Tyskie krajobrazy

Wybory samorządowe 2024

Urzędnik wyborczy
1

Harmonogram dyżurów:
lokalizacja: parter Urzędu Miasta Tychy (obok kas)
27.02.2024 r. - 10.00 - 13.00
29.02.2024 r. - 14.30 - 17.30
1.03.2024 r. - 7.30 - 10.00

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/24 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku

2

Wzory zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych oraz terenowych komisji wyborczych.

3

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowych komisji wyborczych - Rezerwa Komisarza Wyborczego.
Wypełnione zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta Tychy na II piętrze w pokojach nr 214, 215, 216 lub 217. Przypominamy, że pierwszeństwo w wyborze na funkcję członka obwodowej komisji wyborczej mają kandydaci zgłaszani przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029.

2

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 roku.

Powrót