Tyskie krajobrazy

Parlament Europejski 2024

Urzędnik wyborczy
1

Urzędnicy wyborczy:
Marzanna Fabian - e-mail:
urz-247701-1@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-78
Anna Bagnowska - e-mail: urz-247701-2@pkw.gov.pl, nr tel. 32 438-22-79

Harmonogram dyżurów:
dyżur jest pełniony w pok. 207 na II p. budynku głównego Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49
6.05.2024 r. - 10.30 - 15.30
9.05.2024 r. - 14.30 - 17.30
10.05.2024 r. - 7.30 - 14.00
13.05.2024 r. - 12.00 - 15.30
15.05.2024 r. - 11.00 - 15.30
16.05.2024 r. - 10.30 - 17.30

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/24 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku

3

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych, których wykaz określony został w treści informacji.
Dodatkowych zgłoszeń można dokonać do dnia 15 maja 2024 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, pok. 215 na II piętrze.

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowych komisji wyborczych - Uzupełnienie Komisarza Wyborczego.
Wypełnione zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta Tychy na II piętrze w pokojach nr 214, 215, 216 lub 217. Przypominamy, że pierwszeństwo w wyborze na funkcję członka obwodowej komisji wyborczej mają kandydaci zgłaszani przez pełnomocników komitetów wyborczych.

2

POSTANOWIENIE NR 1748/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Harmonogram pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych:
- komisje nr 1-11 - 24 maja 2024 o godz. 12:00
- komisje nr 12-22 - 27 maja 2024 o godz. 12:00
- komisje nr 23-34 - 27 maja 2024 o godz. 16:00
- komisje nr 35-45 - 28 maja 2024 o godz. 14:00
- komisje nr 46-56 - 29 maja 2024 o godz. 12:00
- komisje nr 57-67 - 29 maja 2024 o godz. 16:00

Szkolenia odbędą się w budynku Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w sali 102 na I piętrze. Na szkolenie należy zabrać dowód tożsamości oraz wypełniony formularz informacji o numerze rachunku bankowego.

3

Postanowienie nr 1747/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane na stronie wybory.gov.pl

2

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Informacje dla wyborców
1

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

3

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

CO, GDZIE I DO KIEDY ZAŁATWIĆ?

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Do kiedy?
do 06.06.2024 r.
Gdzie?
Stanowisko 6 lub 7 w Biurze Obsługi Klienta
lub V piętro, pok. 504

ZGŁOSZENIE ZMIANY MIEJSCA GŁOSOWANIA
Do kiedy?
do 06.06.2024 r.
Gdzie?
Stanowisko 6 lub 7 w Biurze Obsługi Klienta
lub V piętro, pok. 504

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA
Do kiedy?
do 31.05.2024 r.
Gdzie?
V piętro, pok. 504

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2024 roku w zakresie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
Powrót