Tyskie krajobrazy

Wybory samorządowe 2024

Urzędnik wyborczy
1

Urzędnicy wyborczy:
Marzanna Fabian - e-mail:
urz-247701-1@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-78
Anna Bagnowska - e-mail: urz-247701-2@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-79

Harmonogram dyżurów:
lokalizacja: parter Urzędu Miasta Tychy (obok kas)
27.02.2024 r. - 10.00 - 13.00
29.02.2024 r. - 14.30 - 17.30
1.03.2024 r. - 7.30 - 10.00
04.03.2024 r. – 12.30 – 15.30
05.03.2024 r. – 10.30 – 15.30
06.03.2024 r. – 12.00 – 15.30
07.03.2024 r. – 14.00 – 17.30
08.03.2024 r. – 8.00 – 14.00
12.03.2024 r. – 10.00 – 15.30
15.03.2024 r. – 9.00 – 13.30
20.03.2024 r. – 12.00 – 15.30
22.03.2024 r. – 12.00 – 14.00

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/24 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku

2

Wzory zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych oraz terenowych komisji wyborczych.

3

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

4

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wymienionych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania w celu wyłonienia składów komisji wyborczych nr 20 i 28.

5

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów na radnych.
Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Tychy odbędzie się 14 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w sali nr 100 Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowych komisji wyborczych - Rezerwa Komisarza Wyborczego.
Wypełnione zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta Tychy na II piętrze w pokojach nr 214, 215, 216 lub 217. Przypominamy, że pierwszeństwo w wyborze na funkcję członka obwodowej komisji wyborczej mają kandydaci zgłaszani przez pełnomocników komitetów wyborczych.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych nie są już przyjmowane.

2

POSTANOWIENIE NR 514/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy

3

POSTANOWIENIE NR 515/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Harmonogram pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych:
- komisje nr 1-11 - 25 marca 2024 r. o godz. 12:00
- komisje nr 12-22 - 26 marca 2024 r. o godz. 12:00
- komisje nr 23-34 - 26 marca 2024 r. o godz. 16:00
- komisje nr 35-45 - 27 marca 2024 r. o godz. 16:00
- komisje nr 46-56 - 28 marca 2024 r. o godz. 12:00
- komisje nr 57-67 - 28 marca 2024 r. o godz. 16:00

Szkolenia odbędą się w budynku Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w sali 102 na I piętrze. Na szkolenie należy zabrać dowód tożsamości oraz wypełniony formularz informacji o numerze rachunku bankowego.

4

Formularz informacji o numerze rachunku bankowego dla członków obwodowych komisji wyborczych należy złożyć podczas szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, lecz nie później niż do 29 marca 2024 r.

5

Prezentacje ze szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

6

Godzinowy plan pracy Obwodowej Komisji Wyborczej (głosowanie ponowne)

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane na stronie wybory.gov.pl

Informacje dla wyborców
1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029.

2

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 roku.

3

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - artykuł dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

5

Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.
Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach i nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do lokali obwodowych komisji wyborczych, mogą skorzystać, wraz z członkiem rodziny, albo opiekunem, z bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego. Dowóz będzie realizowany w godzinach od 10.00 do 14.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny do 6 kwietnia 2024 r. (sobota), pod numerem telefonu 32 776-32-02.

6

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

7

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Tychy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

8

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

9

Protokół wyników głosowania I wyników wyborów Prezydenta Miasta Tychy oraz Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

10

Protoków z wyborów do Rady Miasta Tychy wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach wyborczych

11

Protokół zbiorczych wyników głosowania na kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego na obszarze miasta na prawach powiatu Tychy, okręg nr 2

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Komisarza w Katowicach I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2

Postanowienie Komisarza w Katowicach I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

3

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Harmonogram dyżurów:
lokalizacja: sala 100 Urzędu Miasta Tychy, I piętro
29.02.2024 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 16.00
01.03.2024 r. (piątek) w godz. 12.00 – 16.00
02.03.2024 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00
04.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 16.00
05.03.2024 r. (wtorek) w godz. 14.00 – 16.00
07.03.2024 r. (czwartek) w godz. 14.00 – 16.00
12.03.2024 r. (wtorek) w godz. 14.00 – 16.00
13.03.2024 r. (środa) w godz. 14.00 – 16.00
14.03.2024 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 16.00
19.03.2024 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00
06.04.2024 r. (sobota) w godz. 08.00 – 14.00
07.04.2024 r. (niedziela) w godz. 07.00 – zakończenia obsługi wyborczej
09.04.2024 r. (wtorek) w godz. 14.30 – 15.30
11.04.2024 r. (czwartek) w godz. 14.00 – 16.00
18.04.2024 r. (czwartek) w godz. 14.00 – 16.00
20.04.2024 r. (sobota) w godz. 09.00 – 11.00
21.04.2024 r. (niedziela) w godz. 07.00 – zakończenia obsługi wyborczej

4

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach w sprawie odmowy rejestracji kandydata na radnego w wyborach do Rady Miasta Tychy, zarzadzonych na dzien 7 kwietnia 2024 r. z listy Komitetu Wyborczego Klub Konfederacji Tychy.

Powrót