Tyskie krajobrazy

Statut Miasta

Statut Miasta Tychy
Kategoria Statut Miasta - Uchwały obowiązujące
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 1
Rok porządkowy 2002
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/II/10/02
Tytuł

Uchwała Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Tychy - uchwała obowiązująca.

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2003 roku, Nr 2, poz. 78.

Informacja: W dniu 14 stycznia 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: PN-N-0911/6/R/03 z dnia 10 stycznia 2003 r.) o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Tychy, w części określonej:

 • w § 50 ust. 3 Statutu w zakresie dotyczącym liczby zastępców Prezydenta, jako sprzecznej w art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
 • w § 83 ust. 2 Statutu, jako sprzecznej z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.),
 • w § 31 ust. 2 Regulaminu Obrad Rady Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu w zakresie, w jakim przewiduje, iż z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nie sporządza się protokołów, jako sprzecznej z przepisem art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Granice miasta Tychy określone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu oraz wzór herbu miasta Tychy stanowiący załącznik nr 2 do Statutu dostępne są w Wydziale Obsługi Rady Miasta (pok. nr 301 UM Tychy) oraz na stonie BIP UM Tychy - link "Informacje inne": Wydział Obsługi Rady Miasta.

Uchwała zmieniona:

 • UCHWAŁĄ NR XIII/250/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2011 r.
 • UCHWAŁĄ NR 0150/XLVIII/1069/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r.
 • UCHWAŁA NR 0150/XXXI/679/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r.
 • UCHWAŁA NR 0150/III/35/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r.
 • UCHWAŁA NR 0150/LI/949/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2006 r.
 • Uchwała Nr 0150/X/171/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r.
Słowa kluczowe

statut miasta

Data uchwalenia/podpisania 2002-12-05
Data wejścia w życie 2003-01-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-10-08
 1. 2013-10-08 11:01:26 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
 2. 2013-10-08 10:56:29 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót