinny budynek mieszkalny (GWB.6740.8.5.2016.DZ)

Rozstrzygnięcia

Wniosek został wycofany przez Inwestora w dniu 27.10.2016 r. Bez rozpoznania

Data zgłoszenia 2016-11-09
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Współnota Mieszkaniowa "Cztery Pory Roku IB"
Adres projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetleniowej.

Opis projektowanego obiektu

GWB.6740.9.13.2016.BC

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjętow w dniu 30.12.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2016.BC

Data zgłoszenia 2017-01-03
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Gmina Miasta Tychy
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Rymarska, ul. Ułańska

Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.1.2017.BC)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 marca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.1.2017.BC

Data zgłoszenia 2017-01-13
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Towarowa

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej dla budynku wystawienniczo-handlowego

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 6 lutego 2017 r. i zarejestrowanie pod numerem GWB.6740.10.1.2017.BC

6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
 1. 2015-07-31 10:01:37 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 2. 2015-07-07 14:20:46 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 3. 2015-06-30 14:53:15 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 4. 2015-06-30 14:44:12 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 5. 2015-08-03 12:34:23 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 6. 2015-07-31 09:55:10 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 7. 2015-07-06 08:35:56 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 8. 2015-07-06 08:34:22 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 9. 2015-08-10 07:52:06 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 10. 2015-07-31 10:03:31 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 11. 2015-07-09 09:13:45 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 12. 2015-08-10 07:53:16 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 13. 2015-07-31 10:04:29 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 14. 2015-07-09 09:17:08 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 15. 2015-08-31 08:41:09 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 16. 2015-07-31 10:07:33 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 17. 2015-07-14 14:39:09 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 18. 2015-08-31 08:39:34 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 19. 2015-08-31 08:39:30 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 20. 2015-07-31 10:06:06 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 21. 2015-07-14 14:41:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 22. 2015-09-23 14:46:19 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 23. 2015-09-23 14:45:34 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 24. 2015-07-31 10:12:02 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 25. 2015-07-31 10:10:01 Gandzel Dorota - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 26. 2015-09-03 16:34:51 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 27. 2015-09-03 16:33:42 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 28. 2015-08-04 09:45:41 Gandzel Waldemar - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 29. 2015-09-10 10:17:37 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 30. 2015-08-12 09:11:29 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 31. 2015-08-12 09:10:03 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 32. 2015-09-17 16:14:48 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 33. 2015-08-20 13:24:53 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 34. 2015-11-12 09:19:19 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 35. 2015-09-08 11:28:49 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 36. 2015-09-08 11:18:56 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 37. 2015-10-19 13:13:12 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 38. 2015-09-18 12:46:20 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 39. 2015-10-19 13:14:17 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 40. 2015-09-18 12:50:48 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 41. 2015-12-03 11:15:22 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 42. 2015-10-16 13:15:17 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 43. 2015-12-03 11:13:23 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 44. 2015-12-03 10:50:16 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 45. 2015-10-16 13:16:45 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 46. 2015-11-24 13:13:03 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 47. 2015-10-20 15:00:37 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 48. 2015-10-20 14:59:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 49. 2015-11-24 13:12:30 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 50. 2015-10-21 10:52:36 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 51. 2015-10-20 15:02:18 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 52. 2015-11-23 14:50:18 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 53. 2015-10-23 11:09:55 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 54. 2015-12-01 08:51:11 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 55. 2015-10-30 10:02:44 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 56. 2015-12-01 08:50:14 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 57. 2015-11-02 08:56:25 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 58. 2016-02-05 11:58:24 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 59. 2015-11-02 09:02:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 60. 2015-12-03 10:48:56 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 61. 2015-11-04 10:58:17 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 62. 2016-02-15 11:46:45 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 63. 2015-11-05 14:58:23 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 64. 2015-12-07 14:11:55 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 65. 2015-11-10 08:56:40 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 66. 2016-01-14 14:47:15 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 67. 2015-11-17 14:50:03 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 68. 2015-11-17 14:49:27 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 69. 2015-12-21 08:29:34 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 70. 2015-11-23 14:56:47 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 71. 2016-03-14 09:28:55 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 72. 2015-12-14 11:17:45 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 73. 2016-01-18 13:45:19 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 74. 2015-12-21 15:25:04 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 75. 2015-12-21 15:24:39 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 76. 2016-02-02 15:19:08 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 77. 2015-12-31 09:44:36 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 78. 2015-12-31 09:44:33 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 79. 2016-03-17 11:28:08 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 80. 2016-02-22 09:40:55 Gandzel Dorota - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 81. 2016-04-25 07:54:13 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 82. 2016-04-25 07:54:08 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 83. 2016-03-02 12:31:46 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 84. 2016-04-20 12:22:52 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 85. 2016-04-11 13:16:17 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 86. 2016-04-11 13:08:10 Gandzel Dorota - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 87. 2016-04-11 13:08:04 Gandzel Dorota - Edycja istniejącej informacji
 88. 2016-07-21 12:04:29 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 89. 2016-07-21 12:04:01 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 90. 2016-06-21 08:23:47 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 91. 2016-06-23 12:13:36 Poloczek-Figura Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 92. 2016-08-01 09:00:59 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 93. 2016-07-01 13:12:20 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 94. 2016-08-01 07:50:07 Mazur Radosław - Edycja istniejącej informacji
 95. 2016-07-01 13:13:39 Mazur Radosław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 96. 2016-09-05 10:17:13 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 97. 2016-08-03 12:49:07 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 98. 2016-09-12 08:39:56 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 99. 2016-09-12 08:39:46 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 100. 2016-08-25 17:12:09 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 101. 2016-08-12 09:14:57 Żmuda Danuta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 102. 2016-09-26 08:53:29 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 103. 2016-08-25 17:12:36 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 104. 2016-08-25 17:07:59 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 105. 2016-10-17 11:27:54 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 106. 2016-09-01 12:43:06 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 107. 2016-10-24 09:20:34 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 108. 2016-09-23 10:50:08 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 109. 2016-11-14 10:38:43 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 110. 2016-11-14 10:38:40 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 111. 2016-10-12 14:47:35 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 112. 2016-11-14 10:37:50 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 113. 2016-11-14 10:37:48 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 114. 2016-10-12 15:03:58 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 115. 2016-11-14 10:37:05 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 116. 2016-11-14 10:37:03 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 117. 2016-10-12 15:05:52 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 118. 2016-11-14 10:36:02 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 119. 2016-11-14 10:35:58 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 120. 2016-10-17 10:12:44 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 121. 2016-11-23 13:34:38 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 122. 2016-10-24 09:38:55 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 123. 2016-10-24 09:38:47 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 124. 2016-10-28 09:43:29 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 125. 2016-10-28 09:43:21 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 126. 2016-10-24 14:27:17 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 127. 2016-10-24 13:42:36 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 128. 2016-10-24 13:42:27 Żmuda Danuta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 129. 2016-12-30 08:55:09 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 130. 2016-11-10 09:31:37 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 131. 2017-03-07 08:38:12 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 132. 2017-03-07 08:38:08 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 133. 2017-01-04 10:30:30 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 134. 2017-02-06 11:58:13 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 135. 2017-02-06 11:58:05 Żmuda Danuta - Edycja istniejącej informacji
 136. 2017-01-13 13:06:31 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót